IKKE REPRESENTATIVT: Banksjef Jannike Østervold mener praksisundersøkelsen til Framtiden i våre hender ser på prosesser og ikke hvem banken låner penger til. (Foto: Stig Weston)

Cultura Bank bestrider etikk-rapport

Banksjef Jannike Østervold i Cultura Bank bestrider en rapport om hvordan banken praktiserer sine etiske regeler. To undersøkelser fra Framtiden i våre hender viser at norske banker har en del å gå på med hensyn til liv og lære på etikkområdet.

I den ferske Etisk bankguide 2023 topper Cultura Bank, Sparebanken Vest og SpareBank 1 Østlandet listen. De har det meste av etiske retningslinjer på plass. Nordea, Handelsbanken og Sparebank 1 SMN ligger på bunn.(Se grafikk)  

Men når Framtiden i våre hender har sjekket hvordan bankene praktiserer sine gode intensjoner, faller nivået kraftig også på de beste bankene. En nylig publisert undersøkelse «From policy to practice — do banks deliver on their promises?» avslører at bankene mangler mye på å oppfylle egne retningslinjer.   

Cultura Bank falt for eksempel fra 98 prosent på oppfyllelse av retningslinjene for samfunnsansvar, etikk og bærekraft i Etisk bankguide til 56 prosent i undersøkelsen av den praktiske gjennomførelsen. Banken som greide seg best var Sparebank 1 Østlandet som falt fra 85 til 67 prosent. (Se mer om praksisundersøkelsen lenger ned)  

FORTSATT TRANSPARENT 

Banksjef Jannike Østervold i Cultura Bank mener praksisundersøkelsen til Framtiden i våre hender ikke gir et riktig bilde.   

– Det er viktig å være klar over at denne undersøkelsen ikke har studert hva Cultura Bank faktisk låner ut penger til, men er en analyse av prosesser. Det er et veldig begrenset antall forhold som er tatt opp i denne pilotundersøkelsen i forhold til spørsmålene i Etisk Bankguide, skriver hun i en e-post.  

Østervold legger til at deres viktigste dokumentasjon ovenfor omverdenen om praktiseringen av egne retningslinjer er at banken publiserer hvilke prosjekter den har lånt ut penger til på sine nettsider.  

– Så vidt jeg vet er vi fortsatt den eneste banken i Norge som publiserer hvilke prosjekter som har fått lån. Stort mer transparent går det vel ikke an å bli, spør hun.  

GRUNDIG SJEKK 

Etisk bankguide lages av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. De har over flere år sjekket tretten norske finansinstitusjoner med ulike forretningsmodeller, deriblant de seks største bankene, en rekke sparebanker, to forsikringsselskaper og en såkalt etisk bank.  

Kartleggingen dekker fire bankaktiviteter: kreditt og utlån til bedriftskunder, prosjektfinansiering, tilbud av egne og tredjeparts fond samt bankens egne investeringer. Kildene er offentlig tilgjengelig informasjon som nettsider, årsrapporter, kvartalsrapporter og bærekraftrapporter. Metoden er utviklet av det internasjonale nettverket Fair Finance International, og benyttes i 15 land. Den måler finansinstitusjonene på 14 temaer med 275 sjekkpunkter. 

Det ligger en fallgruve i at bankene bare skriver ned sine retningslinjer, uten at de blir fulgt opp i praksis

Tollak Nylænde Bowitz, Framtiden i våre hender

Bankene har blitt gradvis bedre siden den første undersøkelsen i 2016. Gjennomsnittlig score er gått opp fra 40 til 75 prosent. Det vil si at bankene forplikter seg til å følge 75 prosent av internasjonale standarder, prinsipper og konvensjoner for samfunnsansvar, etikk og bærekraft når de investerer og låner ut penger. 

FALLGRUVER 

Prosjektleder Tollak Nylænde Bowitz i Framtiden i våre hender sier at Etisk bankguide er en undersøkelse av hva bankene har skrevet ned i sine egne retningslinjer i offentlig tilgjengelig informasjon. 

ETISK BANKGUIDE: Jo høyere prosent, jo bedre scorer banken på sine retningslinjer for samfunnsansvar, etikk og bærekraft. (Grafikk: Framtiden i våre hender.) 

– Det ligger en fallgruve i at bankene bare skriver ned sine retningslinjer, uten at de blir fulgt opp i praksis. Derfor har vi i tillegg til å lage Etisk bankguide annethvert år, gjennomført case-studier for å se hvordan finansinstitusjonene følger opp retningslinjene i praksis, sier han. 

DÅRLIGERE I PRAKSIS 

Med støtte fra Finansmarkedsfondet har Framtiden i våre hender undersøkt hvilke prosesser og verktøy fem av bankene i Etisk bankguide bruker for å sikre at retningslinjene blir overholdt.  

Undersøkelsen avslører at bankene mangler mye på å oppfylle egne retningslinjer. Cultura Bank falt for eksempel fra 98 prosent på oppfyllelse av retningslinjene for samfunnsansvar, etikk og bærekraft til 56 prosent i praksis. Banken som greide seg best var SpareBank 1 Østlandet som falt fra 85 til 67 prosent.  

SER BANKENE I KORTENE: Lucy Brooks og Tollak Nylænde Bowitz står bak Etisk bankguide og har sjekket hvordan bankene følger sine egne etiske retningslinjer. (Foto: Framtiden i våre hender)

Prosjektleder Lucy Brooks i Framtiden i våre hender sier de hadde god dialog med de fem bankene for å få mer informasjon enn det som er offentlig tilgjengelig, for eksempel risikomatriser som banker bruker for å kartlegge hvilke sektorer som har mest risiko for menneskerettighetsbrudd. 

Brooks sier det var overraskende at Cultura Bank falt så mye.

ETIKK I PRAKSIS: Bankene scorer langt dårligere når de blir målt på sin praktisering av retningslinjene. (Grafikk: Framtiden i våre hender.)  

– De er veldig åpne, men de ikke har dokumentert prosessene for hvordan de tar beslutninger. Det betyr ikke at de låner ut til selskaper som har høy bærekraftrisiko. Dokumentasjonen er noe de jobber med, sier hun. 

SpareBank 1 Østlandet scoret best på praksis.  

– Banken var veldig god på prosesser. Og de har kartlagt hvilke sektorer i Norge som har stor risiko, selv om de kun låner ut i Norge hvor risikoen for menneskerettighetsbrudd kanskje ikke er så stor. Banken har også prosesser for å følge opp arbeidsrettigheter og HMS, sier hun. 

RÅDGIVERNES ROLLE 

Ingen av bankene var gode på hvordan de i praksis skal stemme i spørsmål om klima eller menneskerettigheter på generalforsamlingen i selskapene de har investert i. 

Derimot var det stor variasjon blant bankene på hvilke spørsmål rådgiverne i bankene stiller når de snakker med selskaper som søker om lån.  

I noen banker nøyer rådgiveren seg med en generell prat, for eksempel om hvordan bedriften vil håndtere klimarisiko, uten at de stiller krav til dokumentasjon i tråd med bankens egne retningslinjer.  

Sparebank 1 Østlandet scorer best her ifølge Brooks. For alle lån over en million kroner har bankens rådgiver en omfattende samtale om bærekraft og klima.  

STRATEGISK VALG  

Konserndirektør kommunikasjon Siv Stenseth i SpareBank 1 Østlandet forklarer de gode tallene i undersøkelsen med at etiske retningslinjer har stått høyt på strategikartet siden 2017. Bærekraft er ett av bankens viktige satsningsområder.  

– I dag har så å si hele organisasjonen eierskap til våre strategiske bærekraftsmål. Bærekraft er integrert i våre ulike virksomhetsområder, deriblant i rådgivningen både i bedrifts- og personmarkedet. Bærekraft er blitt en del av kredittvurderingen og banken har satt måltall på utslipp fra sine porteføljer, skriver Stenseth i en e-post. 

FAKTA 

  • Praksisundersøkelsen From policy to practice — do banks deliver on their promises? ble finansiert av Finansmarkedsfondet tilsvarende et helt årsverk i 1,5 år. Etisk bankguide blir finansiert av Framtiden i våre henders egne midler. Tidligere undersøkelser har vært finansiert av Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og Finansmarkedsfondet.