PENGESTERKE KVINNER: Britiske Starling Bank er opptatt av å nyansere synet på kvinner og finans. De har blant annet laget en gratis bildebank med bilder av kvinner som har kontroll over økonomien.  (Foto: Starling Bank/Lensi Photography

Viktig med mål om kjønnsbalanse

Da britiske finansforetak nærmet seg sine egne likestillingsmål, mistet de fremdriften. Det er viktig med stadig mer ambisiøse mål, konkluderer en rapport. 

 Tekst: Laila Borge 

Det norske «Kvinner i Finans Charter» er fortsatt i oppstartsfasen. Britene har over fem års erfaring med sitt tilsvarende «Women in Finance Charter». 

Det britiske finansdepartementet lanserte charteret i mars 2016 for å oppmuntre finansnæringen til å forbedre kjønnsbalansen i toppledelsen. Charteret er nå signert av over 400 finansforetak som dekker 950 000 ansatte over hele sektoren.  

Femårsrapporten om charteret konkluderte med at det er et viktig bidrag til en permanent endring i kjønnsbalansen i finansnæringen. I femårsperioden økte kvinneandelen i styrer fra 23 til 32 prosent i finanssektoren. Økningen har vært høyere blant selskapene som har signert charteret enn blant de som ikke har signert.  

FLEST JOBBER MED REKRUTTERING 

Ifølge femårsrapporten har det mest virkningsfulle med charteret vært at selskapene har satt seg konkrete mål. Målene har ført til en endring i måten selskapene jobber med å øke kjønnsmangfoldet.  

Mens det i 2016 var uaktuelt for mange selskaper å sette seg konkrete mål om økt kvinneandel, blir mål nå sett på som et helt nødvendig virkemiddel for å få til en endring.  

Det viser seg også at selskapene mister fremdrift når de nærmer seg målene sine. Selskapene har derfor blitt oppfordret til å sette seg stadig mer ambisiøse mål, så målet ikke blir et tak for hva de kan oppnå.  

Den aktiviteten flest selskaper har jobbet med, er rekruttering. Samtidig er den vanligste utfordringen knyttet til rekruttering: Selskapene sliter med å finne nok kvinnelige kandidater, spesielt innen teknologi og investering. De blir oppfordret til å jobbe mer med å utvikle karrierestiger for kvinner internt, noe mange frykter vil være en tidkrevende oppgave.  

ØKT FØDSELSPERMISJON 

For noen er det viktigere å holde på kvinnene enn å tiltrekke seg nye. Forvaltningsselskapet Castlefield hadde allerede 55 prosent kvinner i ledende stillinger da de signerte charteret. De satte seg derfor som mål å ha 50 prosent kvinner for å beholde likestillingen. I femårsrapporten forteller de at charteret for deres del har ført til at de har formalisert og systematisert måten de jobber med likestilling og mangfold. Etter at de signerte charteret har de blant annet økt fødselspermisjonen, innført pårørendepermisjon og fått mer fleksible arbeidsmuligheter.  

HAR GITT FLERE KUNDER 

Nesten 40 prosent av selskapene har som mål å ha minst 40 prosent kvinner i toppledelsen.  

Starling Bank hadde som mål å nå 40 prosent i 2021. Da banken signerte charteret i 2017, var bare 27 prosent av topplederne kvinner. En fersk opptelling viser at 45 prosent av de øverste lederne i banken – og 43 prosent av alle ansatte – er kvinner.  

PR-sjef Ludy Cafferkey har ett råd til norske selskaper som vil øke kvinneandelen:  

Ansett en kvinnelig administrerende direktør

PR-sjef Ludy Cafferkey, Starling Bank

– Ansett en kvinnelig administrerende direktør!  

Starling Banks administrerende direktør Anne Boden grunnla banken i 2014 som Storbritannias første heldigitale bank. Hun var fra starten av opptatt av å bygge en inkluderende arbeidsplass.  

– Målet vårt ved Starling er å få en enda jevnere kjønnsbalanse, ikke bare fordi det er det rette – og rettferdige – å gjøre, men også fordi det sannsynligvis vil gi et mer suksessfullt selskap, har Boden tidligere uttalt.  

Samtidig som kvinneandelen har økt har banken hatt økning i antall kunder. Banken mener selv at de ikke hadde hatt den samme fremgangen om de ikke hadde hatt et inkluderende miljø med stor grad av likestilling.    

Fakta: Kvinner i Finans Charter 

  • 40 norske selskaper har signert Kvinner i Finans Charter.  
  • Ved å signere forplikter selskapene seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person med ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling underveis, og linke godtgjørelse til måloppnåelsen. 
  • Daglig leder Turid Solvang i FutureBoards og investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene tok initiativ til Kvinner i Finans Charter etter modell fra det britiske Women in Finance Charter.   
  • Kvinner i Finans Charter eies av bransjen og de to initiativtakerne.  
  • Finansforbundet har støttet og signert charteret.  
  • I 2019 skrev Institutt for samfunnsforskning rapporten Kvinner og karriere i finans på oppdrag for Finansforbundet. Ifølge rapporten er kunde- og resultatansvar avgjørende for å nå lønns- og karrieretoppen. 
  • Dette er den andre av tre artikler i serien om Kvinner i Finans Charter.
  • Tidligere artikler:
  • Flere kvinner løfter bransjen (13. jan. 2022)
  • Vanskelig å kombinere barn og portefølje (7. feb. 2022)