INGEN KOMMENTAR: – Vi kan ikke kommentere forslaget til tiltak fra DNB, sier prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet. (FOTO:KKonkurransetilsynet).

DNB foreslår nye tiltak

Konkurransetilsynet utsetter sin endelige konklusjon med tre uker i saken om DNBs oppkjøp av Sbanken. Utsettelsen kommer fordi DNB har foreslått avhjelpende tiltak.

Tekst: Hasse Farstad

Det fremgår av uttalelser fra jurist og prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

Hva som blir utfallet i denne saken er for tidlig å si noe om.

Katrine Amdam, Konkurransetilsynet

– Det er ikke uvanlig at det kommer forslag til avhjelpende tiltak i denne typen saker. Noen ganger fører det til at oppkjøpet kan godkjennes, andre ganger ikke. Hva som blir utfallet i denne saken er for tidlig å si noe om, sier Katrine Amdam til Finansfokus.

Konkurransetilsynet uttalte 26. august i år at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond, og at dette kan føre til høyere priser og være til skade for bankkunder som etterspør fondssparing. Hensynet til konkurransen i boliglånsmarkedet ble derimot ikke nevnt da tilsynet satte frist for seg selv til 7. oktober med å fatte et vedtak i saken.

STARTET 20. MAI

Flere fondsforvaltere, blant annet i Alfred Berg og i Eika Kapitalforvaltning, har ifølge Dagens Næringsliv 27. august advart mot DNBs oppkjøp av Sbanken, på grunn av frykt for mindre konkurranse innen videresalg av fond.

Mest sannsynlig har DNBs forslag til avhjelpende tiltak kommet for å redusere Konkurransetilsynets bekymring for konkurransen i markedet for fondssparing. Tilsynets gransking har pågått siden sammenslåingen ble formelt innrapportert 20. mai i år.

– Vi kan ikke på dette tidspunktet gi ytterligere kommentarer til det konkrete forslaget til tiltak fra DNB, sier prosjektleder Katrine Amdam.

DNB POSITIVE

DNB uttrykker seg i positive vendinger om Konkurransetilsynets utsettelsesvedtak.

–  I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i denne kjøpsprosessen, som for eksempel at oppkjøpet ikke vil skade konkurransen i boliglånsmarkedet. Fondsdistribusjon, som vi har hatt dialog om i høst, utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet, sier Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft, til Finansfokus.

Han bekrefter at DNBs forslag til tiltak er et svar på tilsynets bekymringer om hvordan oppkjøpet kan påvirke markedet for fondsdistribusjon, men kan av konkurransehensyn ikke si noe om detaljene i tiltakene.

– I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i denne kjøpsprosessen, som for eksempel at oppkjøpet ikke vil skade konkurransen i boliglånsmarkedet. Fondsdistribusjon, som vi har hatt dialog om i høst, utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet. 

Thomas Midteide fremholder at markedet for fondsdistribusjon er i rask utvikling, med sterk konkurranse mellom en rekke aktører og nye utfordrere. 

– Vi opplever sterk konkurranse om fondskundene fra nordiske finanskonsern, nye typer salgsplattformer, utenlandske aktører og endringene i markedsdynamikken som er skapt gjennom for eksempel Egen Pensjonskonto, sier han.


VURDERES I 15 DAGER


I henhold til konkurranseloven skal fristen for Konkurransetilsynets endelige konklusjon forskyves med 15 virkedager – i dette tilfellet til 28. oktober – når forslag til avhjelpende tiltak er mottatt i en fusjonssak.

– I alle slike oppkjøpssaker har selskapene anledning til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne Konkurransetilsynets bekymringer for at konkurransen skal svekkes til skade for forbrukerne. Denne muligheten har DNB nå valgt å benytte seg av. Tilsynet vil nå gjøre en vurdering av de foreslåtte tiltakene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Dette er saken:
*15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken
*20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen
*24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet.
*26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser.
*16. september: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel
*6. oktober 2021: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak
*7. oktober 2021: Konkurransetilsynets opprinnelige frist til å komme med endelig konklusjon i saken
*28. oktober 2021: Konkurransetilsynets utsatte frist for endelig vedtak etter innkomne forslag til avhjelpende tiltak