IKKE OPTIMALT MARKED: Konkurransedirektør Tina Søreide mener konkurransen i boliglånsmarkedet kan bli betydelig bedre.  Enklere og billigere søke- og byttemuligheter, samt reguleringer som gjør det lettere å etablere nye banker er tiltak hun mener vil bedre konkurransen. (Foto: Konkurransetilsynet.) 

Bankfusjoner svekker konkurransen

Sjefen for Konkurransetilsynet frykter at alle bankfusjonene svekker konkurransen ytterligere i boliglånsmarkedet. Samtidig gjør reguleringene det vanskelig for nye banker å etablere seg. 

– En forutsetning for god konkurranse i bankmarkedet er at kundene enkelt kan bytte bank, eller bruke flere banker samtidig, og at det er enkelt å orientere seg om de ulike tilbudene, sier konkurransedirektør Tina Søreide til Finansfokus.  

Konkurransetilsynets direktør hilser analysen fra Huseiernes Landsforbund velkommen. Der ble det avdekket “en oppsiktsvekkende lav konkurranse i boliglånsmarkedet”

IKKE OPTIMALT 

Hun mener det er flere forhold ved det norske bankmarkedet som indikerer at konkurransen ikke fungerer optimalt, og peker på at kostnadene med å søke lån og bytte bank reduserer kundenes evne og vilje til å jakte på en ny bank med bedre betingelser. 

– Søke- og byttekostnader gjør det også vanskeligere for nye aktører å etablere seg i markedet. Det er vanskelig å kapre kunder fra de etablerte bankene hvis kundene er bundet av sine nåværende banker på grunn av søke- og byttekostnader, sier konkurransedirektør Tina Søreide til Finansfokus. 

ØKT FARE FOR KOORDINERING 

Søreide peker også på forhold ved dagens regulering av banksektoren som ikke ser ut til å styrke konkurransen. 

– Strenge krav til kapital og soliditet kan gjøre det vanskelig for nye aktører å etablere seg, og for etablerte aktører å ekspandere, sier Søreide. 

Ifølge henne har Konkurransetilsynet tidligere vurdert at konkurransen i boliglånsmarkedet var sårbar ettersom markedsforholdene har lagt til rette for koordinering. 

– Økt konsolidering, slik vi ser indikasjoner på, vil kunne øke faren for koordinering. 

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Søreide viser til arbeidet med boliglånsrapporten i 2015, altså for ni år siden, der Konkurransetilsynet fant indikasjoner på at bankene hadde økt sine marginer gjennom å samordne sin opptreden i markedet. 

Konkurransen i boliglånsmarkedet kunne vært bedre

Tina Søreide, Konkurransetilsynet

– Vi ser derfor at konkurransen i boliglånsmarkedet kunne vært bedre, konstaterer konkurransedirektøren. Hun mener tiltak som reduserer søke- og byttekostnader kan bidra til å øke kundemobiliteten og dermed styrke konkurransen. Tiltak som reduserer etablerings- og ekspansjonshindre, vil også kunne legge til rette for økt konkurranse. 

SÆRE MARKEDER 

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne sammenligner utviklingen i bankmarkedet med det som har skjedd i dagligvaremarkedet, der tre store aktører nå dominerer. Konkurransedirektøren mener på sin side at det ikke er helt rett frem å sammenligne bankmarkedet med dagligvaremarkedet. 

– Alle store markeder har sine særegenheter, sier Søreide. 

Konkurransetilsynet skal gripe inn mot oppkjøp som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse. For å ta stilling til om det skal gripes inn mot oppkjøp, foretar tilsynet en analyse av virkningene i markedet. 

– Konkurransen i bankmarkedet er viktig for norske forbrukere, og vi vurderer de enkelte sakene grundig før vi konkluderer. 

FLERE NYE BANKFUSJONER 

Siden 2015 har Konkurransetilsynet behandlet 18 foretakssammenslutninger i bankmarkedet, og konkurransedirektøren venter flere nye saker.  Hun sier til Finansfokus at tilsynet er “kjent med flere foretakssammenslutninger i bankmarkedet som foreløpig ikke er meldt.” 

– De største enkeltstående endringene av markedsstrukturen i bankmarkedet denne perioden har vært DNBs oppkjøp av Sbanken i 2022 og Nordeas oppkjøp av privatkundevirksomheten i Danske Bank som ble meldt til Konkurransetilsynet i 2023, opplyser Søreide. 

Hun viser også til Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge som i oktober 2023 kunngjorde at de vil slå seg sammen til det som vil bli Norges største sparebank. I januar 2024 ble det også kjent at SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen

– Vi er også kjent med flere foretakssammenslutninger de senere årene mellom små og mellomstore sparebanker som ikke har vært meldepliktige, fordi omsetningen har vært under terskelverdiene for meldeplikt. 

Av de 18 oppkjøpssakene har Konkurransetilsynet grepet inn mot to: DNB sitt oppkjøp av Sbanken i 2021 og Vipps sitt oppkjøp av BankAxept og BankID i 2018.  Men Konkurranseklagenemnda opphevet Konkurransetilsynets vedtak i DNB-Sbanken-saken og tillot oppkjøpet. Vipps sitt oppkjøp av BankAxept og BankID ble tillatt på vilkår.  

FAKTA 

BT