DNB-TILLITSVALGTE SKUFFET: – At Konkurransetilsynet konkluderer på en slik måte er rett og slett skuffende og svært lite forståelig, sier Lillian Hattrem, hovedtillitsvalgt i DNB for Finansforbundet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

DNB får ikke kjøpe Sbanken

De tillitsvalgte i DNB er skuffet over at Konkurransetilsynet forbyr DNBs planlagte oppkjøp av Sbanken.

Tekst: Svein Åge Eriksen og Sjur Anda 

– Finansforbundet DNB er overrasket over at tilsynet har konkludert slik. Både styret og eierne i Sbanken ønsket å gjennomføre dette. Oppkjøpet er også godkjent hos Finanstilsynet. At Konkurransetilsynet da konkluderer på en slik måte er rett og slett skuffende og svært lite forståelig, sier Lillian Hattrem, hovedtillitsvalgt i DNB for Finansforbundet.

DÅRLIGERE TILBUD

Tirsdag morgen ble det kjent at Konkurransetilsynet har vedtatt å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Etter å ha vurdert forslag til avhjelpende tiltak, mener tilsynet fortsatt at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Dette kan føre til høyere priser og gi bankkunder som etterspør fondssparing et dårligere tilbud, heter det i pressemeldingen fra Konkurransetilsynet.

DNBs kjøp av Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april. Etter en foreløpig vurdering sendte tilsynet 26. august varsel til selskapene om at det kunne bli aktuelt å stoppe oppkjøpet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond. DNB har deretter kommet med forslag til avhjelpende tiltak, som tilsynet har vurdert grundig. 

SVEKKET KONKURRANSE

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. 

Markedet for sparing i fond er i sterk vekst og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter. Velfungerende konkurranse er avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris, heter det i pressemeldingen fra tilsynet.  

IKKE TILSTREKKELIG

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon. I tillegg er Sbanken en aktør med betydelig konkurransekraft. Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse. Selskapenes forslag til avhjelpende tiltak har ikke vært tilstrekkelig til at Konkurransetilsynet kan tillate oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese. 

Konkurransetilsynets oppgave i alle fusjons- og oppkjøpssaker er å finne ut om oppkjøpet vil redusere konkurransen i markedet og skade kundene gjennom for eksempel høyere priser og dårligere tjenester. 

– Konkurransetilsynets vedtak er endelig og markerer slutten på tilsynets saksbehandling. Selskapene har nå mulighet til å klage tilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemnda, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

Nå har DNB en klagerett på femten dager på å klage avgjørelsen inn for Konkurranseklagenemnda. Etter det Finansfokus kjenner til vil DNB ikke konkludere på en eventuell anke nå i dag.

FORBUNDETS KOMMENTAR

– Vi forholder oss til den beslutningen Konkurransetilsynet har tatt. Vårt fokus er å ivareta våre medlemmer i begge bedrifter uansett endelig utfall, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en kommentar.

– Det kan se ut til at saken ikke er endelig avgjort siden DNB vurderer en mulig klage til Konkurranseklagenemnda på vedtaket. Vi får vente å se hva som blir utfallet av det i så fall. Det er det jeg kan si nå.

SAKENS GANG

15. april

DNB tilbyr å kjøpe alle aksjene i Sbanken for 103,85 kroner per aksje, betinget av at DNB får kjøpe minst 90 prosent av aksjene.

20. mai

Konkurransetilsynet får melding om planlagt sammenslutning av DNB og Sbanken.

24. mai

DNB har aksept for 53,1 prosent av aksjene i Sbanken. Tilbudsperioden forlenges til 7. juni.

7. juni

DNB har aksept for 74,9 prosent. Budprisen økes til 108,85 kroner per aksje. Akseptfristen forlenges til 14. juni.

14. juni

DNB har aksept for 90,9 prosent, og vil kunne tvangsinnløse de resterende aksjene.

24. juni

Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

1. juli

Finansdepartementet gir grønt lys for DNBs oppkjøp av Sbanken.

26. august

Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser.

6. oktober

DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak.

7. oktober

Konkurransetilsynet forlenger fristen for endelig konklusjon i saken.

28. oktober

Etter ønske fra DNB forlenger Konkurransetilsynet på nytt fristen for endelig konklusjon.

16. november

Konkurransetilsynet finner DNBs forslag til avhjelpende tiltak utilstrekkelige. Fusjon med Sbanken avvises.