TAR TID: – Vi er vant til å forholde oss til en lineær økonomi, og da er det ikke gjort over natten å endre hele kretsløpet til en sirkulær økonomi, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.

Sinker i det sirkulære skiftet

Over halvparten av bedriftene i finansnæringen mangler konkrete mål for sirkulær økonomi. Bare én av tre virksomheter har inkludert sirkulærøkonomi som en del av sin strategi. Det viser en ny spørreundersøkelse fra Sirkulær Finanskoalisjon.

Det er et godt stykke igjen før bedriftene i finansnæringen tar steget fullt ut i en sirkulær økonomi. En undersøkelse i 20 bedrifter viser at finansnæringen sitter på gjerdet i den sirkulære utviklingen. Det er fortsatt mye som gjenstår, ikke minst når det gjelder kompetansebygging. Hele 45 prosent av bedriftene i undersøkelsen har ikke gjennomført obligatoriske opplæringsprogrammer om sirkulær økonomi. Samtidig tror hele 85 prosent av bedriftene at finansnæringen i stor grad kan bidra til å fremme en sirkulær økonomi. Nå kommer et verktøy som gjør dette mulig.

VEIKART INSPIRERER

Circular Norway har i samarbeid med Finansforbundet og Verdens Naturfond, WWF, laget et veikart for sirkulær finansnæring 2.0. Formålet med veikartet er å skape inspirasjon og motivasjon hos bedriftene i omstillingen til sirkulær økonomi.

– Det er flere år siden vi første gang slo fast at finansnæringen har en avgjørende rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi ved å vri kapitalen mot bærekraftige og sirkulære aktiviteter. I dag er det store forskjeller på hvordan bedriftene arbeider med sirkulær økonomi. Noen få er ganske gode og er godt i gang, mens mange andre ikke har en gang greid å implementere sirkulær økonomi i strategisk plan. En del europeiske finansinstitusjoner har kommet lenger enn det vi har i Norge, påpeker Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.

Det er avgjørende at alle gode krefter samarbeider.

Den største hindringen på finansnæringens vei mot sirkulær økonomi, er mangelen på data på bærekraftige forretningsmodeller og mangel på kompetanse. I veikartet blir det også understreket at det ikke finnes en klar oppskrift for hvordan finansnæringen skal integrere sirkulær økonomi i sin virksomhet. Mye er under utvikling, men det tar tid.

UTFORDRER MYNDIGHETENE

– Hvis finansnæringen skal lykkes med omstillingen til sirkulærøkonomi, er det avgjørende at alle gode krefter samarbeider og myndighetene spiller på lag. Derfor har vi seks klare anbefalinger til myndighetene, sier Håstein.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Han trekker frem to ting spesielt: Først og fremst må myndighetene sette ambisiøse og tydelige mål for effektiv omstilling til sirkulær økonomi. Finanssektoren har potensial til å være en katalysator for sirkulær omstilling i ulike sektorer, men da må myndighetene definerte mål og retning for dette arbeidet.

Videre må myndighetene fremme sirkulære markeder ved å sette krav til offentlige anskaffelser. Med en offentlig innkjøpskraft på om lag 740 milliarder kroner årlig, er det avgjørende at offentlige anskaffelser stimulerer til utvikling av sirkulære markeder.

TRENGER DATA

– En betydelig utfordring for finansnæringen er mangelen på tilgjengelig data for å vurdere i hvor stor grad et selskap eller aktivitet er sirkulær, og hvordan dette kan påvirke risikovurderingen. For å ta informerte beslutninger om effekten av sirkulære strategier, er det avgjørende å ha tilgang til kvalitetsdata. I tillegg trenger vi kompetanse og gode risiko- og prisingsmodeller på sirkulære forretningsmodeller

Håstein vil gjerne at regjeringen inviterer finansnæringen inn i et klimapartnerskap med myndigheter og sektorspesifikke næringsorganisasjoner.

– Det vil gjøre det mulig å bli enige om nødvendige tiltak og prioriterte områder. Konkret må vi vite hvilke data som må samles inn, hvilken effekt ulike tiltak vil ha, og hvilke virkemidler de ulike aktørene kan bidra med, avslutter, nestlederen i Finansforbundet.no

FAKTA

Rapporten: Veikart for sirkulær finansnæring 2.0 ble lansert på Den store sirkulærkonferansen i Asker kulturhus 14. mai. Veikartet er ment å inspirere bank, skadeforsikring og investeringer i omstillingen til en sirkulær økonomi. Veikartet inneholder fem pilarer og handlingspunkter som skal sette en retning for arbeidet. Rapporten er utarbeidet Circular Norway, Finansforbundet og Verdens naturfond, WWF.

FAKTA

Sirkulær finanskoalisjon er en samarbeidsarena med deltakere fra bank, forsikring og investering. De opparbeider seg kompetanse for å utvikle sirkulære produkter, tjenester og verktøy tilpasset klima- og miljømål og EUs taksonomi. Sirkulær finanskoalisjon ble etablert av Circular Norway i samarbeid med kunnskapspartnerne Finansforbundet og Verdens naturfond (WWF). Deltakere fra finansnæringen er: DNB, Fremtind, SpareBank1, Sparebanken Sør og Tryg.

FAKTA

Rapporten: Finansnæringen som en pådriver for en sirkulær økonomi ble lansert i april 2022 av Circular Norway og Finansforbundet: Denne rapporten inneholdt et sirkulært veikart med 20 konkrete råd til finansnæringen. Én av anbefalingene var å etablere en sirkulær finanskoalisjon med representanter fra bank, forsikring og investering. I Finansfokus nr. 0222 kan du lese alt du trenger å vite om sirkulærøkonomi. Her kan du se video om hva dette er og hvordan det kan påvirke din arbeidsplass.