UNIK POSISJON: – I dag har jo Sbanken en unik posisjon i Norge som en meget veldrevet digitalbank. De scorer høyt på kundetilfredshet og har meget dyktige og kompetanse ansatte, sier  Hogne I. Tyssøy i Holberg.

Passer inn i DNBs strategi

Medgründer og styremedlem, Hogne Inge Tyssøy i Holberg sier at DNBs annonserte oppkjøp av Sbanken passer godt inn i DNBs strategi om å bevare sin markedsposisjon som et helt dominerende finanskonsern i Norge. 

BERGEN: -Jeg synes oppkjøpet både er et spennende og helt riktig steg. DNB blir nå en av verdens ledende digitale banker. Dersom oppkjøpet blir godkjent av myndighetene vil DNB kunne utvikle sine digitale banktjenester videre. Det vil kunne gi DNB et enda større konkurransefortrinn i det norske bankmarkedet. Samtidig vil de kunne ta igjen litt av de tapte markedsandelene på privatkundeområdet, sier Tyssøy.

 ALLEREDE STOR

– Men er det ikke en risiko for at DNB blir for store i det norske bankmarkedet hvis de får kjøpe Sbanken?

– Det er et helt naturlig spørsmål å stille. DNB har jo historisk gjennomført mange mindre oppkjøp for å bevare sin markedsposisjon. Spørsmålet er selvsagt hvor går grensen for hvor stor en bank kan bli i det norske markedet. Det vil selvsagt Konkurransetilsynet kunne gi et godt svar på, men fordi DNB allerede er så store, tror jeg ikke dette oppkjøpet vil gi en vesentlig endring av konkurransen i det norske bankmarkedet på kort sikt. 

Det vil være uklokt å kutte kostnader

Hogne Tyssøy tror ikke at DNBs planlagte oppkjøp av Sbanken nå vil starte en stor runde med strukturendringer i det norske bankmarkedet. Det vil hele tiden være en situasjon der banker søker sammen og tilpasser sin virksomhet til de endringene som skjer i bankmarkedet. Han mener at denne transaksjonen er en helt naturlig utvikling av en sunn konkurranse.

BEHOLD ANSATTE

– Hvordan tror du et oppkjøp fra DNB vil påvirke de ansatte i Sbanken?

– Det vil være avhengig av om DNB velger å utvikle Sbanken som en egen brand eller om DNB satser på å integrere Sbankens virksomhet i sin egen bank. I dag har jo Sbanken en unik posisjon som ren digitalbank og de har scorer høyt på kundetilfredshet. En bank som Sbanken er jo summen av de verdiene som de ansatte skaper. Derfor mener jeg det vil være uklokt å kutte kostnader. Det vil kunne skape stor uro både internt og blant kundene. Allerede nå er det flere kunder som sier at de vil bytte bank hvis oppkjøpet blir en realitet. Sbanken har utrolig lojale og fornøyde kunder og ansatte. Dersom DNB kutter kostnadene i Sbanken, vil det kunne få negative konsekvenser. Men dersom dette blir gjort på en riktig måte, vil også oppkjøpet bli langt mer vellykket, mener Tyssøy.

Finansforbundet er positive til oppkjøpet.

Ingen nedbemanning planlagt