TIL SKADE: – Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at dette oppkjøpet vil være til skade for norske forbrukere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til Finansfokus. 

– DNBs kjøp kan bli til skade for forbrukerne

Konkurransetilsynet opprettholder sitt varsel om et mulig inngrep mot DNBs oppkjøp av Sbanken. Nå får de to bankene frist til 16. september med å besvare tilsynets detaljerte varselbrev. 

 Tekst: HASSE FARSTAD 

Konkurransetilsynet ga 24. juni et foreløpig varsel om mulig inngrep. Etter to måneders arbeid med saken, skulle tilsynet torsdag ta en beslutning om enten å godkjenne DNBs oppkjøp, eller å varsle at muligheten for inngrep fortsatt er til stede. Det ble det siste. 

– Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at dette oppkjøpet vil være til skade for norske forbrukere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til Finansfokus. 
Tilsynet mener at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond, og at dette kan føre til høyere priser og være til skade for bankkunder som etterspør fondssparing. 

– Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel er en foreløpig vurdering og ikke endelig vedtak. Nå vil vi bruke tid på å sette oss inn og svare på varselet og Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB i en kommentar til Finansfokus. 

DNB: HOLDER GOD DIALOG 

Hun fremholder at banken vil fortsette den gode dialogen med Konkurransetilsynet og dele relevant informasjon. 

– Det er sterk vekst og utvikling i markedet for fondsdistribusjon fra en rekke aktører og nye utfordrere, sier Hansen Lewin: – Markedet for fondsdistribusjon er komplekst, og vi har hele tiden forholdt oss til at en avklaring vil komme i løpet av høsten. 

Endelig frist i saken er nå torsdag 7. oktober 2021. Etter at de to bankene har besvart det seneste varselet, har Konkurransetilsynet har 15 virkedager på å komme med en endelig konklusjon. 

– Konkurransetilsynet har arbeidet intensivt med saken gjennom sommeren og er fremdeles bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Dette er bakgrunnen for at tilsynet fremdeles vurderer å stanse hele oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. 
Konkurransetilsynet peker i en pressemelding på at markedet for sparing i fond er i sterk vekst og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter. Velfungerende konkurranse er ifølge tilsynet avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris.  

ET OMFATTENDE DOKUMENT 

– Varselet til DNB og Sbanken er et omfattende dokument som gjør rede for tilsynets foreløpige vurderinger. Selskapene får nå anledning til å svare på tilsynets bekymringer før det skal tas endelig stilling til om oppkjøpet skal godkjennes eller stanses, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet. 

Gjermund Nese fremholder at DNB allerede er den største tilbyderen i markedet. 

– Oppkjøpet vil føre til at DNBs sterke posisjon vil bli ytterligere forsterket. Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft som over tid har vist både evne og vilje til å utfordre de etablerte bankene og være en pådriver for økt konkurranse, sier avdelingsdirektøren i Konkurransetilsynet. 

MED KUNDENE SOM SJEF

– Det hadde åpenbart vært flott med en avklaring allerede i dag, men 7. oktober har alltid stått som siste frist for endelig dom fra Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken i en e-post til Finansfokus.

Han fremholder at dette er en dato Sbankens ansatte har forholdt seg til hele veien.

– Vi vil fortsette å jobbe på som vi pleier, og rette vår oppmerksomhet mot det vi faktisk kan gjøre noe med, som er å drive banken på en best mulig måte med kundene som sjef, sier Fredheim.

Lillian Hattrem, konsernhovedtillitsvalgt for Finansforbundet i DNB, gjør det klart at dette ikke er noen nedbemanningsprosess, verken for DNB eller Sbanken. Hun sa til Finansfokus tidligere i måneden at Konkurransetilsynets svar ikke fører til noen konsekvenser for de ansatte nå.

– Over tid vil en godkjenning av oppkjøpet føre til at vi forsterker vår lokasjon i Bergen, med flere dyktige kollegaer. Et sterkt kompetansemiljø vil være med å trygge både arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, sa Lillian Hattrem til Finansfokus.

DETTE ER SAKEN: 

*15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken 
*20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen 
*24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet 
*26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser 
*16. september: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel 
*7. oktober 2021: Konkurransetilsynets frist til å komme med endelig konklusjon i saken 

FLERE ARTIKLER OM OPPKJØPET 

Kun konkurransetilsynet kan stoppe oppkjøpet

Sbankenopprøret vekker gamle minner.

Største oppkjøp på 18 år

Spente ansatte i Sbanken

Passer inn i DNBs strategi

Ingen nedbemanning planlagt

Finansforbundet positive til oppkjøpet