KRAFTIG JOBBVEKST: Spørsmålet er nå hvor mange årsverk SMNs over 2000 lønnsmottakere utgjør. Det vil konsernsjef Jan-Frode Jansen ha beregnet til årsberetning i februar. (Foto: SMN)

258 nye jobber i SMN

SpareBank 1 Midt-Norge (SMN) økte med 258 nye jobber i fjor, og er det konsernet som vokser sterkest etter DNB. For første gang passerte SMN 2000 lønnsmottakere i fjor, viser Finansfokus´ jobbmonitor.

Det kan virke som SMN-sjef Jan-Frode Janson er i ferd med å få tilbake den økonomiske selvtilliten i Midt-Norges hovedstad Trondheim. Mens fotballaget sliter stadig tyngre og Danske Bank i fjor meldte om salg av personmarkedsvirksomheten, har den 200 år gamle SpareBank 1 Midt-Norge stått frem som sterkere enn noen gang. Med vind i seilene kan det virke som SMN er på vei til å kaste seg over enda større biter av både banker og andre deler av finansbransjen.

– Er det SMN som nå gjenreiser den nordenfjeldske kraften?

– Vi har jo Midt-Norge som vårt hovedområde, og det å være god her er det vi lever etter. Det er klart vi er blitt svært viktige her i Midt-Norge, sier Janson til Finansfokus.

Det vil ikke være samme veksten, hvis ikke det skjer noe da.

Jan Frode Janson, SMN

Han forteller at i årene med lav vekst i næringslivet var SMN mer å definere som en bank for personmarkedet. Men samtidig som næringslivet i regionen har snudd oppover igjen, har også SMN endret seg betydelig.

– Vi har styrket oss mot næringslivet, ja, vi har virkelig blitt en næringslivbank!

MIDT-NORSK FINANSKONSERN

Denne trenden bekreftes også i Finansfokus’ jobbmonitor. Her dokumenteres fremveksten av et midt-norsk finanskonsern som satser på samhandling på tvers av disiplinene, der selve sparebankdelen nå står for knapt halvparten av jobbene.

SMN har følgende jobbtall i desember 2023, målt mot desember 2022:

Område              Jobber 2023 (2022)

Bankvirksomhet               893 (710)

Eiendomsmegling            262 (273)

Børs og finans                  205 (173)

Regnskap                           602 (544)

Annet                                  119 (123)

Totalt                                 2081 (1823)

Kilde: Brønnøysundregisteret/Kartlagt.no

Disse tallene er basert på antall lønnsutbetalinger som rapporteres fra alle selskapene i SMN-konsernet i a-meldingene til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Konsernsjef Janson kan ikke på stående fot si nøyaktig hvor mange årsverk de 2081 jobbene som ble registrert i desember utgjør. I årsberetningen for 2022 skrev han at det var 1700 årsverk, mens det i desember 2022 ble innrapportert 1823 lønnsutbetalinger.

– Det har vært store bevegelser brutto i 2023, så jeg er faktisk litt usikker på hva nettotallet blir, sier Janson når han kommenterer jobbtallene analyseselskapet Kartlagt har trukket ut for Finansfokus. Ett av elementene her er årsverkeffekten av at SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sine kapitalmarkedsvirksomheter til SpareBank 1 Markets, der også de to bankene blir deleiere sammen med SMN.

70 OPPKJØP

Jobbveksten speiler uansett et svært aktivt år med fusjoner og oppkjøp. SMN sikret seg SpareBank 1 Søre Sunnmøre med 70 ansatte og omlag 40 ansatte fra Danske Bank i Trondheim.

SMN er også blitt et betydelig regnskapskonsern med rundt 600 medarbeidere på lønningslisten. Veksten fortsetter – og gjenspeiler storsatsingen på et fullservicetilbud både til privat- og næringslivskunder.

– Vi har historisk hatt en lang, lang rekke med oppkjøp. Jeg tror vi nærmer oss 70 oppkjøp, hvorav vi hadde syv i fjor.

Ifølge Janson er de siste årenes samhandling mellom områdene i konsernet definert med slagordet “Ett SMN!”.

– Det føler jeg er blitt sagt veldig sterkt.

FORTSATT SMN-VEKST?

Året har startet med flere fusjoner blant norske banker, og Jansen tror også det blir flere andre typer bankeide selskaper. For SMNs del tror han neppe veksten i antall ansatte blir så stor i år som i fjor.

– Det vil ikke være samme veksten, hvis ikke det skjer noe da, uten at jeg vet når.

– Men dere er ute på banen og spiller?

– Vi er der ja, og vi er aktive, så vi får skje hva som skjer. Det er klart at det var mange grep i 2023. Skal vi få samme veksten i år, så må det skje flere sånne grep.

Mot slutten av fjoråret ble det dessuten ny konsolidering i bankeid forsikring, med fusjonen av Fremtind Forsikring og Eika Forsikring. Her har også SMN spilt en sentral rolle som del av SpareBank 1 Alliansen. Bank. I går ble det kjent at bankene bak Frende formaliserer samarbeidet i en ny allianse som får navnet Frende Gruppen.

HARMONI PÅ TVERS

Hovedtillitsvalgt Inge Lindseth i SMN konkluderer med at fjoråret var svært begivenhetsrikt, ett år som brakte inn mange nye SMN-kolleger og medlemmer i Finansforbundet, både i regionen og i en forsterket satsing i Oslo.

– I sum kan man si at vi har vært relativ offensive inn mot 2024, og vi har vel ikke noen planer om å redusere den offensiviteten, sier Lindseth.

FORSKÅNET FRA KONFLIKTER: Hovedtillitsvalgt Inge Lindseth mener organiseringen av SMN i finanshus rundt om i Midt-Norge har gitt medarbeiderne mer spennende arbeidsplasser. (Foto: SMN)

Han peker på at de har hatt suksess med etablering av regionale finanshus, der kontorene består av konsernets ansatte i henholdsvis bank, regnskap og eiendomsmegling.

– Når vi får et så stort miljø, blir det jo også en veldig attraktiv arbeidsplass.

Lindseth og hans 22 tillitsvalgtkolleger i SMN, i tillegg til et antall tillitsvalgte i datterselskaper, deltar aktivt i å skape det voksende finanskonsernet.

– Har det oppstått konfliktsaker i forbindelse med den økte satsingen og tilpasning av organisasjonen?

– I enhver organisasjon som utvikler seg, vil og kan, enkeltsituasjoner oppstå, men vi har –bank i bordet – vært rimelig forskånet fra det. Men det er klart det kan være at noen justeringer har påvirket enkeltpersoners arbeidssituasjon og ansvar, sier Lindseth.

Det som skjer nå i SMN står ellers i sterk kontrast til situasjonen for tre år siden. Året 2021 ble innledet med sluttpakketilbud til de SMN-ansatte. Det førte til at 100 kolleger valgte de frivillige pakkene samtidig med at pandemien fortsatt herjet.

– Det er viktig å merke seg at det var en reduksjon av antall ansatte som vi tillitsvalgte var kritisk til, selv om det var gode pakker og tilbudet var frivillig. Det viser seg at det antall medarbeidere vi da skulle være, ikke stemte i hele tatt, sier hovedtillitsvalgt Inge Lindseth.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.