KREVENDE TID: – Det har vært en krevende tid både med å håndtere Covid-19 og nedbemanningsprosessen, sier hovedtillitsvalgt Inge Lindseth i SpareBank 1 SMN.  (Foto: Privat) 

100 slutter i SMN

SpareBank 1 SMN kutter kostnader, ansatte og filialer. I løpet av året vil det være 100 færre ansatte. De aller fleste som søkte har fått innvilget sluttpakke. 

 TRONDHEIM: I fjor startet banken lønnsomhetsprosjektet Ett SMN der målet er å bedre bunnlinjen med 400 millioner kroner frem til 2023. Forbedringen fordeler seg med økninger i inntekter med om lag 200 millioner, og noe tilsvarende beløp som kutt i kostnader. Nå er det etablert finanshus i alle markedsområder. Her er kompetansen samlet på tvers av forretningsområdene bank, eiendomsmegling og regnskap. 

– I prosessen ble det gitt et generelt tilbud om sluttpakker. De aller fleste søknadene ble innvilget. I sum er det omkring 100 medarbeidere som har sluttet / eller slutter i konsernet. En del har allerede sluttet, men de aller fleste forlater SMN i løpet av 1. halvår 2021. Det har også vært litt spesielt at flere av våre kolleger slutter uten at man kan ta farvel, slik vi ville gjort i en situasjon uten Covid-19, forteller hovedtillitsvalgt Inge Lindseth i SpareBank 1 SMN. 

Noen av våre kolleger har fått nytt arbeidssted

– Noen av våre kolleger har fått nytt arbeidssted. Dette har nettopp skjedd, slik at foreløpig har de begrenset erfaring med hvordan dette fungerer, forteller hovedtillitsvalgt Inge Lindseth.

KREVENDE TID 

SpareBank 1 SMN har på lik linje med samfunnet ellers vært sterkt preget av korona-pandemien. Det har derfor vært begrensinger i forhold til drop-in kundebesøk på filialene.  Av samme grunn har ikke de negative konsekvensene av kontor-avviklingen blitt veldig synlig. 

-Jeg legger ikke skjul på at det har vært en krevende tid, ikke minst i forhold til å håndtere denne prosessen samtidig med Covid-19. Vi har selvsagt ikke vært enige i alt som ledelsen har foreslått. Vi stilte blant annet spørsmålet om hvor i banken ledelsen mente det kunne være 100 overtallige. Når vi tillitsvalgte likevel støtter nedbemanningen, så er det fordi vi fikk gjennomslag for at det var frivillighet som ble lagt til grunn, sier Lindseth. 

FIRE ER NEDLAGT 

SMN avvikler seks kontorer i løpet av 2021. Så langt er kontorene på Eide, Malm, Meråker og Øvre Årdal lagt ned. Kontoret på Frosta avvikles til høsten, mens Overhalla stenger dørene ved årsskiftet.  

Lindseth sier at banken har jobbet med å legge ytterligere til rette for digital opplæring og -tjenester i de områdene som de nå trekker seg ut. Med de gjennomførte og planlagte endringene, er estimert reisetid til nærmeste bankkontor for de aller fleste av SMNs kunder godt innenfor en time.