SMN kutter 100 årsverk 

SpareBank1 SMN nedbemanner med 100 årsverk innen utgangen av 2021. Nedbemanningen skal skje frivillig og ansatte i morbanken kan søke gode sluttpakker som er forhandlet fram av de tillitsvalgte.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: PRIVAT

TRONDHEIM: – Det er en krevende dag for oss alle i SMN, og mange ansatte føler usikkerhet for framtida. Først og fremst tenker de på: Hva betyr dette for meg? Vi snakker her om ansatte har hatt en lang karriere i bankenDet er mange dyktige medarbeidere som har et sterkt og langt forhold til banken. De må tenke nøye igjennom om de ønsker å søke sluttpakken som gir fra syv til 19 månedslønner utbetalt avhengig av alder og ansiennitet, sier hovedtillitsvalgt Inge Lindseth til Finansfokus. 

Det har vært en krevende tid

I 2019 gikk SpareBank 1 SMN med et rekordoverskudd på 2,5 milliarder kroner. Hittil i år har resultatene også blitt langt bedre enn fryktet, til tross for Covid-19. I fjor startet banken effektiviseringsprogrammet Ett SMN der målet er å bedre bunnlinjen med 400 millioner kroner frem til 2023. Forbedringen fordeler seg med økninger i inntekter med om lag 200 millioner, og noe tilsvarende beløp som kutt i kostnader. 

KREVENDE TID 

-Er dere tillitsvalgte enige i prosessen og hva har vært det viktigste bidraget dere har kommet med?  

-Jeg legger ikke skjul på at det har vært en krevende tid, ikke minst i forhold til å håndtere denne prosessen samtidig med Covid-19. Vi har selvsagt ikke vært enige i alt som ledelsen har foreslått. Vi stilte blant annet spørsmålet om hvor i banken ledelsen mente det kunne være 100 overtallige. Til slutt ble vi enige med ledelsen om de tiltakene som ble foreslått. Når vi tillitsvalgte støtter nedbemanningen, så er det fordi vi har fått gjennomslag for at det er frivillighet som skal legges til grunn. I tillegg til gode økonomiske sluttpakker, har vi fått forhandlet frem en studiestøtte på 1,5 G som jeg tror vi er alene om. Den gir gode muligheter til å lære noe nytt for dem som velger å forlate banken og kommer i tillegg til den økonomiske sluttpakken, understreker Lindseth.  

-Hva er det som har vært mest krevende I denne prosessen?  

-Det er kombinasjonen av Covid-19 og å få gjennomført prosessene i denne tiden. For oss tillitsvalgte har det vært viktig at det har vært god kvalitet og tilstrekkelig med tid i prosessen som er nødvendig for å få et godt resultat for medlemmene og vår arbeidsplass. Nå er vår fulle oppmerksomhet rettet mot våre dyktige medarbeidere og deres reaksjonerVi stiller opp for våre medlemmer og vil følge nøye med i tiden som kommer og er i beredskap for de medlemmer som har behov for noen å snakke med.  

Hvordan har reaksjonene vært internt på meldingen? Hvordan er stemningen i banken? 

– De ansatte er først og fremst preget av usikkerhet, men de reagerer naturlig nok forskjellig på det som nå skjer. Det er ikke alle områder i banken som blir berørt og for mange ansatte er det business as usual. I disse dager legges det nye lederkabaler og det er viktig å få dette raskt på plass for å kunne drive banken videreVi bygger nå opp finanshus der vi samler ressursene. 

FLERE ENDRINGER

Hovedtillitsvalgt Inge Lindseth har arbeidet i SMN siden 1982 og vært gjennom mange endringer. Hvis det er en ting han er helt sikker på, så er det at det vil komme flere endringer. Finansnæringen har god tradisjon for å håndtere endringer på en svært god måte og det er også tilfelle i SMN, selv om det er krevende runder. 

I dag har vi 1 700 dyktige medarbeidere som hver dag gjør sitt aller beste for konsernetMen endret kundeadferd, økt digitalisering og sterkere konkurranse gjør det hele tiden nødvendig å tilpasse kostnadene. Det gjør konkurrentene og det må vi gjøre, selv om det kan gjøre vondt hver gang det skjer. Men det er klokt å tilpasse kostnadene i gode tider. Da har vi et større handlingsrom for å finne gode løsninger for den enkelte ansatte, enn hva vi har i dårlige tider, påpeker Lindseth.  

I tiden framover vil de tillitsvalgte følge ekstra nøye med på medlemmenes arbeidsbelastning. Han er tydelig på at veldig mange av medlemmene springer fort nok i dag og at det ikke er mulig å sette rekorder for banken hvert år. I en overgangsfase vil det bli mer å gjøre for dem som blir igjen i banken og som må ta over arbeidsoppgavene til dem som får innvilget sluttpakke og velger å forlate SMN 

FAKTA:  

SpareBank 1 SMN legger ned disse kontorene i løpet av 2021:  

  • Eide 
  • Frosta
  • Malm 
  • Meråker 
  • Overhalla 
  • Øvre Årdal.