FEIRER MED NÆRINGSLIVET: Konsernsjef Jan-Frode Janson, lokalt tillitsvalgt Karin Lise Myklebust og regionbanksjef Jan Hurlen i SpareBank 1 SMN markerte 200-årsjubileet sammen med næringslivet på Sunnmøre under Næringsdriv-konferansen i Ålesund. (Foto: OBM)

Bankbursdag over hele Midt-Norge

SpareBank 1 SMN slår på stortromma når 200 år skal feires. I dag er selve bursdagen, men konsernsjefen vil feire hele året – og de “positivt krevende” tillitsvalgte og ansatte jubler med på festen. 

 

TRONDHEIM: Med et hovedkontor som er tuftet på 900 år gamle kirkeruiner i Søndre gate i Trondheim har SMN et ekstra tungt historisk sus over seg. Markeringen av alt det historiske er i det hele tatt klart og tydelig på bankens egne nettsider. 

I år har den midtnorske storbanken funnet god grunn til å ettertrykkelig markere det anselige antall år som er gått siden Jakob Roll 26. mai 1823, sammen med 43 andre av byens mannlige næringsdrivende etablerte Trondhjems sparebank, slik at datidens “vanlige folk” skulle få muligheten til å både spare og låne penger.  

Bursdagsfeiringen startet dagen før dagen fredag 26. mai, med blant annet Næringsdriv-konferansen i Ålesund, der en rekke næringslivstopper og oljefondsjefen var trekkplaster.  Listen over lokale eventer fra Berkåk til Ålesund er fyldig, og konsernsjef Jan-Frode Janson opplyser til Finansfokus at et bra antall millioner kroner nå satses på jubileet både på selveste dagen og utover året. 

TILLITSVALGTE FEIRER OGSÅ  

Finansforbundets medlemmer og tillitsvalgte feirer også historien til den voksende bankkjempen med hovedkontor i trønderhovedstaden.    

– Det er med stolthet at en jobber i en bedrift som har vart i 200 år og som har en sånn stor samfunnsmessig betydning i Midt-Norge, sier hovedtillitsvalgt Inge Lindseth til Finansfokus.   

STOLTE ANSATTE FEIRER: Hovedtillitsvalgt Inge Lindseth mener Finansforbundet gjennom samspill og dialog har bidratt til en god utvikling av banken og konsernet som med sine 200 år vokser kraftig i landets midte. (Foto: Finansforbundet.) 

– Hvorfor svi av så mye penger på en feiring?   

– Ja, vi bruker en del tid og ressurser på denne markeringen sammen med lokalmiljøene og samfunnet som er en stor eier i vår bank. Det vil være ulike arrangement rundt omkring i våre markedsområder. Til høsten er det planlagt et konsernarrangement hvor alle ansatte er invitert, og hvor man feirer jubileet, slik vi nå gjør med våre kunder og befolkningen i Midt-Norge.   

– Hva har fagforeningen betydd for utviklingen banken?   

Fagforeningen har hatt en stor betydning fordi vi gjennom samspill og dialog har bidratt til en god utvikling av banken og konsernet.

Inge Lindseth, hovedtillitsvalgt, SMN

– Fagforeningen har hatt en stor betydning fordi vi gjennom samspill og dialog har bidratt til en god utvikling av banken og konsernet. Dette er da også i tråd med den norske modellen. Noe av suksessen i Norge er den norske modellen som ikke har vært liv laga uten fagforeningene. Det kan vi overføre til en bedrift som oss, at uten fagforeningene, så hadde ikke vi hatt slik vi har det i dag. Og vi har det ganske bra, sier Inge Lindseth. 

ET HELT JUBILEUMSÅR 

Dagen før selve bursdagen ble det ekstra feiring og markering under SpareBank 1 SMNs  Næringsdriv-konferanse i Ålesund. Der var et aldri så lite elitelag fra økonomi og næringsliv på plass, blant annet med oljefondsjef Nicolai Tangen blant foredragsholderne. 

Konsernsjef Jan-Frode Janson er kommet ut av tellingen på hvor mange arrangementer som 200-årsjubileet omfatter.  

– Vi har mange arrangementer, nå rundt selve bursdagen, og resten av året.  For oss er det et jubileumsår med arrangementer over alt hvor vi er til stede, sier Janson til Finansfokus. 

– Hvor stort er budsjettet? 

– Det er klart at vi brukere flere millioner på å feire sammen med lokalsamfunn. Det er viktig at vi ikke bare har den interne markeringen. Vi gjør ting sammen med lokalsamfunn, sånn som her i Ålesund med 400 fra næringslivet samlet på faglig seminar. Det er den type feiring, der vi feirer med. 

Janson trekker frem samfunnsidéen stifterne for 200 år siden hadde ved at overskuddet i banken ikke skulle gå til stifterne, men samfunnet. 

– Det er jo en modell som faktisk fungerer i beste velgående etter 200 år, sier Janson. 

– Dere har lagt ut bildet av Jakob Roll, han ser morsk ut. 

– Ja, han ser nok mer morsk ut enn det jeg fremstår som, ler Janson.  Han peker på at Roll var egentlig styreleder og at banken var styredrevet frem til 1911, da den første daglige lederen ble ansatt.  Siden har sjefene sittet lenge, og Janson er den syvende administrerende direktøren på 112 år. 

Fagorganiseringen av de ansatte kom også først i løpet av de siste 100 årene, og Finansforbundet i banken markerte 60 år i 2018. 

– Hvilken betydning har fagforeningen hatt for utviklingen av banken? 

Det er ekstremt viktig å ha tillitsvalgte som er positivt krevende, det opplev er jeg hele tiden.

Jan Frode Janson, konsernsjef SMN

– Det er ekstremt viktig å ha tillitsvalgte som er positivt krevende, det opplever jeg hele tiden. Det tror jeg er beste attesten en kan få, det å være positivt krevende. 

Janson opplever også at de ansatte og ledelsen har hjerte for den modellen sparebank-kjempen er tuftet på. 

– Jeg opplever at det gir de ansatte mening. Det å ha mening i jobb tror jeg er kjempeviktig. 

FEIRER BANK I VEKST 

SMN vokser kraftig på Sunnmøre under ledelse av konsernbanksjef Jan Hurlen. Lokal tillitsvalgt Karin Lise Myklebust forteller at hun startet bankkarrieren i den da nystartede Kreditbanken i Ålesund for drøyt 30 år siden. Banken ble del av SpareBank 1 SMN i 2009 etter finanskrisen. 

– Jeg var ansatt nummer ti, og vi er rundt 100 i dag, sier Myklebust til Finansfokus.  

Hun peker på den viktige rollen fagforeningen har spilt ikke minst når banken vokser gjennom oppkjøp og fusjoner, slik situasjonen nå er for SMN på Sunnmøre der fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre er gjennomført i starten av jubileumsåret. 

Når en blir del av en større bank er det klart at det å være organisert viktigere enn om det er en liten bank.

Karin Lise Myklebust, tillitsvalgt, SMN Ålesund

– Når en blir del av en større bank er det klart at det å være organisert er viktigere enn om det er en liten bank. Som ansatt nummer ti kunne jeg jo snakke med sjefen om lønn og andre forhold direkte, men når du blir del av en større organisasjon, så er det jo viktig å ha noen som snakker for deg, sier Karin Lise Myklebust. 

ÅPEN UTSTILLING

Fra hovedkvarteret i Trondheim forteller Finansforbundets nestleder i SMN, Christina Straub om åpningen av en utstilling av rekvisita og bilder fra bankens 200 år på Sverresborg Trøndelag folkemuseum. Ifølge Straub viser utstillingen mer enn SMNs historie, men også hele banknæringens historie. 

BANKHISTORIE PÅ MUSEUM: En egen utstilling på Sverresborg Trøndelag folkemuseum viser norsk sparebankhistorie i sin fulle bredde. (Foto: Christina Straub)

– Det er jo flere banker som begynner å bli gamle, så det er en måte å sette fokus på hva sparebankene har betydd for økonomien og hvorfor Norge er blitt som det er blitt, sier Straub. 

Selv kom hun inn i SMN da Vår Bank og Forsikring, tidligere Landsbanken, ble del av konsernet i 2000.  Mange av de ansatte i dagens SpareBank 1 SMN synes å komme fra en annen, oppkjøpt eller innfusjonert bank. 

FAKTA 

BERG-OG-DAL-BANE: Det er litt av en historie Sparebank 1 SMN har å fortelle. Her er den fremstilt i form av en kjapp tidslinje, som til forveksling er lik en berg-og-dal-bane, der et av bunnpunktene var nær-døden-opplevelsen under finanskrisen for 30 år siden. (Grafikk: SpareBank 1 SMN)

Les mer om SpareBank 1 SMN og de 200 årene i bankens historie her. 

Les SMNs jubileumsmagasin