197 flere på jobb hos Tryg

Tryg forsikring er en av de to finansbedriftene i Norge som viste aller sterkest jobbøkning i løpet 2022. Selskapet har nesten 200 flere ansatte nå enn for et år siden.

TRYGGE KARRIERER: De to unge Tryg-ansatte Stian Enge (tv) og Tanja Opsahl Nystad har allerede skiftet jobber internt i virksomheten, begge har fått nye oppgaver i løpet av det siste året.  Foto: Eivind Senneset.

FYLLINGSDALEN: Den nordiske forsikringsgiganten Tryg, med norsk hovedkvarter i Fyllingsdalen, har på ny økt i størrelse etter sammenslåingen med den nordiske forsikringskjempen Codan i 2021.  Det voksende konsernet trenger mer plass, og flytter i 2026 fra Fyllingsdalen, til nye lokaler på Krohnstad nærmere Bergen sentrum, der alle ansatte får plass under samme tak.

Blant skadeselskapene troner Tryg høyt på toppen av jobbpallen: De hadde en vekst på 197 personer som fikk utbetalt lønning i desember 2022 målt mot samme måned ett år tidligere, det vil si at konsernet hadde 1561 personer på lønningslisten ved utgangen av året. Det viser Finansfokus sin jobbmonitor basert på innrapporterte a-meldinger til enhetsregisteret. Etter DNB er Tryg også den  norske finansbedrift med størst vekst i vår jobbmonitor.

STUDENT- OG TRAINEEANSATTE

Det er ikke bare de ansatte fra tidligere Codan som utgjør jobbveksten hos Tryg i Norge, som nå er del av det største forsikringskonsernet i Norden med hovedkontor i København. Som andre aktører i finansnæringen rapporterer, har også Tryg en voksende andel studentansatte blant lønnsmottakerne.

– Vi har en rekke studentstillinger, som vi er veldig stolte av. Det er 20-prosentstillinger som er ny og god kompetanse for oss og som også gir muligheter til fast ansettelse når de er ferdige med studiene sine. Det er blitt en måte å rekruttere nye ansatte på, sier HR-sjef Svein-Arne Kausland i Tryg.

Han møter Finansfokus i toppetasjen på Tryg-hovedkvarteret med utsikt over Fyllingsdalen. Der har Kausland som alle de andre på HR-avdelingen “free seating”-arbeidsplass.

JAKTER KOMPETANSE: Lav arbeidsledighet er ikke alltid et pluss når en søker etter folk med ny og viktig kompetanse for bedriften. Det er blant utfordringene Trygs HR-direktør Svein-Arne Kausland og HR-rådgiver Turid Davidsen Elvik møter i jakten på nye ansatte til landets tredje største forsikringskonsern med hovedkontor i Bergen. Foto: Eivind Senneset.

Kausland legger til at trainee-ordninger er annen måte å rekruttere nye, unge medarbeidere.  Dette blant annet i samarbeid med Trainee Vest og Bergens Næringsråd.

– Vi gir jobbgaranti til de som får en traineestilling hos oss.

Kausland konstaterer at traineestillingene er blitt veldig populære, og er blitt en betydelig del av den totale rekrutteringen til forsikringsselskapet. Han forteller om store utfordringer med å finne nye folk, det er også en konsekvens av den lave arbeidsledigheten.

DET INDRE JOBBMARKEDET

Det er ombygging og nye kontorløsninger på gang rundt i Tryg-bygget for tiden. I tillegg til HR-sjef Kausland møter Finansfokus hovedtillitsvalgt Mette Osvold og noen av hennes kolleger.  Vi får et klart inntrykk av en arbeidsplass i utvikling. Den som satser på en lang karriere her, kan mange og nye utviklingsmuligheter i ulike jobber.

– Jeg har jobbet på skade i litt under ett år, sier Tanja Opsahl Nystad. Hun forteller at dette er hennes andre jobb etter at hun som nyutdannet begynte på kundesenteret i Tryg for fire år siden.  Kollegaen Stian Enge forteller en lignende historie. Han er nettopp blitt leder for privatkundesenteret, etter å ha vært ansatt i Tryg et drøyt år.  Han kom dit fra konkurrenten Gjensidige.

Om et par år så har jeg vært her halve livet mitt

Sondre Berg, Tryg

Sondre Berg, som er en av de tillitsvalgte, har jobbet i Tryg i 12 år etter å ha startet som forsikringslærling da han var 19.

– Om et par år så har jeg vært her halve livet mitt, smiler Berg. Etter videregående fikk han lærlingkontrakt og fagbrev etter to år.

– Så fortsatte jeg bare. Jeg har vært innom privatavdelingen, reiseskade, kvalitetssikring (QA) og nå sitter jeg i næringslivsavdelingen. Jeg har gjort litt forskjellig, og byttet stillinger her og der, sier Berg.

VARIERTE KARRIERER

Hovedtillitsvalgt Osvold bekrefter også det bildet av “karrierevandring” innad i Tryg. Etter studier i England kom hun hjem til Bergen og søkte jobber.

– Jeg lurte litt på hva jeg egentlig hadde lyst til å gjøre, og så begynte jeg i Tryg ved en ren tilfeldighet. Nå har det gått 20 år og her er jeg.

STOL-LEK I TRYG: Som i stol-leken, får ansatte i Tryg prøve seg på områder jevnt og trutt.  Tillitsvalgt Sondre Berg i sitter trygt i stolen med en rekke jobbskifter på sin Tryg-merittliste , her sammen med hovedtillitsvalgt Mette Osvold i midten og kollega Tanja Opsahl Nystad (th). Foto: Eivind Senneset

Osvold tror neppe noen av de nyansatte i begynnelsen av 20-årene tenker at de skal være i Tryg 20 år senere den dagen de passerer resepsjonen for første gang.

– Jeg har jobbet med veldig mange ulike ting og hatt mange forskjellige roller, sier Osvold. Høsten 2022 ble hun valgt til Finansforbundets hovedtillitsvalgte i Tryg, en jobb hun har på fulltid. I karrieren har hun jobbet med forretningsutvikling, prosjektledelse, prosessutvikling og som kompetanseansvarlig etter at hun hadde sin aller første arbeidsdag som meglerkonsulent for 20 år siden.

LÆRER NY KOMPETANSE

Også HR-sjef Kausland kan krysse av i mange ulike erfaringsbokser. Han startet jobblivet med utdannelse i Forsvaret, fortsatte i Politiet, så i Gjensidige forsikring i 12 år før ansettelse i Tryg.

– Jeg har jobbet med takst, utredning og bilskade før jeg ble HR-direktør, sier Svein-Arne Kausland.

– Når vi ansetter nye, så har de med seg ny kunnskap, blant annet om teknologi. Så håper jeg at de som er her, lærer seg den kompetansen.  På den måten utvikler hele selskapet seg, sier Kausland og fortsetter:

– Det er fremtiden. Vi må ha mennesker som ønsker å begynne her, som ønsker det virkelig, og som ønsker å være relevante og ta til seg ny kompetanse slik at de kan utvikle selskapet videre.

SAMHANDLER

På en runde rundt i Tryg-bygget viser hovedtillitsvalgt Mette Osvold oss et lokale under ommøblering. Her skal tettere samhandling mellom næringsavdelingen og it-avdelingen prøves ut.

– Målet er å øke samarbeidet, ha tettere dialog og korte ned veien mellom avdelingene. Det skapes et tettere, agilt samarbeid her, sier Osvold.

Hun forteller om at det foregår “upskill” og “reskill” blant medarbeiderne.

– Vårt budskap til medlemmene er at de må være veldig bevisste på sin egen utviklingssamtale som de har med lederne sine. Her er vi behjelpelig med å få frem poengene, sier Osvold.

Medarbeiderne oppfordres til å skrive ned det de gjør, be om tilbakemelding, spørre hva som skal til for å komme i posisjon, ha konkrete ting å arbeide med for å bli så attraktiv som mulig hvis en ønsker å flytte rundt internt i bedriften.

– Vi holder også kurs i lønnssamtaler, nettopp for å hjelpe folk med å ta vekk skremselet med at det er skummelt å prate om lønn.

BEGYNNER Å SETTE SEG

Det nærmer seg et år siden fusjonen mellom Tryg og Codan ble fullbyrdet. I den strabasiøse perioden fra fusjonsplanen ble annonsert midt under pandemien, før jul 2020, var det ikke til å unngå at det oppstod bekymring blant de ansatte.

Osvold og hennes tillitsvalgt-kolleger fra Finansforbundet var aktivt med i hele fusjonsprosessen, og det synes som de fleste fusjonsbekymringer er gjort til skamme.

– Nå har det jo endt veldig godt, faktisk. I sånne prosesser blir folk naturligvis bekymret.  Nå er vi inne i en rolig periode, hvor ting har begynt å sette seg. De tidligere Codan-ansatte trives i Tryg. Det har vi fått melding om, sier hovedtillitsvalgt Mette Osvold.

Hun trekker frem det faktum at Trygs avdeling i Oslo har blitt vesentlig større som følge av fusjonen. At miljøene der har vokst ser hun på som nye muligheter for medarbeideres karriereutvikling.

Fakta JOBBMONITOR

A-meldingene i Enhetsregisteret viser hvor mange som er på lønningslisten til den enkelte bedrift. Med disse tallene har Finansfokus fått en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall personer som har fått utbetalt lønn. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere alle lønnsutbetalinger til heltids- og deltidsansatte arbeidstakere samt frilansere. Tallene inkluderer studenter, vikarer, timelønte og permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. Du kan søke på bedrifter i  denne tabellen med ialt 4322 bedrifter som leverte a-meldinger med lønnsutbetaling i desember 2022

FLERE ARTIKLER

24. Februar: Studentar på deltid gjev jobbvekst på Møre

22. Februar: Jobbveksten i finans fortsetter