ØNSKER MERKEVAREN: Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB sier at banken flere ganger har uttrykt klar lyst til å ha med merkevaren Sbanken videre. (Pressefoto) 

Fusjonen DNB – Sbanken rykker stadig nærmere

Kun Konkurransetilsynet vil nå kunne stanse DNBs oppkjøp av Sbanken. Sannsynligheten virker stor for at banken vil klare også den siste av flere krevende hekkepasseringer.

Tekst: Hasse Farstad

Det har vært spekulert i om eventuelle avhjelpende tiltak fra DNB side – for eksempel en nedtrappet samlet posisjon i markedet for fondssparing – vil kunne bringe banken trygt over siste hekk før målstreken nås. Ett spørsmål er om slike tiltak vil kunne avtales før 26. august, slik at et endelig vedtak i saken kan tas. 

AVHJELPENDE TILTAK: – Selskapene kan når som helst komme med forslag til avhjelpende tiltak, dersom de ønsker det, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. (Pressefoto)  

– Selskapene kan når som helst komme med forslag til avhjelpende tiltak, dersom de ønsker det. Dersom et slikt forslag kommer, vil det føre til en forskyvning av Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrister for å gjøre det mulig for tilsynet å vurdere forslaget, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i en e-post til Finansfokus. 

Nese letter ikke på sløret like før 26. august, som er fristen tilsynet har for å ta stilling til DNBs oppkjøp. Han svarer heller ikke på om vedtaket vil bli publisert på selve dagen. 

– Det vil bli lagt ut en pressmelding når Konkurransetilsynet har besluttet om oppkjøpet skal godkjennes, eller om det varsles mulig stans av oppkjøpet, sier han. Hvis det siste skjer, vil endelig frist for et vedtak være 7. oktober. 

SBANKEN MERKENAVN 

Uttalelser fra DNB-ledelsen i senere tid har tydet på at Sbanken vil kunne bli videreført som et eget merkenavn, etter en overtakelse. Konkurransetilsynet kommer imidlertid ikke til å la dette telle i sine vurderinger. 

– Nei, det har ingen betydning for tilsynets vurderinger, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese. 

Lillian Hattrem, konsernhovedtillitsvalgt for Finansforbundet i DNB, presiserer at dette ikke er noen nedbemanningsprosess, verken for DNB eller Sbanken.  

STERKT KOMPETANSEMILJØ: – Et sterkt kompetansemiljø vil trygge både arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, sier konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB. (Foto: Sverre Chr. Jarild) 

– Konkurransetilsynet kommer med sitt svar den 26. august, men det betyr ikke at det blir noen konsekvenser for de ansatte nå. Over tid vil en godkjenning av oppkjøpet føre til at vi forsterker vår lokasjon i Bergen, med flere dyktige kollegaer. Et sterkt kompetansemiljø vil være med å trygge både arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, sier Lillian Hattrem til Finansfokus. 

LANGVARIG FUSJONSPROSESS 

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB sier at banken flere ganger har uttrykt klar lyst til å ha med merkevaren Sbanken videre, dersom oppkjøpet går igjennom. 

– Hvordan det skal skje, må vi diskutere med våre kommende gode kolleger i Sbanken når tiden er moden for det. Så må vi også sette oss grundig inn i hvilket handlingsrom vi har utfra myndighetens føringer knyttet til bruk av merkevare, sier Hansen Lewin til Finansfokus. 

Hun fremholder at DNB har spesielt stor tro på hva de to bankenes kompetansemiljøer innen teknologi og innovasjon kan få til sammen fremover. 

– Selv med godkjenning fra myndighetene i høst, vil det være langt frem til det er aktuelt med endringer for ansatte eller kunder i Sbanken. En fusjonsprosess tar lang tid, og vi er langt inn i 2022 før eventuelle endringer vil bli initiert, sier Lewin. 

TILPASSET FONDSSPARING 

– Er det sannsynlig at det foretas tilpasninger i DNB og Sbankens samlede posisjon i markedet for sparing i fond, dersom dette blir en forutsetning for godkjenning fra Konkurransetilsynet? 

– Nå forholder vi oss til at Konkurransetilsynet ønsket å bruke noe mer tid for å undersøke markedet for fondsdistribusjon nærmere. Vi avventer tilsynets tilbakemelding på hvilke vurderinger de gjør, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin. 

Ved seneste oppdatering fra DNB kontrollerte banken 90,9 prosent av aksjene i Sbanken. Mange tiltak har vært iverksatt for å sikre vellykte hekkepasseringer siden 15. april, da starten gikk for DNBs drøyt fire måneder lange oppkjøpsløp: Akseptfrister ble forlenget. Grensen for minste akseptgrad ble senket. Budprisen ble forhøyet med vel en halv milliard til 11,6 milliarder kroner. DNB signaliserte muligheten for å videreføre Sbanken som eget merkenavn. Sbanken innførte garantier mot rente- og gebyrøkninger for hele 2021, og lovet bonus til ansatte som blir i stillingene sine ut året. 

DETTE ER TIDSLINJEN 

15. april: DNB tilbyr å kjøpe alle aksjene i Sbanken for 103,85 kroner per aksje, betinget av at DNB får kjøpe minst 90 prosent av aksjene. 

24. mai: DNB har aksept for 53,1 prosent av aksjene i Sbanken. Tilbudsperioden forlenges til 7. juni. 

7. juni: DNB har aksept for 74,9 prosent. Akseptfristen forlenges til 14. juni. Budprisen økes til 108,85 kroner per aksje. 

14. juni: DNB har aksept for 90,9 prosent. Vi dermed kunne tvangsinnløse de resterende aksjene. 

24. juni: Konkurransetilsynet mener at DNBs oppkjøp av Sbanken vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Vurderer å stanse oppkjøpet, og igangsetter prosess for endelig beslutning. 

1. juli: Finansdepartementet gir grønt lys for DNBs oppkjøp av Sbanken. Vedtaket kommer etter råd fra Finanstilsynet. 

26. august: Konkurransetilsynet har frist til denne datoen med å tillate oppkjøpet eller å sende et nytt varsel til DNB om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet. 

7. oktober: Endelig frist for Konkurransetilsynets beslutning.

FLERE ARTIKLER OM OPPKJØPET 

Her kan du lese flere artikler om oppkjøpet: 

Sbankenopprøret vekker gamle minner.

Største oppkjøp på 18 år

Spente ansatte i Sbanken

Passer inn i DNBs strategi

Ingen nedbemanning planlagt

Finansforbundet positive til oppkjøpet