Sbanken og DNB er fusjonert

Ingen ansatte i Sbanken eller DNB mister jobben når de to bankene fusjonerte 1. mai. De ansatte i Sbanken får DNB som ny arbeidsgiver, mens Sbankens kunder fortsatt vil få det samme tilbudet.

HJERTELIG VELKOMMEN: Konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB ønsker de 430 Sbanken-ansatte hjertelig velkommen som DNB-ansatte når fusjonen mellom de to bankene trer i kraft 1. mai. Foto: Sverre Chr. Jarild.

– Fra mitt perspektiv er dette et lykkelig ekteskap. Vi gleder oss til å lære av de ansatte i Sbanken og at vi sammen kan skape en god og felles kultur. Våre ansatte i Bergen får nye kolleger og sammen skal vi bygge en større og tryggere lokasjon i Solheimsviken. Innflyttingen av våre nye kolleger vil skje gradvis fra mai til august, siden våre lokaler er under ombygging. De ansatte fra Sbanken skal arbeide i ulike enheter i DNB. Flesteparten av de ansatte skal jobbe i en nyopprettet divisjon i personmarkedet, mens andre skal arbeide med digitale løsninger og i bedriftsmarkedet, forteller Lillian Hattrem, konsernhovedtillitsvalgt i DNB.

NAVNET SBANKEN

– Hva har vært det mest utfordrende i fusjonsprosessen?
– Det har vært om vi kunne beholde navnet Sbanken. Først i februar fikk vi grønt lys av myndighetene. Det betyr at for kundene vil konseptet Sbanken være uendret, mens forskjellen for de ansatte i Sbanken er at de fra 1. mai får DNB som arbeidsgiver.

Det er også krevende at de tekniske løsningene for den fusjonerte banken er foreløpig ikke på plass. Inntil videre må derfor de tekniske løsningene leve side om side, men det er naturlig nok etablert flere prosjekter som skal ivareta dette.

FLERE KUNDER

Da DNBs oppkjøpsplaner ble offentliggjort 15. april 2021, ble det usikkerhet hos de ansatte i Sbanken og misfornøyde kunder startet et opprør. To år senere er situasjonen endret.

Det er laget en fusjonsavtale som gir de ansatte fra Sbanken rettigheter og goder på linje med de DNB-ansatte. Ingen blir sagt opp som følge av fusjonen. Kundeporteføljen på personmarkedet har økt med 16 prosent de siste to årene.

– Ingen går upåvirket gjennom en fusjon. Det er lett å tenke at DNB med våre 10 000 ansatte kan overkjøre Sbankens 430 ansatte inkludert vikarer og studenter. Men det er tatt mange grep for at nettopp dette ikke skal skje. Vi tillitsvalgte i begge bankene har hatt en god dialog både med hverandre og med ledelsen, sier Hattrem.

Ingen går upåvirket gjennom en fusjon.

Hun viser til at det siste halve året har det vært en rekke felles sosiale og faglige aktiviteter for ansatte i begge banker nettopp for å bygge den nye kulturen som den fusjonerte banken skal kjennetegnes av. Ansatte i begge banker har hatt god kontakt med hverandre i et halvt år og de har også vært besøk hos DNB i Solheimsviken, Både konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB og konserndirektør personmarked Ingjerd Blekeli Spiten har vært tydelig på at Sbankens kultur skal videreføres.

GODE PROSESSER

Det har vært noen tautrekkinger underveis i fusjonsprosessen, der Sbankens tillitsvalgte har vært tydelige i sine krav. Likevel er hovedinntrykket til konsernhovedtillitsvalgt i DNB at prosessene har vært gode. Selv har hun hatt et godt samarbeid og støttet Sbankens hovedtillitsvalgte gjennom hele prosessen.

– Jeg mener at de løsningene vi har fått til på de ulike områdene langt på vei ivaretar både de ansatte fra Sbanken og våre ansatte i Bergen på en god måte. Vi har lagt ned et betydelig arbeid for at overgangen til ny arbeidsgiver skal bli så smidig som mulig. Å skape ro og trygghet for arbeidsplassene har stått helt sentralt, avslutter Lillian Hattrem.