FORNØYD MED FUSJON: Hovedtillitvalgt Sally Lund-Andersen er fornøyd med at Sparebank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge slås sammen.

Fusjonen gir de ansatte flere muligheter

Det ble i dag tidlig kjent at SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge går inn i en fusjonsprosess. Den nye banken skal hele SpareBank 1 Sør-Norge. – Dette blir bra for de ansatte, sier Sally Lund-Andersen, hovedtillitsvalgt i SR-Bank.

– Dette er veldig bra, og dagen i dag er historisk for oss. Jeg er stolt over å få være en del av dette.  Vi blir den største sparebanken i Norge, og dette er helt i tråd med vår strategi om å være et finanskonsern for Sør -Norge sier Sally Lund-Andersen, konsernhovedtillitsvalgt i SR-Bank.

– Dette er to banker hvor kontorene kompletterer hverandre geografisk, og vi skal opprettholde kontorstrukturen. Vi beholder desentralisert beslutningsstruktur og vil være tett på kundene våre også i fremtiden.  

ALLE MED VIDERE

Det blir ingen oppsigelser som følge av sammenslåingen og Ledelsen inviterer alle ansatte til å være med videre.

– Vi er 2300 ansatte som nå får flere muligheter til å styrke kompetansen og utvikle karrieren i det nye konsernet, sier Lund-Andersen.

De hovedtillitsvalgte har vært involvert i prosessen hele veien.

– Vi har fått kommet med innspill og drøftet underveis, og følt oss godt ivaretatt i begge bankene. Responsen fra de ansatte og tillitsvalgte i SR-Bank har vært god og dette er noe vi gleder oss til, sier Lund-Andersen.

Også blant de ansatte i Sørøst er stemningen god.

– Vi har hatt morgenmøte med de ansatte nå og i det store og hele var det god stemning. Bankene ser veldig likt på ting og det er ingen overlappende filialer, så dette tror jeg blir veldig bra, sier Hanne Myhre Gravdal, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Hanne Myhre Gravdal, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Hun har vært med på flere fusjoner før, men da som overtagende bank.

– Dette blir litt annerledes, men det har vært en positiv stemning gjennom hele forhandlingsperioden. Dette blir en veldig verdiskapende sammenslåing, der vi har kompletterende markedsområder og mye god kompetanse vi kan dele. Bankene er en god match. Selvfølgelig blir det noen som får endrede arbeidsoppgaver og ledere, men ingen mister jobben, sier Gravdal.

FASMER SJEF

Den nye banken skal hete SpareBank 1 Sør-Norge og ha hovedkontor i Stavanger. Banken blir Norges største sparebank, med om lag 2300 medarbeidere og vil ha rundt 500 milliarder kroner i forvaltningskapital, og 375 milliarder kroner i utlån til folk og bedrifter, oppgis det i en børsmelding.

NY-GAMMEL SJEF: Benedicte Fasmer blir sjef for den nye banken. Foto: Marie Von Krogh.

Nåværende konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, blir konsernsjef i SpareBank 1 Sør-Norge, mens nåværende konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, blir visekonsernsjef.

– Vi befester nå posisjonen som Norges desidert største sparebank og nest største bank, som blir en sterk konkurrent til norske og nordiske forretningsbanker. Dette blir en kraftfull aktør med hovedkontor utenfor hovedstaden, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Ban.  

– Vi skal styrke den lokale sysselsettingen og bidra til mange attraktive arbeidsplasser i hele Sør-Norge. Vi inviterer derfor alle medarbeiderne i de to bankene til å bli med videre. Kontorene kompletterer hverandre geografisk, og vi opprettholder kontorstrukturen, sier Per Halvorsen, konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Kontornettet til både bankene og datterselskapene på i alt 65 kontorer har ingen overlappende lokasjoner. Konsernet vil ha ledende posisjoner innen eiendomsmegling og regnskapstjenester, med henholdsvis 640 og 500 millioner kroner i årlig omsetning.

– SpareBank 1 Sør-Norge blir et sterkt, lønnsomt finanskonsern med bredere og enda mer effektiv tilgang på kapital. Sammenslåingen vil bidra til å gjøre oss attraktive for kunder, medarbeidere og eiere, sier Dag Mejdell, styreleder i SpareBank 1 SR-Bank.

Nå skal fusjonsplanene opp til godkjennelse i generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank og representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge den 5. desember 2023.  Hvis alt går greit der og myndighetene ikke har noen innsigelser planlegges sammenslåingen å gjennomføres 1. juli neste år.