FAGLIGE UTFORDRINGER: Berit Stenvold, ny hovedtillitsvalgt i Intrum som selskapet nå heter, sier de ansatte er positive til nye faglige utfordringer som følge av arbeidsoppgaver på tvers av grenser. (Foto: Privat)

Ikke signal om nedbemanning i nye Intrum

Lindorff skifter navn til Intrum i Norge og blir også omorganisert til et skandinavisk marked. Hovedtillitsvalgt Berit Stenvold sier det så langt ikke er signal om at endringene fører til nedbemanning.

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD

Fra 28. oktober er det velkjente merkenavnet Lindorff historie i Norge. Fra nå av er navnet på selskapet Intrum. Tidligere i høst ble det opprettet en ny enhet kalt Unit Scandinavia. Det betyr at selskapet blir en enhet i Sverige, Danmark og Norge. Tidligere har Lindorff i Norge vært en egen avdeling med egen ledelse.

– Det er blitt noen endringer på ledelsesnivå, siden tre avdelinger blir slått sammen til en. Ingen har mistet jobben, men noen ledere er blitt plassert til andre arbeidsoppgaver. Signalet fra konsernet er at vi må være fleksible og tilpasse oss nye oppgaver. Så langt er det ikke signalisert at omorganiseringen vil få noen andre konsekvenser for ansatte, annet enn at noen nå må forholde seg til en leder som kanskje sitter i Sverige istedenfor i Norge, sier Stenvold. Hun er ny hovedtillitsvalgt etter Nina Syvertsen som er sluttet i selskapet.

SKAL JOBBE PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

Siv Beate Hjellegjerde Martinsen har inntil nylig vært direktør for Lindorff Norge, men vil nå lede Unit Scandinavia i Intrum. I noen andre tilfeller er norske ledere omplassert til andre stillinger i systemet.

Stenvold forteller at de tillitsvalgte er blitt informert og har fått kommet med innspill i prosessen, men at de ikke har vært involvert utover det.

– Organiseringen er lagt på konsernnivå i Sverige. Arbeidet har foregått på «Group»-nivå, uten at vi har vært mye involvert. Men holdningen vår er at omorganiseringen gir faglige muligheter på tvers av grenser som vi er positive til, sier Stenvold.

Omorganiseringen gir faglige muligheter på tvers av grenser som vi er positive til.

Hovedtillitsvalgt Berit Stenvold, Intrum

Et annet prosjekt selskapet jobber med er såkalt «Hybrid working». Dette er en ny fleksibel arbeidsmåte med delt hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret, der to av arbeidsdagene i uken blir tatt på hjemmekontoret. Ifølge Stenvold er dette et tiltak som er kommet som følge av positive erfaringer med hjemmekontor under pandemien.

MÅ INNARBEIDE NYTT MERKENAVN

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp, ifølge deres eget nettsted. Lindorff AS hadde 1,051 milliarder kroner i omsetning i 2020 og et resultat før skatt på 248,2 millioner kroner, ifølge proff.no.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen i juni 2017. Nå tar de prosessen et steg videre og gir hele selskapet navnet Intrum.

– Grunnen til at navneskiftet ikke har skjedd tidligere er at vi måtte holde oss innenfor konkurransereglene.

Den hovedtillitsvalgte innser at det kan ta noe tid før det nye navnet Intrum blir like innarbeidet som Lindorff.

– Vi har gjennomført noen markedsundersøkelser der vi har sjekket hvor mange som kjenner til Lindorff sammenliknet med Intrum. Og det er stor forskjell. Men vi prøver å informere. Samtidig er det vemodig at Lindorff-navnet forsvinner siden selskapet i 1898 ble etablert av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen.

NEDBEMANNING UTEN OPPSIGELSER

2020 ble et tøft år for inkassobransjen på flere måter. Korona resulterte kanskje noe uventet i færre inkassosaker. I tillegg sørget et stortingsvedtak fra i fjor sommer for lavere inntekter for selskapene. Gebyrene for purringer og inkassovarsler ble halvert fra 70 til 35 kroner og inkassosalærene ble nedjustert. Salæret for krav opp til 500 kroner er nå på 175 kroner, mot tidligere 350, ifølge en sak fra e24.no. I mars i år skrev Finansfokus at Lindorffs avdeling i Røyken i Asker skulle nedbemannes med 35 ansatte. Det ble meldt at flere arbeidsoppgaver hos Norges største inkassoselskap flyttes til Spania og Litauen.

Ifølge Stenvold ble ikke denne nedbemanningen så dramatisk som fryktet.

– Fire-fem stykker tok sluttpakker og forsvant fra selskapet. Så langt i prosessen er resten omplassert til andre arbeidsoppgaver, slik at det har løst seg uten oppsigelser. Prosessen videre antas å løse seg ved naturlig avgang.

Stenvold ser likevel en fare i at aktiviteten som forsvant under pandemien fortsatt ikke er tilbake.

– Man skulle kanskje tro at det ble flere saker i forbindelse med at mange ble permittert, men det motsatte skjedde. På grunn av pandemien holdt bankene tilbake saker som ellers ville gått til inkasso. Det kan være at det kommer en rekke saker når markedet nå løser seg opp igjen, men foreløpig har ikke det skjedd.

400 ORGANISERT I FINANSFORBUNDET

Ifølge informasjon på Lindorffs hjemmeside har de cirka 650 medarbeidere i Norge fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Ifølge Stenvold er om lag 400 av medarbeiderne organisert i Finansforbundet, og de er ti tillitsvalgte.

Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. 8 000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på 12,2 milliarder svenske kroner. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, og er notert på Nasdaq Stockholm.

TIL STEDE I 24 LAND

Bunny Nooryani, brand- og kommunikasjonsdirektør i Intrum Skandinavia, sier målet med endringene er å forenkle og strømlinjeforme oppsettet:

– I dag er Intrum til stede i 24 land i Europa, og har ulike systemer og prosesser i de ulike landene. Ved å danne større markedsenheter, som i Skandinavia, forenkler og strømlinjeformer vi oppsettet vårt. Det vil gjøre det enklere for kunder å samarbeide med oss. Vi har som prinsipp at vi skal jobbe så globalt som mulig og så lokalt som nødvendig – med kunden i fokus, skriver hun i en e-post.

INTERASJONALT KONSERN: Bunny Nooryani, brand- og kommunikasjonsdirektør i Intrum Skandinavia, sier målet med endringene er å forenkle og strømlinjeforme oppsettet i selskapet. (Foto: Katrine Lunke, Intrum)

Hun bekrefter at det ikke er lagt opp til nedbemanning.

– På ledernivå har det medført at vi gikk fra å ha én ledergruppe i hvert land til å ha én ledergruppe for Skandinavia. Vi jobber nå med å sette strukturen for resten av organisasjonen, slik at den er på plass fra 1. januar neste år. For noen medarbeidere vil dette bety at de får nye rapporteringslinjer eller at de går over i en ny avdeling. Noen kan også få nye arbeidsoppgaver, men for de fleste innebærer ikke opprettelsen av en skandinavisk enhet noen større endringer. Det er heller ikke lagt opp til noen nedbemanninger som følge av opprettelsen av den skandinaviske enheten.

– Det er litt vemodig å bytte navn, men også spennende. Vi er en del av et internasjonalt konsern med alle de mulighetene det gir. Blant annet styrker det evnen vår til å utvikle og levere de mest relevante og effektive løsningene for kundene våre.