VIL FUSJONERE: SpareBank 1 Østlandet vil fusjonere med Totens Sparebank. Fra v. Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, og Rolf Endre Delingsrud, administrerende banksjef i Totens Sparebank. (Pressefoto)

Østlandet og Toten fusjonerer

Styrene i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet har i dag vedtatt en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Alle ansatte beholder sine jobber også etter fusjonen.

Tekst: Svein Åge Eriksen og Sjur Anda

Det er de to største sparebankene med en lang historie i Innlandet og Oslo/Akershus som nå finner sammen. Den nye banken får totalt 1 240 ansatte på 42 lokasjoner.

TRYGG OG FREMTIDSRETTET

Totens Sparebank har en snart 170-årig historie, og er i dag lokalisert på Lena, Raufoss, Gjøvik, Hamar og Råholt med om lag 90 medarbeidere. SpareBank 1 Østlandet har gjennom sin snart 180-årige virksomhet i Innlandet, Oslo og Akershus, blitt en viktig bankaktør på det sentrale Østlandsområdet med 1 150 medarbeidere fordelt på 37 lokasjoner.  

SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank vil i fellesskap som en stor og viktig regional samfunnsaktør, styrke sin tilstedeværelse som en solid, trygg og framtidsrettet bank for eiere, kunder, medarbeidere og samfunnet. Begge bankene har tro på at nærhet til kunder, kombinert med gode digitale løsninger er viktig i den økende konkurransen, heter det i en pressemelding.   

Vår styrke vil fortsatt være lokal tilstedeværelse

Rolf Endre Delingsrud, Totens Sparebank.

– Sammenslåingen vil bidra til at vi blir en enda sterkere partner for både næringslivet og lokalsamfunnene framover. Logoen vår blir ny, men våre medarbeidere er de samme som før og kundene våre kan fortsatt treffe oss på de samme stedene som før. Vår styrke vil fortsatt være lokal tilstedeværelse, nærhet til beslutninger og personlig rådgivning til kunder, sier Delingsrud.

ALLE ANSATTE BLIR MED  

Det er et behov for at alle nåværende ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken. I tillegg vil alle ansatte i Totens Sparebank – inkludert stabsfunksjonene på Lena – kunne fortsette å jobbe der de gjør i dag.   

Det er behov for alle og de vil få jobbe fra sitt nåværende arbeidssted.

Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet

-Vi ønsker alle medarbeiderne i Totens Sparebank velkommen. Det er behov for alle og de vil få jobbe fra sitt nåværende arbeidssted også etter gjennomføringen av fusjonen. Ved å forene kreftene kan vi realisere vår felles ambisjon om å forbli den ledende banken i regionen. Å være en solid og stabil finansieringskilde for både personer og bedrifter i regionen, er vårt viktigste felles samfunnsoppdrag, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg. 

Ansattes representanter i styrene har stemt for å inngå intensjonsavtalen. Hovedtillitsvalgte i begge bankene vil bli tett involvert i det videre fusjonsarbeidet. 

Administrerende banksjef i Totens Sparebank, Rolf Endre Delingsrud, vil gå inn som medlem i SpareBank 1 Østlandets konsernledelse med primæransvar for integrasjonsprosessen mellom Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet. Øvrige medlemmer av Totens Sparebanks ledelse vil få sentrale stillinger i den fusjonerte banken.  

TRE ÅRS OPPSIGELSE

Hos Eika ser de at alliansens nest største bank er attraktiv også for andre.

– Det skjer mye i finans om dagen. Vi har rustet oss godt for dette. Noen banker kommer inn og nå er det en som har valgt et annet løp. Det er noe vi bare må forholde oss til. Totens Sparebank har god lønnsomhet og en attraktiv bank for andre, sier Sigurd Ulven, informasjonsdirektør i Eika Gruppen.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som skjer med Totens Sparebanks eierandel i Eika, men økonomisk tar det tid før gruppen rammes.

– Det er tre års rullende oppsigelse i gruppen. Det innebærer at det ikke vil ha noen økonomiske konsekvenser for Eika før i 2028, sier Ulven.