Største oppkjøp på 18 år

DNBs eventuelle oppkjøp av Sbanken vil bli det største oppkjøpet i finansbransjen på 18 år.