SPENTE ANSATTE: Hovedtillitsvalgt Jon Holmedal forteller at de ansatte i Sbanken er spente på den mulige sammenslåingen med DNB.  

Spente ansatte i Sbanken

Etter å ha øket budet og forlenget svarfristen, skal DNB ta den endelige beslutningen om hvorvidt oppkjøpet av Sbanken blir gjennomført.  Hovedtillitsvalgt Jon Holmedal sier de ansatte er spente på hva som står i DNBs børsmelding når budfristen er passert i ettermiddag, mandag 14. juni 2021. 

Tekst: Magne S. Otterdal 

Den norske banksektoren har ikke opplevd et så kontroversielt oppkjøpsforsøk siden DNB overtok Postbanken for 18 år siden.  Da nyheten om DNBs bud på Sbanken kom 15. april 2021 ble det møtt av sterk kritikk fra kunder av Sbanken. 

De ansatte er selvfølgelig spente på hva som blir annonsert

Siden har DNB utsatt budfristen to ganger, og senest 7. juni ble budet også forhøyet fra 103.85 kroner til 108.85 kroner per aksje.  DNB opplyste i en børsmelding at banken før helgen hadde kontroll på 74,9 prosent av aksjene, og at budrunden så langt tilfredsstiller DNBs justerte minimumskrav på to tredels aksept blant Sbankens aksjonærer. 

SPENNENDE UKER 

For de ansatte i Sbanken, har det vært noen spennende forsommeruker i påvente av svaret på spørsmålet om de blir del av DNB eller ikke.  Dette svarer hovedtillitsvalgt Jon Holmedal på spørsmål om hvordan stemningen har vært blant de ansatte i denne perioden: 

– Vi arbeider som normalt for å gjøre kundene våre fornøyde og gi best mulig kundeservice, skriver Holmedal i en epost til Finansfokus. 

– De ansatte er selvfølgelig spente på hva som blir annonsert i børsmeldingen som kommer etter at frist for aksept på tilbud fra DNB går ut.   

– Hva tenker dere om mulighetene og utfordringene knyttet til ny organisasjon? 

– Det er for tidlig å si noe om. Foreløpig vet vi for lite om hvordan Sbanken vil se ut i ny organisasjon. 

MANGE SPØRSMÅL OM FUSJONEN 

Ifølge Holmedal har det kommet mange spørsmål om hva en fusjon med DNB vil si for ansettelsesforholdet og betingelser knyttet til avtaler for de ansatte. 

– Det er for tidlig i prosessen å svare på mange av spørsmålene, som er kommet inn.   

Holmedal sier at de tillitsvalgtes viktigste prioritering er, som alltid, å arbeide for gode betingelser, arbeidsvilkår og å sikre arbeidsplassene. 

KNYTTER DNB-KONTAKTER  

– Vi har knyttet kontakt med tillitsvalgte i DNB. Vi vil ha jevnlige møter fremover for å ivareta ansattvilkår og betingelser for de ansatte, skriver Holmedal.  

Han opplyser videre at de også har knyttet nærmere kontakt med personer i Finansforbundet som skal støtte medarbeiderne i Sbanken på ansettelsesforhold ved virksomhetsoverdragelse og avtaleverk.   

– Vi har jevnlig møter med vår ledelse i samarbeidsutvalget for å håndtere den situasjonen vi er oppe i nå, på en best mulig måte.  

ALLE SKAL MED 

– Hvilke signaler har dere fått av DNB når det gjelder jobbsikkerhet og fremtiden? 

– Det som er blitt sagt er at det er plass til alle Sbankens ansatte i ny organisasjon. Det er ingen planer om nedbemanning.     

– Hva har vært det mest spennende i denne prosessen? 

  Det som blir spennende å se er hva vi i samarbeid med tillitsvalgte i DNB kan få til av avtaler og arbeidsvilkår for de ansatte, dersom myndighetene godkjenner overtakelse og en sammenslåing blir aktuelt. 

 

DYKTIGE MEDARBEIDERE 

Sbankens administrerende direktør Øyvind Thomassen kommenterte oppkjøpsfasen på denne måten da han presenterte bankens rapport for første kvartal 2021 nylig: 

– Det er spennende tider, og nå venter vi på avgjørelsen om hvorvidt DNB blir vår nye eier. Uansett utfall av prosessen, vil vårt hovedfokus fortsatt være å levere ledende digitale løsninger til Norges mest fornøyde bankkunder. Innovasjonskraft, sterkt kundefokus og dyktige medarbeidere er kjerneelementer i Sbanken-konseptet, og jeg er sikker på at også nye eiere vil være opptatt av å videreutvikle disse verdiene. 

1. kvartal 2021 hadde Sbanken et resultat før skatt på nær en kvart milliard kroner.