KUN EN FILIAL: Det blir bare en bankfilial på Norges hovedflyplass Gardermoen i perioden frem til 2027. (Foto: AVINOR/Espen Solli) 

Kutter en bankfilial på Gardermoen

I en pågående anbudskonkurranse for banktjenester på norske flyplasser, kutter Avinor fra to til en bankfilial på Gardermoen. Begrunnelsen er utviklingen i markedet. 

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard  

Kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen, bekrefter at de har kuttet til en filial på Gardermoen når de har invitert banker til å gi tilbud på drift av banktjenestene i årene fremover. Konkurransen hadde frist 17. januar og er planlagt ferdigstilt i mars.  

REDUSERT TILBUD: Kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen, bekrefter at banktilbudet på Gardermoen blir redusert i den pågående anbudskonkurransen. Han begrunner det med markedsutviklingen. (Foto: Avinor/CatchLight Fotostudio) 

– Hovedendringen er at vi har én filial på Oslo lufthavn i nåværende anbud og ikke to filialer som det har vært i tidligere konkurranser, skriver Westher Andersen i en e-post. 

– Totalt sett vil det være mer kostnadseffektivt å ha en og ikke to bankfilialer, basert på utviklingen fra markedet den senere tiden. Dette er også i tråd med bankvirksomheten ellers, melder kommunikasjonssjefen videre. 

INGEN KOMMENTAR 

Det er DNB som i dag har banktjenestene på Gardermoen, en avtale de har hatt mer enn ti år. De har hatt filial ved ankomst og avgang. Divisjonsdirektør Petter Orning i DNB har avslått å kommentere den pågående anbudskonkurransen før resultatet foreligger. Avinor har avslått forespørsel om innsyn i søkerlisten med begrunnelse i offentlighetsloven og at de ikke plikter å oppgi søkere i en pågående anbudsprosess. De er således ikke avklart om reduksjonen i tilbud har gjort det mindre attraktivt å søke på det som har vært en attraktiv virksomhet for banknæringen. 

INGEN KOMMENTAR: Divisjonsdirektør Petter Orning i DNB vil ikke kommentere om banken er blant søkerne på banktjenestene på Gardermoen, en avtale de har hatt gjennom flere år. (Foto: DNB) 

I samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) har Avinor utarbeidet prognoser for trafikkutvikling ved Avinors lufthavner. I disse prognosene går det frem at det forventes et fall i salgssum i de kommersielle banktjenestene på Oslo lufthavn fra 121 millioner kroner i 2021 til 72,5 millioner kroner i 2026. Samlet for perioden er det forventet en bankomsetning på 476 millioner kroner på Norges hovedflyplass. De samme forventes vil skje på de andre flyplassene. Bergen ventes blant annet å omsette banktjenester for 9 millioner kroner i 2022 og 5,4 millioner i 2026, samlet for perioden 35,8 millioner kroner. 

FORTSATT ETTERSPØRSEL 

Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor sier tilbakemeldingene fra markedet er at mange land fortsatt benytter kontanter, og at der fortsatt vil være valutaetterspørsel. 

– Bankvirksomhet/ATM på lufthavner er i det alt vesentlige basert på valutasalg/kontantuttak og i mindre grad ordinære «banktjenester». Tilbakemeldinger fra markedet har vært at valutaetterspørsel fortsatt vil være gjeldende, men det er en nedadgående trend. Signalene fra markedet er at det er flere land globalt som fortsatt benytter kontanter. Det ligger usikkerhet i hvordan pandemien påvirker virksomheten. 

Det være mer kostnadseffektivt å ha en og ikke to bankfilialer 

Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen, Avinor

Kommunikasjonssjefen bekrefter at også arealet blir mindre: 

– Lufthavnene har i utgangspunktet begrenset med areal og man vil stadig optimalisere driftskapasitet, etterspørsel og kommersiell utvikling, og man tilpasser seg markedet innenfor flere bransjer. Totalt sett vil det være mer kostnadseffektivt å ha en og ikke to bankfilialer, basert på utviklingen fra markedet den senere tiden. Dette er også i tråd med bankvirksomheten ellers. 

TRE PAKKER 

DNB har i dag i overkant av ti ansatte på hovedflyplassen. Mye tyder på at antall ansatte blir redusert, men de berørte vil få andre arbeidsoppgaver i DNB.  

– Det vil måtte svares ut av de som drifter bankvirksomheten og hvordan man håndterer driften. Men man antar at behovet blir redusert, sier Westher Andersen. 

Anbudskonkurransen inneholder 10 lufthavner, fordelt på tre pakker. Fordelingen er regionale lufthavner med Tromsø, Bodø, Evenes, Molde, Ålesund og Kristiansand (pakke 1), mellomstore lufthavner med Bergen, Trondheim og Stavanger (pakke 2) og hovedflyplassen på Gardermoen (pakke 3). 

Pakke 1 inneholder arealer til ATM/minibank, pakke 2 inneholder i tillegg myntrullveksler og døgnsafe i Bergen, mens pakke 3 har en filial i tillegg. 

Bank- og vekslingsvirksomhet ved lufthavnene som konkurransen omfattes av, består av ATM/minibanker med norske kroner og relevant utenlandsk valuta.  

DNB, NORDEA, LOOMIS 

På Avinors nettsted går det frem at DNB har kontor i avgangshallen og ankomsthallen. DNB har i dag også avtale på Bergen Lufthavn, mens Nordea er på Stavanger lufthavn og Loomis er på Trondheim Lufthavn. 

På DNBs nettsted står det imidlertid at banken har ett betjent bankkontor – i ankomsthallen i første etasje. Her opplyser banken at du kan kjøpe og veksle inn valuta, og de tilbyr også bank- og rådgivningstjenester innenfor hverdagsbank. Det tilbys 45 ulike valutasorter. I minibankene, som er plassert på sentrale steder på flyplassen, finner man de 15 mest vanlige valutasortene. Det er en maksgrense på 25 000 kroner for innskudd, uttak, kjøp og salg av valuta over skranke.