IKKE OVERRASKET: – Vi er ikke overrasket over utfallet av valget og er godt fornøyd med at vi kapret to av tre faste plasser i styret, sier Lillian Hattrem som er en av forbundets to tillitsvalgte som representerer de ansatte i styret i DNB Bank ASA. (Foto: Sverre Jarild) 

Hardere kamp om styreplassene

Nå skjerpes kampen om å bli de ansattes representanter i bedriftenes styrer. Fagforbundet har fått plass ved styrebordet i DNB, mens Tekna beholder sin styreplass i Sparebanken Vest.  

 I disse dager velges det nye styrer i mange bedrifter både i bank, forsikring og i andre virksomheter. Tradisjonelt har Finansforbundets tillitsvalgte også blitt valgt til de ansattes styrerepresentanter, men nå skjerpes konkurransen fra andre fagforeninger som også vil ha et ord med i laget. 

TO AV TRE PLASSER

I DNB Bank ASA endte valget med at Finansforbundet nå får to av tre styreplasser. Tidligere var de ansatte representert både i styret til DNB Holding og i styret til DNB Bank. I fjor sommer ble styret i holdning slått sammen med bankstyret. Dermed ble også antall ansattvalgte representanter endret. 

– Dette var første gang de ansatte skulle velge tre faste representanter og tre vararepresentanter til styret i DNB Bank ASA. Som største fagforening, så valgte vi å gjennomføre valget som et listevalg. Det var selvsagt en kalkulert risiko, men vi gjorde dette for å sikre forbundet flest mulige styreplasser, forteller konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem til Finansfokus. Hun ble valgt inn på fast plass i konsernstyret for to år. Det samme ble Stian Tegler Samuelsen.  

VANT EN PLASS 

For første gang stilte de fire andre fagforeningene i DNB felles liste til valget av ansattes styrerepresentanter. Fagforbundet, Econa, Tekna og NITO sikret seg en plass ved styrebordet i DNB. Det ble Jannicke Skaanes, leder av Fagforbundet Finans og teknologi, som ble valgt. 

Litt konkurranse bidrar bare til å skjerpe appetitten på nye medlemmer.

Lillian Hattrem, DNB

– Vi er ikke overrasket over utfallet av valget og er godt fornøyd med at vi kapret to av tre faste plasser i styret. Vi samarbeider med Fagforbundets representant i saker av felles interesse. Nå som de også har fått en styreplass, ser vi frem til å fortsette vårt samarbeid til beste for alle ansatte. Det er ikke noe problem at vi har fem fagforeninger i DNB. Når alt kommer til alt, så er det viktigste at de ansatte er organisert. Det er fortsatt mange uorganiserte i DNB, men litt konkurranse bidrar bare til å skjerpe appetitten på nye medlemmer. Hittil i år har vi vervet 258 nye medlemmer til Finansforbundet og det er vi stolte av, sier Lillian Hattrem, ansattes styrerepresentant og konsernhovedtillitsvalgt i DNB. 

ANDRE FAGFORENINGER 

I Sparebanken Vest er ikke Finansforbundet lenger alene om å representere de ansatte i styret. For to år siden ble Tekna-medlem Henrik Gunders valgt inn på fast plass og i år ble han gjenvalgt for to nye år. Hovedtillitsvalgt Stig Taule Standal fra Finansforbundet i Sparebanken Vest ble også valgt til de ansattes styrerepresentant, mens tillitsvalgt Kristin Axselsen ikke var på valg. Totalt har banken tre ansattvalgte representanter i styret og to var på valg i år. 

På generalforsamlingen i SpareBank 1 Østlandet ble det valgt to nye ansattrepresentanter til styret. Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Østlandet, Sjur Smedstad ble valgt inn som ny representant. Det samme ble Catherine Norland som er hovedtillitsvalgt for LO Finans Østlandet.  

UTEN NORSK STYREPLASS 

I utenlandskeide banker og forsikringsselskap med avdelinger i Norge, er det ingen selvfølge at det sitter norske tillitsvalgte ved styrebordet. Ett eksempel på dette er Danske Bank. Her var det valg av nytt styre i mars. De nordiske fagforeningene har fire styreplasser. Tre av disse gikk til danske representanter, mens den siste styreplassen gikk til Litauen. Norge hadde ingen kandidater til styrevalget i år, men støttet en tillitsvalgt fra Finland som ikke nådde opp. 

PÅGÅENDE PROSESS: – Det vi gjør for å sikre en styreplass er en pågående prosess som ennå ikke er avklart, sier Sindre Ryan i If.  (Foto: Privat)

Forsikringsselskapet If er et svensk selskap som følger svenske lover. Den norske avdelingen er kun et NUF som ikke har rett på norske representanter i styret. De to fagforeningene i Sverige har derimot to plasser hver (1 fast og 1 møtende vara). I alle år har de gitt en plass til Norge og en plass til Finland, men slik ble det ikke i år. Da valgte den ene fagforeningen å beholde to plasser selv, slik at If i Norge nå står uten styreplass i det svenske selskapet.   

– Hvor viktige har det vært for dere å ha en fast styreplass, hovedtillitsvalgt Sindre Ryan i If Norge?  

– Det er viktig for oss å være til stede i styret, mest for å ha førstehåndskunnskap om diskusjonene som foregår og bakgrunnen for beslutningene som blir tatt.  Men i tillegg så opplever vi at det er en viktig signaleffekt at vi i Norge, som en sterk bidragsyter inn i If-kassa, faktisk også har en plass i styret. 

Det er en viktig signaleffekt at vi i Norge, som en sterk bidragsyter inn i If-kassa, faktisk også har en plass i styret.

Sindre Ryan, If

– Hvordan sikrer dere nå at de ansatte i Norge får innflytelse på viktige beslutninger som angår lønns- og arbeidsforhold? 

– Vi har nok mer innflytelse i EWC/European Workers Council-foraet og fagforeningssamarbeidet mellom oss og fagforeningene i de andre landene If jobber i, enn det vi har i selve styrerommet. Det vi gjør for å sikre en styreplass er en pågående prosess som ennå ikke er avklart, sier Sindre Ryan i If.  

ANDRE ENDRINGER 

SpareBank 1 SR-Bank valgte de ansattes representanter til styret 20. -21. april, og i år var den «mannlige» representanten som var på valg. Kristian Kristensen, nestleder i Finansforbundet i SR-Bank ble gjenvalgt. Øyvind Håheim, sentral tillitsvalgt i Agder, ble valgt som nytt varamedlem. I tillegg sitter konsernhovedtillitsvalgt Sally Lund-Andersen med varamedlem Alvhild Tofterå Berge i styret. De er på valg neste år. 

Hovedtillitsvalgt Hans-Christian Riise i Nordea Bank Norge ble gjenvalgt som de norske ansattes representant i styret for Nordea.  

På generalforsamlingen i Gjensidige ble Ellen Kristin Enger og Ruben Pettersen, begge tillitsvalgte i forbundet, gjenvalgt for to nye år som de ansattes styrerepresentanter. 

I Storebrand ble hovedtillitsvalgt Hans-Petter Salvesen valgt inn for to nye år i styret i Storebrand. Hans kollega, Bodil Catherine Valvik ble valgt inn for 1 år. Hanne Siem Grave var ikke på valg i år. Det er tre ansattrepresentanter i styret i Storebrand ASA og alle er tillitsvalgte i Finansforbundet.  

I noen bedrifter er valget foreløpig ikke gjennomført, som for eksempel i Tryg som holdes i andre i juni. Les intervjuet med nestleder Mette Osvold i Tryg.