FORTSETTER DIALOGEN: – Vi vil fortsette dialogen med tilsynet om de avhjelpende tiltakene, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin. (Foto: DNB)

DNB får ny frist etter nei i første tiltaksrunde

Konkurransetilsynet gir DNB en ny og siste frist for å komme med forslag til tiltak som kan avhjelpe tilsynets bekymring for at oppkjøpet av Sbanken vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

Tekst: Hasse Farstad

DNB fremsatte 6. oktober, dagen før endelig vedtak opprinnelig skulle fattes, forslag til avhjelpende tiltak. I samsvar med konkurranseloven har Konkurransetilsynet i 15 virkedager vurdert disse tiltakene.

Torsdagens konklusjon er at tilsynet fortsatt ikke vil kunne godkjenne oppkjøpet. DNB benytter etter dette en mulighet i konkurranseloven til å få en ny vurdering om ytterligere 15 virkedager. Derfor skal oppkjøpet av Sbanken og nye avhjelpende tiltak nå vurderes frem til 18. november.

FORSLAG:– DNBs forslag endret ikke tilsynets mening, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. (Pressefoto)

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening om at oppkjøpet vil være til skade for forbrukerne i markedet for sparing i fond og at tilsynet vil forby oppkjøpet. DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

FORTSETTER DIALOGEN

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB sier at Konkurransetilsynet nå i all hovedsak har avklart de viktigste spørsmålene i kjøpsprosessen.

Konkurransetilsynet har nå i all hovedsak har avklart de viktigste spørsmålene i kjøpsprosessen.

Vibeke Hansen Lewin, DNB

– Konkurransetilsynets bekymringer har vært knyttet til fondsdistribusjon, som utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet.  Vi vil fortsette dialogen med tilsynet om de avhjelpende tiltakene. I dialogen hittil har vi lagt vekt på at markedet for fondsdistribusjon er i stor utvikling, med sterk konkurranse mellom en rekke aktører og nye utfordrere, sier Hansen Lewin til Finansfokus.

I en melding til Oslo Børs sier DNB at banken vil fortsette sin dialog med Konkurransetilsynet om forslag til avhjelpende tiltak, ettersom det anses «nødvendig for en fullstendig vurdering av mulige avhjelpende tiltak».

ABSOLUTT SISTE FRIST

– Selskapene har mulighet til å be om fristutsettelse på 15 virkedager for å kunne komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak. Denne muligheten har DNB benyttet seg av. Konkurransetilsynet vil gjøre en vurdering av det nye forslaget når dette foreligger, og komme med sin endelige konklusjon i saken innen 18. november, sier prosjektleder Katrine Amdam.

Hun presiserer at 18. november vil være absolutt siste frist for Konkurransetilsynets behandling av saken. Det foreligger ingen muligheter for selskapene til å be om ytterligere utsettelse av denne fristen.

SAKENS GANG

15. april

DNB tilbyr å kjøpe alle aksjene i Sbanken for 103,85 kroner per aksje, betinget av at DNB får kjøpe minst 90 prosent av aksjene.

20. mai

Konkurransetilsynet får melding om planlagt sammenslutning av DNB og Sbanken.

24. mai

DNB har aksept for 53,1 prosent av aksjene i Sbanken. Tilbudsperioden forlenges til 7. juni.

7. juni

DNB har aksept for 74,9 prosent. Budprisen økes til 108,85 kroner per aksje. Akseptfristen forlenges til 14. juni.

14. juni

DNB har aksept for 90,9 prosent, og vil kunne tvangsinnløse de resterende aksjene.

24. juni

Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

1. juli

Finansdepartementet gir grønt lys for DNBs oppkjøp av Sbanken.

26. august

Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser.

6. oktober

DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak.

7. oktober

Konkurransetilsynet forlenger fristen for endelig konklusjon i saken.

28. oktober

Etter ønske fra DNB forlanger Konkurransetilsynet fristen for endelig konklusjon.

18. november

Endelig frist for Konkurransetilsynets konklusjon.