Gratulerer med dagen!

I dag fyller den første norske sparebanken 200 år. Christiania Sparebank ble grunnlagt 19. mai 1822. Dagen markeres med et storstilt jubileumsarrangement på Sentralen i Oslo. Temaet for konferansen er allmennytten i fortid, nåtid og fremtid.  

I jubileumsåret går det godt for mange norske sparebanker, men likevel er det stadig flere sparebanker som fusjonerer. Stadig sterkere konkurranse mellom bankene og et stadig mer omfattende EU-regelverk gjør det vanskeligere å være en liten sparebank på bygda. Det har ført til mange sparebanker har valgt å fusjonere av lyst og ikke av nød. Den siste fusjonen så langt skjedde 1. april mellom SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum.  

De fusjonerte bankene oppretter en sparebankstiftelse som forvalter gaver til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsene får utbytte fra den sparebanken de eier. I 2020 var sparebankstiftelsenes samlede bidrag til allmennyttige formål 1, 3 milliarder kroner. Summen av sparebankenes og sparebankstiftelsenes årlige bidrag på 2,3 milliarder i fjor gjør sparebanksektoren til en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet.   

8 500 MEDARBEIDERE 

I dag finnes det 92 sparebanker og 37 sparebankstiftelser i Norge. Sparebanksektoren består av 8500 dedikerte medarbeidere. De gode resultatene fra sparebankene kommer sparebankstiftelsene og samfunnet til gode gjennom en stor gaveutdeling.  

I fjor lagde Finansfokus en temautgave om sparebankenes rolle og fremtid. To tredjedeler av sparebankene har en forvaltningskapital på under 10 milliarder. Bankanalytiker Joakim Svingen i Artic Securities tror det bare er 30 sparebanker i Norge om 10 år. Banksjefene kan regne og mange vil oppdage at regnestykket ikke går opp. De oppdager at banken de leder er for liten. 

STORSTILT JUBILEUMSMARKERING 

Når sparebankene og Sparebankstiftelsen inviterer til jubileumsmarkering i dag, er det et spennende program som strekker seg over to dager. De åtti påmeldte får blant annet høre Historiker Lars Fredrik Øksendal, forfatter av jubileumsboken som kommer til høsten, presentere hovedfunn fra arbeidet. Torbjørn Røe Isaken, tidligere statsråd og nå samfunnsredaktør i E24 vil snakke om sparebankstiftelsenes rolle i samfunnet.

MER OM SPAREBANKENE 

Finansfokus har skrevet en rekke artikler i år om sparebankenes utvikling. Her kan du lese: 

Sparebankene styrket inn i sitt tredje hundreår 

https://www.finansfokus.no/2022/04/21/sparebankene-styrket-inn-i-sitt-tredje-hundrear/ (22. april) 

KOMMENTAR: Fornuft eller følelser? 

Bankfolk kan regne. Det er de faktisk veldig flinke til. Men for veldig mange banksjefer vil regnestykket ikke gå opp de nærmeste årene. Stadig sterkere konkurranse, der små banker må kjempe mot større, sammen med reguleringskrav som presser kostnadene opp, gjør at mange innser at banken de leder er for liten.   

https://www.finansfokus.no/2022/04/28/fornuft-eller-folelser/

Sparebankene blir mindre gavmilde 

https://www.finansfokus.no/2022/05/02/sparebankene-blir-mindre-gavmilde/ (2. mai) 

Åpnet bankfilial nr. 30 

https://www.finansfokus.no/2022/05/09/apnet-bankfilial-nr-30/ (9. mai) 

Mer likestilling i sparebankene 

https://www.finansfokus.no/2022/05/11/mer-likestilling-i-sparebankene/ (11. mai) 

I neste utgave av Finansfokus som kommer ut 21. juni kan du lese en reportasje fra Lillesands Sparebank. De er en av Norges 18 frittstående sparebanker og har avvist alle fusjonspartnere så langt.