NY REKORD: 2021 tegner til å bli et rekordår for stillingsmarkedet på finn.no, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Adéle Cappelen Blystad.  (Foto: Finn.no) 

Mot rekordår for ledige stillinger

Ved utgangen av tredje kvartal var det lyst ledig 7 500 stillinger innenfor bank, finans og forsikring på finn.no.
– Alt tyder på at dette kommer til å bli et rekordår for stillingsmarkedet, konstaterer senior kommunikasjonsrådgiver Adele Cappelen Blystad i Finn.

 Tekst: Tellef Øgrim og Magne S. Otterdal 

Trenden i jobbmarkedet bekreftes av et knippe banker Finansfokus har kontaktet. Rekrutteringen øker særlig blant mindre banker og forsikringsselskaper, som vist i DNB Markets store bankundersøkelse nylig. 

PÅ 16. PLASS

Bank, finans og forsikring ligger på 16. plass på listen over bransjer med fleste stillingsutlysninger på finn.no i årets tre første kvartaler. I samme periode i 2020 var det litt over 4 400 stillinger utlyst, mens det i 2019 var litt over 6 100 stillinger utlyst. 

Ifølge Adele Cappelen Blystad samsvarer tallene med tendensene i en rekke bransjer med nedgang i antall stillingsutlysninger i 2020, som følge av pandemien. Men utlysningene har altså tatt seg betydelig opp etter gjenåpningen som startet i slutten av mai 2021.  

– Denne utviklingen har holdt seg godt også inn i årets tredje kvartal, og alt tyder på at dette kommer til å bli et rekordår for stillingsmarkedet, melder Blystad. 

 ALLE TRENGER FOLK NÅ 

I tillegg til stillingsannonsene på Finn.no, er vikarbyråene et barometer på utviklingen. Marianne Hessen og Lynn Atteraas Erland i det bergensbaserte Lima Personell, har siden oppstarten i 2011 totalt rekruttert om lag 100 medarbeidere til vikariater i finansbransjen. Men nå opplever Hessen at “noe av dynamikken i bransjen” er vekk. 

 – Nå er det vanskeligere å finne folk med grunnleggende bankerfaring enn det har vært tidligere. Det er generelt få søkere, så vi må jobbe mer aktivt med nettverket vårt for å få frem kandidater. 

Alle trenger folk, ikke minst fordi det skjer så mye internt i bankene.

Marianne Hessen, partner, Lima Personell 

Hessen tror etterspørselen etter nye medarbeidere kommer til å holde seg høy fremover. 

 – Alle trenger folk, ikke minst fordi det skjer så mye internt i bankene. Nye typer banker dukker opp, tenk for eksempel mobilbank og annen digitalisering.  

MAKS 100 ANSATTE 

For Aprila Bank, som startet full drift for bare litt over ett år siden, er rekruttering en helt avgjørende for virksomheten.  

– Vi ansatte en ny medarbeider for bare tre uker siden, og enda en i dag, sier leder for produkt og teknologi, Israr Khan.  

MÅLRETTET JAKT: Både ord- og plattformvalg kan avgjøre om rekrutteringsprosessene blir vellykkede for Israr Khan, leder for produkt og teknologi i Aprila Bank. (Foto: Aprila Bank) 

Aprilas mannskapsbehov spenner over alt fra teknologiutvikling, via kredittfaglige funksjoner til saksbehandlere. Per i dag har virksomheten 24 ansatte.  Ifølge Khan skal bankens rekruttering profesjonaliseres ytterligere. 

– Foreløpig går ansettelsesprosessene litt i rykk og napp, forteller Khan og legger til at banken ikke skal vokse til mer enn maks 100 ansatte. 

REGNER MED ØKT TURNOVER 

Jbf bank og forsikring ble etablert av og for jernbaneansatte for 135 år siden. I dag har selskapet 170 ansatte over hele landet. Banken er en del av Eika-alliansen. 

– Den siste tiden har vi ansatt finansielle rådgivere i Stavanger, Kristiansand og Oslo. Vi har også ansatt juridiske rådgivere med skadekompetanse. I tillegg har vi rekruttering internt til IT, sier HR-direktør Cecilie Skrede. 

TURNOVER PÅ OPPTUR: Gjenåpning og normalisering kan bidra til hyppigere jobbskifter. HR-direktør Cecilie Skrede i Jbf bank og forsikring tror turnover i bransjen vil øke. (Foto: Jbf) 

Behovet for nye medarbeidere har ikke endret siden gjenåpningen, men Skrede forventer stigende turnover fremover.  

Flere Eika-banker overtok forsikringsporteføljen fra bankene som meldte overgang til den nye Lokalbank-alliansen. Det har medført rekruttering av over 20 forsikringsrådgivere, opplyser informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika. 

FLERE NYE PÅ VEI INN  

Fana Sparebank har 135 ansatte fordelt på kontorer på Nesttun, Bergen sentrum og i Os. I disse dager jakter de på to medarbeidere til bankens teknologi-team; en business intelligence-utvikler og en utvikler som skal jobbe med robotløsninger for digitalisering av arbeidsprosesser. 

– I tillegg søker vi etter en erfaren bedriftsrådgiver og relasjonsbygger som kan styrke teamet vårt, sier direktør for organisasjonsutvikling, Marit Thomassen Liland. 

FLERE TANKER I HODET: – Rekruttering må gå hånd i hånd med utvikling av eksisterende stab, understreker direktør for organisasjonsutvikling, Marit Thomassen Liland i Fana Sparebank. (Foto: Fana Sparebank) 

Nylig ansatte de en riskmanager. På nyåret 2022 starter også en ny innholds- og merkevareutvikler på bankens markedsteam, i en vikarstilling.