PRIVILEGERT I NY JOBB: Selv om han kaller yrkesvalget en tilfeldighet, opplever nyansatte William Kvaale jobben i Norges Bank som et privilegium. (Foto: Tellef Øgrim) 

Sentralbanken i jobbtoppen

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache var ikke alene om å få nye oppgaver i Norges Bank i fjor. Flere medarbeidere fikk innpass, og blant nyansettelsene var sivilingeniøren William Kvaale.

Før han kom til Norges Bank i november 2022, jobbet Kvaale som programvareutvikler i et oppstartsfirma som jobber med kunstig intelligens.  

– Jobben i Norges Bank må ha vært en overgang fra din forrige jobb?   

 – Ja, det var det på mange måter, sier Willam Kvaale.”

 Vi passerte nettopp gjennom de staselige messingdørene inn fra Bankplassen og inn i Norges Banks lokaler. Nå sitter vi i elegante skinnstoler og snakker med den unge sivilingeniøren William Kvaale, som har kapret drømmejobben.  

SENTRAL KJERNEKOMPETANSE 

Anledningen er nye tall som viser at Norges Bank fortsetter å ansette kjernekompetanse. Ifølge jobbmonitor hadde Norges Bank lønnsutbetaling til 1025 personer i desember 2021. Antall personer på lønningslisten økte med 74 til 1099 i desember 2022. Dermed er også sentralbanken den bankvirksomheten som øker mest etter DNB i antall jobber i denne perioden. 

Kvaale er et godt eksempel på hvor høyt en jobb i sentralbanken står på mange jobbsøkeres ønskeliste.  Men han er også et eksempel på at selve jobben må være interessant, ikke bare arbeidsgiverens navn. Kvaale valgte først å ikke søke da et rekrutteringsfirma foreslo en utlyst jobb i sentralbanken.

Jeg gleder meg hver dag, og nyter ikke minst lagånden som hersker her

William Kvaale, Norges Bank.

– Jeg var ute og søkte etter jobber og ble kontaktet av en rekrutterer angående en jobb i banken, som ikke helt var det jeg var på jakt etter.  

Det førte likevel til at 26-åringen fra Tjørvåg på Gurskøy fant en annen IT-jobb i banken, som han søkte, og fikk.

TABELL  1 – De største bankene inkludert Norges Bank målt i antall på lønningslisten i desember 2022 

A-meldingene, som Jobbmonitor baserer sin beregning på, er innmelding til Brønnøysund-registeret over arbeidstakere, frilansere og eventuelle permitterte som Norges Bank og alle andre norske bedrifter leverer til myndighetene. Derfor er det ikke nødvendigvis noen motsetning mellom tallene som kommer fram i Jobbmonitor og Norges Banks tall, siden tallene banken oppgir i sin årsrapport begrenser seg til fast ansatte ved årsskiftet. 

 STABILT BEHOV 

På spørsmål fra Finansfokus sier bankens presseansvarlige, Bård Ove Molberg, at Norges Bank forholder seg til tallene som publiseres i årsrapporten. 

Der står det at Norges Bank hadde 940 fast ansatte ved forrige årsskifte, hvorav 519 i NBIM (Pensjonsfondet), 264 i sentralbanken og 150 i NB Administrasjon. Årsrapporten for 2022 kommer 7. mars.   

Norges Banks rekrutteringssjef Rickard Evrin forteller at bankens rekrutteringsbehov er stabilt. 

– I 2022 var det noe vekst i antall ansatte i fondet, men om vi ser på behovet fremover er det trolig på nivå med de siste par årene, sier han. 

Det er stor bredde i stillingene banken rekrutterer til, men Evrin peker likevel på at rekrutteringer innen teknologi øker, og at dette vil fortsette å være viktig i kommende år.  

TEKNISK GJELD 

William Kvaale skal jobbe med å etablere Norges Banks nye IT-plattform. 

Han bruker uttrykket «teknisk gjeld» for å beskrive behovet for å utvikle en enhetlig og effektiv løsning, som eies av de fast ansatte i motsetning til innleide konsulenter.  

Wikipedia beskriver begrepet som «alt det uferdige, unødvendig kompliserte, og utdaterte i løsningene våre som hindrer oss i å drifte, forvalte og videreutvikle så effektivt som vi burde være i stand til».  

Som banken selv skriver om sin strategi: «Tilfanget av data øker, samtidig som den teknologiske utviklingen muliggjør nye typer analyser. Vi skal styrke vår forståelse av økonomiske sammenhenger gjennom bedre utnyttelse av data.»  

 – Jeg føler meg privilegert som får komme hit og jobbe med en prosess som representerer et paradigmeskifte i banken, sier Kvaale. 

Bankens strategiperiode går fram til 2025, og da skal også den nye dataplattformen etter planen presenteres. Kvaale innrømmer at fristene er optimistiske.  

– Vi skal til en moderne dataplattform som er i sky og vi skal bygge prosesser som gjør det tydelig hvem som har ansvaret for innhenting og bruk av dataene. Ikke minst for brukeren skal det blir det enklere og mer effektivt. Oppgaven er å gjøre det enkelt både å finne og bruke data, forklarer han. 

FLERE LEDIGE STILLINGER 

I det denne artikkelen ble skrevet lå følgende ledige stillinger ute på bankens nettsider: en spesialrådgiver internrevisjon, en økonom som skal jobbe med saker tilknyttet det internasjonale valutafondet (IMF), en assisterende direktør i Pengepolitisk avdeling, og teamleder for TIBER Cyber Team (sikring mot cyberangrep) samt en jurist. 

– Er det lett for banken å sikre seg de beste søkerne når stillinger lyses ut? 

– Kjennskapen til Norges Bank er høy, og gode rangeringer fra både studenter og yrkesaktive teller positivt på kandidattilfanget. Vi får mange gode søkere på våre stillinger, men det er også her naturlig variasjon avhengig av type stilling og fagområde, forteller rekrutteringssjef Evrin. 

Kjennskapen til Norges Bank er høy, og gode rangeringer fra både studenter og yrkesaktive teller positivt på kandidattilfanget.

Rickard Evrin, Norges Bank.

 – Blir ansatte værende lenger hos dere enn andre steder i bransjen? 

– Samlet turnover for Norges Bank er 8,1 prosent. Tallene har steget noe over tid, men er fortsatt på et relativt lavt nivå sammenlignet med snittet i markedet på om lag 10 prosent, sier rekrutteringssjefen. 

RYDDIGE FORHOLD 

Mona Sørensen har jobbet i Norges Bank i tre tiår, og er i dag hovedtillitsvalgt for de Finansforbund-organiserte i banken på det syvende året. På vårt spørsmål om hva som gjør banken til en spesiell arbeidsplass, trekker hun fram to ting:  

– Det første er samfunnsoppdraget, både når det gjelder å fremme økonomisk stabilitet i landet og å forvalte petroleumsformuen. Dette er store og viktige oppgaver, som jeg tror betyr mye for de aller fleste ansatte, sier Sørensen.  

SENTRALE OPPGAVER: Hovedtillitsvalgt Mona Sørensen tror sentralbankens samfunnsoppdrag betyr mye for de aller fleste ansatte. (Foto: Chaitra Shamraya/OBM) 

– Dessuten har vi ryddige arbeidsforhold et godt arbeidsmiljø. Mange blir i banken i mange år, sier Sørensen.  

Sørensen har vært med på mange og omfattende endringer gjennom sine tre tiår i banken.  

– For det første at vi har gått fra å være en produksjonsbedrift til en kunnskapsbedrift. Tidligere hadde vi jo pengebehandlingen, som i dag ligger i NOKAS. Og det gullet vi fortsatt har, spiller jo bare en museumsrolle, det er musealt gull, som vi sier. 

- Hva er din rolle som tillitsvalgt i Norges Banks rekrutteringsprosesser? 

– Ansettelser i Norges Bank besluttes i MPU (medarbeider- og personalutvalget, red.anm), hvor det sitter tillitsvalgte fra både Finansforbundet og Akademikerne. MPUs rolle er å sikre at ansettelsesprosessen skjer i henhold til lover og retningslinjer, avslutter Sørensen. 

FAKTA: JOBBMONITOR 

A-meldingene i Enhetsregisteret viser hvor mange som er på lønningslisten til den enkelte bedrift. Med disse tallene har Finansfokus fått en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall personer som har fått utbetalt lønn. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere lønnsutbetalinger til heltids- og deltidsansatte arbeidstakere som studenter, lærlinger/traineer, vikarer og timebetalte. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. Du kan søke på bedrifter i  denne tabellen med ialt 4322 bedrifter som leverte a-meldinger med lønnsutbetaling i desember 2022 

FLERE ARTIKLER 

24. Februar: Studentar på deltid gjev jobbvekst på Møre 

22. Februar: Jobbveksten i finans fortsetter