HELT ÅPENT: – Umulig å svare på om fusjonen blir godkjent, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. (Foto: Konkurransetilsynet). 

Største oppkjøp på 18 år

DNBs eventuelle oppkjøp av Sbanken vil bli det største oppkjøpet i finansbransjen på 18 år.  

Tekst: Tellef Øgrim 

Det skjedde i 2003 da DNB kjøpte Gjensidige NOR sparebank. Den gang konkluderte Konkurransetilsynet først med at fusjonen ville føre til en «vesentlig begrensning av konkurransen», men også at den kunne gi «samfunnsøkonomiske gevinster som følge av kostnadsbesparelser for partene». Konkurransetilsynet skrev et hele 93 siders langt «Vedtak om inngrep mot fusjon».  

I samtale med de to bankene stilte tilsynet en rekke krav om utlån til personkunder, utlån til SMB, betalingsformidling og ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring. Disse endringene ble gjennomført og fusjonen godkjent. Prisen ved starten av fusjonsprosessen lød på 18 milliarder 2003-kroner. 

UAVKLART GODKJENNING 

Når DNB nå ønsker å kjøpe Sbanken, kan Konkurransetilsynet velge godkjenning, full avvisning eller krav om justeringer, avhengig av DNB-Sbanken-fusjonens effekt på konkurransen og kundenes interesser. 

Børsmeldingen om oppkjøpsplanen starter en lang og grundig vurderingsprosess. Utfallet er åpent. Først starter en dialog mellom Konkurransetilsynet og de to bankene. Samtalene vil vise om tilsynet har bekymringer knyttet til fusjonen. 

– Det vi typisk vurderer er om fusjonen går ut over konkurransen, det vil si om den kan føre til høyere priser og dårligere produkter, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til Finansfokus. 

– Hvor sannsynlig er det at et oppkjøp som dette blir godkjent? 

– Det er det selvfølgelig umulig å svare på nå. 

SKADES KUNDENE? 

Dersom Konkurransetilsynet skulle konkludere med at konkurransen og forbrukernes interesser blir skadet av oppkjøpet, kan det føre til at oppkjøpet blir avvist. Men det kan også føre til at selskapene begrenser oppkjøpsplanen for å tilfredsstille tilsynet. 

– Ja, det er mulig for selskapene å komme med såkalte “avhjelpende tiltak” der de kan forplikte seg til å gjøre endringer i transaksjonen, sier Nese. 

I PRAKSIS DET SAMME 

I praksis vil tilsynets vurdering av DNBs kjøp av Sbanken følge samme linjer som for 18 år siden. 

– Vi følger i praksis samme hensyn som forrige gang. Lovverket er også for alle praktiske formål det samme, uten endringer som har vesentlig betydning for slike saker, sier Gjermund Nese. 

Les mer:

Passer inn i DNBs strategi

Finansforbundet positive til oppkjøp