GOD KULTUR: – Vi har skapt en god kultur for verdiskaping i SR-Bank der driverne for å levere gode resultater bidrar til at ansatte får en større andel av verdiskapingen enn bare gjennom årlige lønnsoppgjør, sier konsernhovedtillitsvalgt Sally Lund-Andersen.

Bonusfest i flere banker

Alle ansatte i SR-Bank får full uttelling og får 10 prosent av brutto fastlønn i bonus som takk for innsatsen i 2023. Også i DNB og SpareBank 1 Gudbrandsdal kan ansatte glede seg over en historisk høy bonusutbetaling. I Gjensidige har også alle ansatte fått en kollektiv bonus.  

2023 var et spesielt godt år for bankene som kunne rapportere et samlet resultat etter skatt på 88,5 milliarder kroner, en økning på 17,2 milliarder fra 2022. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det viktigste bidraget til resultatveksten var en økning i netto renteinntekter på 27 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. Mange banker og forsikringsselskap har gode ordninger for bonus eller overskuddsdeling. Nå kan tusenvis av ansatte i finansnæringen vente seg en svært hyggelig utbetaling som takk for strålende innsats i 2023. 

FULL UTTELLING 

-Ansatte i SR-Bank har gjennom flere år bidratt til gode resultater. De ansatte har gjennom årene fått varierende bonusutbetalinger alt fra 0 til 2,5% og nå 10%. I fjor fikk vi 7,2 prosent i bonus av fastlønn, men i år gleder vi oss over at det ble full uttelling med 10 prosent i bonus til alle, forteller konsernhovedtillitsvalgt Sally Lund-Andersen. Hun er naturlig nok veldig fornøyd med årets bonusutbetaling til de 1090 ansatte i morbanken. 

Bonusen er et resultat av bankens ordning for overskuddsdeling. I fjor hadde SR-Bank et foreløpig årsresultat før skatt på 5.677 millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 15,3 prosent. Bankens bonusordning ble vedtatt av styret for ca. 10 år siden.  

Det er en beinhard innsats fra samtlige ansatte som har skapt det fantastiske resultatet. 

Sally Lund-Andersen, SR-Bank

– Finansforbundet i SR-Bank har jobbet målrettet for å sikre at ansatte får sin andel av bankens verdiskaping. Vår bonusordning er et viktig element i å få dette til. Det samme er ansattes aksjespareprogram. Det er jo veldig kjekt at alle våre ansatte på denne måten blir belønnet for en utrolig god innsats i 2023. Resultatene kommer ikke av seg selv. Det er beinhard innsats fra samtlige ansatte som gir det fantastiske resultatet, understreker Sally Lund-Andersen. 

STERK KONKURRANSE 

De gode resultatene og bonusutbetalingene er selvsagt blitt tatt imot med stor glede av de ansatte. Banken konkurrerer i et tøft marked både om kundene og om de ansatte i Stavanger-regionen. Da blir det selvsagt lagt merke til i markedet at SR-Bank deler raust av sitt overskudd med de ansatte.  

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

– Det er viktig å legge til at det gode resultatet også bidrar til et godt utbytte til vår største eier som er SR-stiftelsen. De tildeler gaver til gode formål i våre regioner. Gavene tildeles små og store aktiviteter som bidrar til at våre regioner blir et enda bedre sted å bo og arbeide, sier Lund-Andersen.  

Hun påpeker at siden banken ikke skal være lønnsledende i konkurransen om arbeidskraft, så bidrar selvsagt både bonusordningen og aksjespareprogrammet til at SR-Bank framstår som en attraktiv arbeidsgiver. 

REKORDUTBETALING I DNB 

DNB er intet unntak når det gjelder å levere svært gode resultater i 2023. Norges største finanskonsern hadde et årsresultat etter skatt på 39,5 milliarder kroner, en økning på 6,0 milliarder kroner fra 2022. 

Dette er den høyeste felles bonusutbetalingen noen gang. 

Lillian Hattrem, DNB 

– Dette er et meget godt resultat som alle ansatte i vårt konsern har bidratt til. Selv om vi ikke oppnådde høyeste måloppnåelse og en utbetaling på 37 500 kroner, så må vi være svært godt fornøyde med
33 000 kroner i konsernbonus. Vi tillitsvalgte er veldig glade for at våre medlemmer anerkjennes på denne måten. Dette er den høyeste felles bonusutbetalingen noen gang, sier konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB. 

VELDIG GLADE: – Vi tillitsvalgte er veldig glade for at våre medlemmer anerkjennes på denne måten, sier konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB her sammen med konserntillitsvalgt Eli Solhaug.  

De ansatte i DNB får enten en konsernbonus som er lik for alle eller en variabel, individuell bonus. 6000 DNB-ansatte er omfattet av konsernbonus og banken har utbetalt 198 millioner kroner i bonus for 2023.. De andre ansatte er omfattet av forskjellige variable, individuelle bonusordninger. Her er det ledelsen som beslutter basert på individuell måloppnåelse. Hvem som får og hvor mye som utbetales blir klart i begynnelsen av mars.  

TOPP RESULTAT 

SpareBank 1 Gudbrandsdal leverte også et knallsterkt årsresultat for 2023 på 151,4 millioner kroner, opp fra 123 millioner i 2022. Ifølge FinansWatch fikk banken en egenkapitalavkastning på 9,8 prosent, opp fra 8,7 prosent i 2022. 

Dette er bankens beste resultat siden 2019 og banken deler rundhåndet ut 50 055 kroner til alle ansatte. – Vi er veldig godt fornøyde med resultatet, sier finansrådgiver Maren Bjørge i SpareBank 1 Gudbrandsdal. 

Forsikringsselskapene kan se tilbake med et mer turbulent år med store skader etter flere runder med ekstremvær. Gjensidige gir sine ansatte 15000 kroner i bonus. – Det er bankene som leverte de beste resultatene i fjor, men vi er godt fornøyde med at alle ansatte i Gjensidige fikk en kollektiv bonus for 2023, sier konsernhovedtillitsvalgt Ellen Kristin Enger.