ANSATTE SKUFFET: – Generelt kan vi si at hovedvekten av de ansatte er skuffet i dag, sier hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt og tillitsvalgt Jon Holmedal i Sbanken. (Foto: Helge Skodvin)

DNB får kjøpe Sbanken

Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak om å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Vedtaket er endelig, og innebærer at DNBs oppkjøp av Sbanken godkjennes. De ansatte er skuffet.

BERGEN: Det har nå gått snart ett år siden DNB kom med et tilbud om å kjøpe alle aksjene i Sbanken. Men etter flere runder hos Konkurransetilsynet, endte det med at DNB fikk tommelen ned for sine planer. Aksjonærene i Sbanken godtok budet på 11,1 milliarder, men Konkurransetilsynet satt foten ned. Tilsynet mente at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. 

DNB klaget inn Konkurransetilsynets vedtak til Konkurransenemnda og fikk medhold. Nemnda skriver at de har blant annet lagt vekt på at det finnes andre aktører som er nære konkurrenter til både DNB og Sbanken, og som er egnet til å erstatte hele eller store deler av konkurransepresset som i dag utøves av Sbanken.  

ANSATTE SKUFFET 

– For oss har det vært viktig å få en endelig avklaring, og det er naturlig at det er litt delte reaksjoner etter en slik prosess og avgjørelse. Generelt kan vi si at hovedvekten av de ansatte er skuffet i dag, skriver hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt og tillitsvalgt Jon Holmedal i en epost til Finansfokus. 

LANG PROSESS: – Det har vært en lang prosess, sier Sarah Lunde Mjåtvedt, hovedtillitsvalgt i Sbanken. (Foto: Helge Skodvin)

De tillitsvalgte skriver at det har vært en lang prosess med utsettelser og en anke, der kundene har vært engasjerte, og medarbeiderne har gjort en formidabel innsats i perioden.  

GODT SAMARBEID 

– Før Konkurransetilsynet konkluderte med å forby kjøpet av Sbanken hadde vi tillitsvalgte i Sbanken et godt samarbeid med de tillitsvalgte i DNB. Dette gode samarbeidet vil vi selvfølgelig ta opp igjen. Vi har hele veien hatt et godt samarbeid med ledelsen i Sbanken, og vil etterstrebe det samme med ledelsen i DNB, sier de tillitsvalgte.  

Det som blir viktigst for oss fremover er å ta vare på alle våre medlemmer.

Sarah Lunde Mjåtvedt, hovedtillitsvalgt Sbanken.

– Det som blir viktigst for oss fremover er å ta vare på alle våre medlemmer. DNB har som kjent garantert at alle er sikret en arbeidsplass i Bergen. Vi vil jobbe for å sikre en trygg og ryddig overgang i forhandlinger med ledelsen i DNB. DNB er en solid og profesjonell organisasjon med mye erfaring innen virksomhetsoverdragelse, så vi har stor tiltro til at vi blir godt inkludert og ivaretatt, sier hovedtillitsvalgt Sarah Lunde Mjåtvedt og tillitsvalgt Jon Holmedal i Sbanken.  

De tillitsvalgte vil komme nærmere tilbake med hva som skjer videre når fusjonsarbeidet med DNB starter. Konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB ønsker ikke å kommentere saken nå. 

SAKENS GANG 

15. april: DNB tilbyr å kjøpe alle aksjene i Sbanken for 103,85 kroner per aksje, betinget av at DNB får kjøpe minst 90 prosent av aksjene. 

20. mai: Konkurransetilsynet får melding om planlagt sammenslutning av DNB og Sbanken. 

24. mai: DNB har aksept for 53,1 prosent av aksjene i Sbanken. Tilbudsperioden forlenges til 7. juni. 

7. juni: DNB har aksept for 74,9 prosent. Budprisen økes til 108,85 kroner per aksje. Akseptfristen forlenges til 14. juni. 

14. juni: DNB har aksept for 90,9 prosent, og vil kunne tvangsinnløse de resterende aksjene. 

24. juni: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet. 

1. juli: Finansdepartementet gir grønt lys for DNBs oppkjøp av Sbanken. 

26. august: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser. 

6. oktober: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak. 

7. oktober: Konkurransetilsynet forlenger fristen for endelig konklusjon i saken. 

28. oktober: Etter ønske fra DNB forlenger Konkurransetilsynet på nytt fristen for endelig konklusjon. 

16. november: Konkurransetilsynet finner DNBs forslag til avhjelpende tiltak utilstrekkelige. Fusjon med Sbanken avvises. 

3. desember: DNB leverte formell klage på vedtaket i Konkurransetilsynet 

16. mars: Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets avslag på DNBs oppkjøp av Sbanken. 

Tidligere artikler:

Finansforbundet positive til DNBs ønske om oppkjøp av Sbanken (15. april 2021)

Sbanken-opprøret vekker gamle minner (16. april 2021)

Spente ansatte i Sbanken (16. april 2021)

Fusjonen DNB – Sbanken rykker stadig nærmere (23. august 2021)

DNB får ikke kjøpe Sbanken (16. november 2021)

Sbanken: – Glad for avklaring (17. november 2021)