Lindorff, som er en del av Intrum-konsernet, nedbemanner 35 ansatte ved avdelingen i Røyken og flytter arbeidsoppgavene til Vilnius og Spania. De tillitsvalgte i Lindorff er grunnleggende uenige i beslutningen om å flytte arbeidsplasser ut av Norge.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD

Nedbemanningen er en direkte konsekvens av Intrums nye strategi «One Intrum – As Local as needed, as Global as possible», som ble presentert på kapitalmarkedsdagen i november i fjor. Innen 2023 skal konsernet kutte kostnadene med SEK 1 milliard, blant annet ved å bygge ned lokale virksomheter. SEK 600 millioner er satt av til å dekke kostnadene ved nedbemanning. Flere arbeidsoppgaver blir nå flyttet til de tre nye kontaktsentrene som er under etablering i Romania, Hellas og Spania.

Mange er i en sårbar økonomisk situasjon

Det er ikke første gang Lindorff flytter norske arbeidsplasser til lavkostland. I 2015 etablerte Lindorff et felles tjenestesenter i Vilnius og de første arbeidsoppgavene ble flyttet dit. Nå frykter de tillitsvalgte i Lindorff at flere arbeidsplasser og oppgaver er på vei ut av Norge. De mener at både Lindorff og Intrum fraskriver seg sitt samfunnsansvar når de flytter ut norske arbeidsplasser midt under en pandemi med stor usikkerhet i arbeidsmarkedet.

GRUNNLEGGENDE UENIGE

– Vi er grunnleggende uenige i beslutningen om å flytte arbeidsplasser ut av Norge, spesielt i en tid der stadig flere skyldnere trenger bistand for å gjøre opp for sine økonomiske forpliktelser på grunn av pandemien. Da mener vi at våre lokalt ansatte rådgivere med høy kompetanse, lang erfaring og nærhet er de beste til å veilede skyldnere med økonomiske utfordringer, sier hovedtillitsvalgt Nina Syvertsen.

Det kan minne om sosial dumping

Også statsminister Erna Solberg har vært veldig tydelig på at nå under pandemien er det viktigere enn noen gang å beholde arbeidsplassene i Norge og viser til det samfunnsansvaret bedriftene har. Bare ved å opprettholde høy sysselsetting kan den norske velferdsmodellen sikres.

– Ved å flytte arbeidsoppgaver ut av landet og si opp mange ansatte, mener vi at både kunden, skylderne og de ansatte settes i en vanskelig situasjon. Nå er mange i en svært sårbar økonomisk situasjon på grunn av den usikkerheten som pandemien gir i arbeidsmarkedet. Derfor mener vi beslutningen om å si opp norske ansatte og flytte arbeidsoppgavene ut av landet er helt feil, påpeker den hovedtillitsvalgte.

LAVERE VOLUM

Rammebetingelsene i inkassobransjen er i sterk endring. Prosessen med ny inkassolov og tilhørende forskrift pågår fortsatt. Arbeidsgruppen som ble oppnevnt av Justis- og Beredskapsdepartementet høsten 2018 leverte i januar 2020 sitt forslag til ny lov og forskrift. Forslaget har vært ute på høring, og ligger nå til behandling hos departementet. Det er foreløpig uklart når ny lov og forskrift vil ble vedtatt og vil tre i kraft. Så langt er derfor saksmengden til Lindorff upåvirket av ny inkassolov, men saksmengden faller på grunn av koronaen. Fallet i salærinntektene er allerede merkbare.

– Men er det ikke helt naturlig at eierne kutter kostnader når inntektene faller?

– Vi anerkjenner behovet for endringer på grunn av reduserte salærer og ny inkassolov, men vi støtter ikke den strategiske beslutningen om å flytte arbeidsoppgaver fra Norge til Vilnius og Spania, sier Syvertsen.

– Hvordan har samarbeidet vært mellom de tillitsvalgte og ledelsen i Lindorff?

– Vi har hatt og har en god dialog med ledelsen om situasjonen for de ansatte i Norge. Selv om det til tider har vært stor avstand mellom oss, så har vi gjennom konstruktive diskusjoner kommet frem til gode løsninger på flere viktige områder, forteller Nina Syvertsen.

VELDIG BEKYMRET

Endringene i rammebetingelsene for inkassobransjen har allerede ført til flere nedbemanninger i andre inkassoselskaper i Norge. Nå frykter de ansatte i Norges største inkassoselskap for fremtiden og er naturlig nok veldig bekymret.

– Vi tillitsvalgte har vært tydelige på at det er et paradoks at vårt selskap i Lindorffanalysen i januar på den ene siden sier at det blir flere inkassosaker og mer å gjøre. På den andre siden må vi kutte norske arbeidsplasser og overføre oppgavene til lavkostland. Dette henger ikke på greip og kan minne om sosial dumping.

Nå skal kompetansen til 100 Lindorff-ansatte kartlegges. De tillitsvalgte har understreket viktigheten av realkompetanse fremfor formalkompetanse, og fått støtte for det. De har også fått til gode forbedringer i sluttpakken størrelse og innhold for dem som blir overtallige.

LES MER: Krevende tid for Lindorff

FAKTA LINDORFF

Lindorff AS er et kreditthåndteringsselskap som leverer tjenester innen inkasso, fakturering, purring, betaling og regnskap. Lindorff har om lag 650 ansatte i Norge, med hovedkontor på Smestad i Oslo. Lindorff er en del av Intrum, et kreditthåndteringsselskap med hovedkontor i Sverige.

Selskapet ble grunnlagt av Eynar Lindorff i 1898 under navnet Creditreformforeningen. Lindorff Group ble etablert i 2003 med Lindorff Holding og Contant OY i Finland. Siden 2014 har konsernet vært majoritetseid av Nordic Capital. Sommeren 2017 ble Lindorff Group fusjonert med svenske Intrum Justitia, og konsernet skiftet i oktober 2017 navn til Intrum. Intrums konsernjef Mikael Ericson ble ny konsernsjef i det fusjonerte selskapet. EU-kommisjonen godkjente fusjonen gitt at det fusjonerte selskapet solgte Lindorffs aktiviteter i Danmark, Estland, Finland og Sverige, samt Intrum Justitias aktiviteter i Norge. (Kilde: Wikipedia)

FAKTA INTRUM

Verdens største inkassoselskap med 10 000 ansatte i 25 land. Intrum (tidligere Intrum Justitia) er et svenskeid selskap som arbeider med behandling av kundefordringer, herunder inkasso, inkassoovervåking, billing, fakturering, reskontro og kjøp av fordringer. Konsernet er til stede i 24 Europeiske land i tillegg til Brasil.

Selskapet ble stiftet i Sverige i 1923. Intrum AB har vært notert på Stockholmsbörsen siden juni 2002. Hovedkontoret ligger i Nacka utenfor Stockholm.

Den 27.juni 2017 fusjonerte svenske Intrum Justita og norske Lindorff og etablerte seg under navnet Intrum. EU-kommisjonen godkjente fusjonen gitt at det fusjonerte selskapet solgte Lindorffs aktiviteter i Danmark, Estland, Finland og Sverige, samt Intrum Justitias aktiviteter i Norge. Det norske Intrum Justita selskapet ble solgt til Lowell sammen og skiftet navn til Lowell Norge oktober 2018. Lindorff AS (Norge) er datterselskap av Intrum konsernet.

(Kilde: Wikipedia)