ØNSKER VELKOMMEN: Hovedtillitsvalgt Lillian Hattrem ønsker de ansatte i Sbanken hjertelig velkommen til DNB hvis oppkjøpet går gjennom.

Finansforbundet positiv til DNBs ønske om oppkjøp av Sbanken

Finansforbundet sentralt samt foreningen i DNB er begge positive til at Norges største bank vil kjøpe Sbanken. Blant de ansatte i Sbanken kommer dette som en stor overraskelse.

Tekst: Sjur Anda og Svein Åge Eriksen

– Dette er veldig spennende og vi er positive til dette oppkjøpet. Slik vi har forstått det handler dette på ingen måte om en nedbemanningssituasjon. Alle ansatte beholder jobben, både i DNB og Sbanken. Sbanken har mye spennende kompetanse som vil kunne bidra positivt inn i DNB og vi ønsker de ansatte hjertelig velkommen over til oss, sier Lillian Hattrem, hovedtillitsvalgt i DNB.

Vi registrerer at nedbemanninger ikke er tema i de foreløpige meldingene som er kommet

Vigdis Mathisen

Sentralt tror de dette oppkjøpet vil kunne styrke norsk bankvesen i konkurransen mot internasjonale konkurrenter.

– Vi ser på dette som en styrking av det norske bankvesenet, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding.

– Norsk finansnæring konkurrer med store internasjonale finanskonsern. Da er det positivt at vi kan styrke kompetansemiljøene i Norge for å sikre vår posisjon og levere enda bedre kundeopplevelser, sier hun.

Alle som jobber i finansnæringen er med på en rivende teknologisk utvikling og slik vil det fortsatt være.

– Dersom dette oppkjøpet vil bli en realitet vil vi få et stort teknologisk miljø i Norge – både i Oslo og i Bergen. Det vil gi flere attraktive arbeidsplasser i en næring som spiller en nøkkelrolle i det norske samfunnet. Vi registrerer at nedbemanninger ikke er tema i de foreløpige meldingene som er kommet i dag. Det ser vi også på som positivt, sier Mathisen. – De ansattes kompetanse er avgjørende for gode resultater og bør ivaretas dersom oppkjøpet blir godkjent. Kombinasjonen mennesker og teknologi vil vi trenge i fremtiden også, sier hun.

Uventet

I Sbanken var dette en uventet nyhet.

“De 350 medarbeiderne i Sbanken fikk i morgens en stor og uventet nyhet som naturligvis gjør at alle er usikre på fremtiden. Det synes jeg de må få lov til å ta inn over seg i fred og ro. Eventuelle kommentarer får vi komme tilbake til, og avklaring vil ta tid. Foreløpig vet vi jo ikke så mye om hva vi konkret har i vente hvis dette skulle bli noe av, utover at alle ansatte ønskes velkommen til DNB.” skriver hovedtillitsvalgt Jon Holmedal i Sbanken.

BISTÅR MEDLEMMENE

– Ut fra den informasjonen vi har i dag, er vi ikke bekymret over DNBs planlagte oppkjøp av Sbanken. Vi vil bistå våre medlemmer på aller beste måte, slik at alle deres rettigheter fullt ut blir ivaretatt, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet. 

EN VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE: – Dersom oppkjøpet blir en realitet, vil det bli snakk om en virksomhetsoverdragelse, sier advokat Pål Behrens. 


 
Nyheten om at DNB har lagt inn et bud på Sbanken kommer ikke overraskende på Behrens. Han mener dette er en naturlig utvikling av konkurransen i det norske bankmarkedet. Dersom oppkjøpet blir godkjent av myndighetene, så vil det styrke de norske finansinstitusjonenes konkurransekraft. Det vil også være positivt for de ansatte både i DNB og i Sbanken å bli en del av nye og større kompetansemiljøer.  

INGEN NEDBEMANNING 

-Årsaken til at vi i forbundet er positive til dette oppkjøpet, er at vi har fått tydelige signaler om at denne prosessen ikke vil føre til nedbemanninger i Sbanken. Dersom oppkjøpet blir en realitet, vil det bli snakk om en virksomhetsoverdragelse. Her vil alle ansatte få tilbud om å følge med til DNB. Men vi vil selvsagt følge nøye med i hele prosessen og det vil selvsagt også ta noe tid. De ansatte skal være helt sikre på at Finansforbundet fullt ut ivaretar deres rettigheter, sier advokat Pål Behrens.