LIKE GØY: – Jeg ønsker at flere kvinner skal ha det like gøy som jeg har hatt det! Alexandra Morris i Skagen Fondene mener mange kvinner kan trives i finansnæringen, og at næringen vil ha godt av flere kvinner. (Foto: Skagen Fondene)

Flere kvinner løfter bransjen

Med grundigere intervjurunder kan flere kvinner få innpass i finansnæringen. Det mener investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene. Hun går i bresjen for en mindre mannsdominert bransje.

Tekst: Laila Borge

– Dessverre har finans et dårlig rykte på seg, spesielt etter finanskrisen. Det går for å være en bransje med mye testosteron, penger og pupper. Stort sett er det ikke sånn. Vi som jobber i finansbransjen er vanlige folk av kjøtt og blod, sier Alexandra Morris til Finansfokus.

Dessverre har finans et dårlig rykte.

Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen Fondene.

Investeringsdirektøren tror at ryktet kan skremme en del kvinner bort fra finansverdenen. Det synes hun er synd.

MINDRE FLOKKMENTALITET

– Flere kvinner kan bidra til at vi unngår flokkmentalitet, og at vi i større grad får testet premissene før vi tar avgjørelser, sier hun.

Hun tror at mange kvinner ville trives i bransjen. Fondsforvaltning, som er hennes område, opplever hun som en viktig jobb.

– Jobben vår er å passe på at kapital flyter til levedyktige prosjekter. Vi skaper arbeidsplasser og er med på en helt essensiell del av verdiskapingen i Norge, påpeker hun.

Jeg har hatt det utrolig gøy.

Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen Fondene.

Dessuten: – Jeg har selv jobbet store deler av yrkeskarrieren innen finans, og jeg har hatt det utrolig gøy. Jeg har sett at det har vært veldig få kvinner i bransjen, og ønsker at flere kvinner skal oppdage bransjen og ha det like gøy som jeg har hatt det.

HAR FÅTT MED 40 SELSKAPER

Alexandra Morris har tidligere vært med å grunnlegge Kvinner i frontfinans, og i fjor tok hun initiativ til Kvinner i Finans Charter sammen med Turid Solvang i Futureboards. Ideen fikk de fra britiske Women in Finance Charter.

– Vi likte at bedriftene forpliktet seg til å øke kvinneandelen på helt frivillig basis, uten reguleringer og lovverk. Det ønsket vi å ta til Norge, sier hun.

Ideen fikk støtte fra høytstående finansfolk, næringsforeninger og store finansselskaper. Nå har 40 selskaper signert charteret.

ALLE HAR EGNE MÅL

Signaturen innebærer at bedriften skal sette konkrete mål for kjønnsbalanse på ledernivå, at de skal ha en person i ledergruppen med ansvar for oppfølging av målene, og at de skal publisere mål og resultater. Dessuten skal ledernes økonomiske godtgjørelse knyttes til måloppnåelsen.

– Det er innmari morsomt! sier Morris.

Et viktig poeng er at hver bedrift kan sette sine egne mål ut fra egne forutsetninger. Mens noen kan ha som mål å ha 50 prosent kvinner i ledergruppen innen 2025, kan andre kanskje bare klare 15 prosent. Mens noen trenger flere kvinner i tunge IT-posisjoner, kan andre ha behov for flere kvinnelige forvaltere. Sistnevnte er Alexandra Morris og Skagen Fondenes mål. De siste par årene har tre av de fire nyansatte hos Skagen Fondene vært kvinner.

BRUK TID PÅ Å FINNE DE BESTE

– Vi vil ansette de beste, uavhengig av kjønn, er gjerne et motargument mot kjønnskvotering.

– Selvfølgelig, svarer Alexandra Morris. – Vi graver vår egen grav hvis vi sier at vi skal ha kvinner for enhver pris. Men alle har en tendens til å bruke seg selv som mal, og da ender mange med å ansette menn fra handelshøyskolen, sier hun.

Hun innrømmer at det er vanskeligere å finne de godt kvalifiserte kvinnene enn mennene. Hun anbefaler å legge ekstra tid i intervjuprosessen for å avdekke kandidatenes evner. For kanskje ser kvinnene mindre kvalifiserte ut på papiret og i korte intervjuer, fordi de ikke selger seg selv like godt som menn?

I en ansettelsesprosess hos Skagen Fondene fikk Morris se at tre menn var plukket ut etter første intervjurunde. Nummer fire var en kvinne. – Ta med henne også, var Morris’ oppfordring. I siste runde, der kandidatene skulle løse store, konkrete oppgaver, viste det seg at kvinnen var den beste kandidaten.

Fakta: Kvinner i Finans Charter 

 • 40 norske selskaper har signert Kvinner i Finans Charter.  
 • Ved å signere forplikter selskapene seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person med ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling underveis, og linke godtgjørelse til måloppnåelsen. 
 • Daglig leder Turid Solvang i FutureBoards og investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene tok initiativ til Kvinner i Finans Charter etter modell fra det britiske Women in Finance Charter.   
 • Kvinner i Finans Charter eies av bransjen og de to initiativtakerne.  
 • Finansforbundet har støttet og signert charteret.  
 • I 2019 skrev Institutt for samfunnsforskning rapporten Kvinner og karriere i finans på oppdrag for Finansforbundet. Ifølge rapporten er kunde- og resultatansvar avgjørende for å nå lønns- og karrieretoppen. 
 • Dette er den første av tre artikler i serien om Kvinner i Finans Charter.
 • Senere artikler:
  Viktig med mål om kjønnsbalanse (26. jan. 2022)
  Vanskelig å kombinere barn og portefølje (7. feb.2022)