FØLGER TETT MED: Roy Stian Farsund i Sparebanken Sogn og Fjordane sier sterke stemmer for og i mot gruveprosjektet preger lokalmiljøet. (Foto: SSF) 

Blant investorer og aksjonister ved fjorden

Grønt lys fra regjeringen til å dumpe gruveavfall roet ikke gemyttene ved Førdefjorden. Nå tar aksjonistene nye midler i bruk. Midt oppe i det hele sitter Sparebanken Sogn og Fjordane.

Stridens eple er utvinning av mineraler fra Engebøfjellet med deponering av gruveavfall i Førdefjorden. Selskapet Nordic Mining har fått tillatelser fra sentrale og lokale myndigheter. Nå er finansiering på på 250 millioner dollar neste trinn. Det børsnoterte selskapet har fått drahjelp av syv bedrifter fra Sunnfjord som i januar i år gikk inn med 132,5 millioner kroner i lån som senere skal gjøres om til aksjer. Pengene har Nordic Mining brukt til å kjøpe ut grunneierne i Engebø. 

KUNDER I BANKEN 

Sparebanken Sogn og Fjordane er bedriftsbank for seks av ti aksjeselskaper i Sogn og Fjordane, blant dem flere av de syv som har gitt lån til Nordic Mining. Direktør for bedriftsmarkedet Roy Stian Farsund i Sparebanken Sogn og Fjordane vil ikke si hvem som er kunder i banken på på grunn av taushetsplikten i det enkelt kundeforholdet. 

Tillatelsene som er gitt av myndighetene skaper stor debatt, og sterke stemmer for og imot preger det lokale nyhetsbildet.

Roy Stian Farsund, Sparebanken Sogn og Fjordane.

Hvordan det er å være lokalbank når det er så mye oppmerksomhet rundt regionen? 

– Som lokalbank følger vi tett med på det som skjer rundt oss, og saken om gruvedrift i Vevring (der Engebøfjellet ligger) er ikke noe unntak. Det er en sak som har pågått over mange år her i regionen, og vakt debatt og engasjement både her og nasjonalt. Tillatelsene som er gitt av myndighetene skaper stor debatt, og sterke stemmer for og imot preger det lokale nyhetsbildet, sier Farsund. 

BÆREKRAFT I FINANSIERINGEN 

Uavhengig av striden rundt Engebø-prosjektet jobber Sparebanken Sogn og Fjordane bevisst med bærekraft. Farsund sier bærekraft nå er med som et viktig element i kredittsakene. 

–  Vi er opptatt av å se på bærekraft i et helhetlig perspektiv og vi vil sikre at vi spiller de lokale bedriftene bedre på bærekraft. Lokalt næringsliv har en avgjørende rolle i ethvert lokalsamfunn, og har en viktig funksjon for å oppfylle mange av FNs bærekraftmål, sier han. 

– Har det vært tilfeller der bedrifter ikke har fått lån på grunn av manglende bærekrafthensyn?  

– I hver enkelt sak om kredittgiving er bærekraft alltid et tema. Bærekraft handler blant annet om hensyn til fysisk  klimarisiko og overgangsrisiko. Det har hendt at vi i dialog med kunden sammen har kommet frem til at investeringen ikke skal gjennomføres fordi den ikke er bærekraftig, seier Farsund. 

AKSJONISTER ENDRER FOKUS 

Nordic Mining har inngått intensjonsavtaler med to store kunder, en i USA og en i Japan. En av dem er det amerikanske selskapet Kronos. Nå er Naturvernforbundet i samarbeid med den amerikanske miljøorganisasjonen Earthworks i gang med en global kampanje for å få Kronos til å bryte intensjonsavtalen. 

GÅR PÅ FINANSBRANSJEN: Naturvernforbundets Anneline Tingnes Førsund varsler kampanjer mot finansbransjen. (Foto: Naturvernforbundet) 

Fylkeslederen i Naturvernforbundet i Sogn og fjordane Anneline Tingnes Førsund sier at Førdefjorden og gruvedriften i Engebøfjellet allerede er en internasjonalt kjent miljøkonflikt. Nå endrer naturvernerne taktikk fra aksjon på stedet til aksjoner på nettet. 

– Earthworks i Los Angeles har startet internasjonal brevkampanje mot Kronos som folk ute i verden skriver på og sender til Kronos og ber dem oppheve intensjonsavtalen, sier hun.  

GÅR DIREKTE PÅ FINANS 

Finansbransjen er den neste på miljøbevegelsens aksjonsliste i spillet om Førdefjorden.  

Miljøbevegelsen kommer til å kjøre kampanjer fremover mot finansmarkedet og mot finansaktører.

Anneline Tingnes Førsund, Naturvernforbundet. 

– Miljøbevegelsen kommer til å kjøre kampanjer fremover mot finansmarkedet og mot finansaktører for å informere om hva slags forhistorisk og ekstremt miljøskadelig virksomhet Nordic Mining har planlagt. Det har vært kjørt en kampanje mot Nordea, og det vil nå bli gjort mot alle potensielle investorer og markedet, sier Førsund. 

Fakta: Prosjektet i Engebøfjellet 

Nordic Mining har i mange år jobbet for å få utvinne mineralene rutil og garnet, to mineraler som brukes i industrien verden over. Rutil er råstoff for titanoksid, et hvitt pulver som blant annet brukes som hvitpigment i maling.  

Selskapet kjøpte rettighetene til Engebøfjellet i Sogn og Fjordane i 2006. I mai i år fikk de godkjent planene av næringsministeren med visse justeringer. Forberedende grunnarbeider er i gang og resulterte i lenkeaksjoner fra naturvernere, mye omtalt i media.  

Nå jakter Nordic Mining på investorer og långivere. Finansieringsbehovet er rundt 250 millioner dollar ifølge selskapet. 

Fakta: Bedriftene som har skutt inn kapital 

Disse bedriftene fra Sunnfjord har gått inn med 132,5 millioner kroner i Nordic Mining, i form av lån som senere skal gjøres om til aksjer. 

Tekstboks