Min arbeidsdag: – Kan gjerne holde på til to om natten

Arbeidsdagen for advokat Stian Osa i Frende slutter nødvendigvis ikke kl. 16. Om det er noe viktig på jobben, så kan han gjerne holde på til både ett og to om natten. Men i hverdagen forsøker han å være i seng før 00:30.  

Navn/rolle/arbeidssted/alder:   

Stian Osa, advokat i Frende Forsikring, 40 år. 

Kaffe eller te?   

Kaffe. 

Hva har du på nattbordet?   

Mobiltelefonen og noen bøker det ser ut til at jeg aldri blir ferdig med. Trangen til å lese nyheter, sjekke sosiale medier og e-post trumfer altfor ofte en god bok. Bør trolig gjøre noe med det ser jeg. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?   

Med en gang jeg våkner. Mest sannsynlig en yrkesskade jeg har pådratt meg over tid. 

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag?   

Som for de fleste i vår bransje så er den preget av hjemmekontor og digital samhandling på Teams. Men jeg har tidvis vært på kontoret det siste året, så da har jeg har fått både faglig og sosialt påfyll fra hyggelige medarbeidere i Frende. Når jeg er på kontoret, hender det at jeg sender en tanke til min kjære kone (som jobber for KLP), som nylig «feiret» ett år på hjemmekontor. Det må være krevende å ikke ha noen idé om når man får anledning til å møtes på kontoret igjen. 

Men hjemmekontor har også sine svært positive sider. Med tre små barn, har hjemmekontor medført et langt roligere tempo på morgenen og på ettermiddag. Pendling til og fra jobb er en vesentlig tidstyv hjemme hos oss. Det er dessuten hyggelig at vi mye oftere enn før kan samles til middag og reflektere over dagen som har gått. Jeg regner med at fremtidens arbeidsplass blir mer hjemmekontor enn før pandemien, noe jeg tror småbarnsfamilier med flere vil sette pris på. Jeg tror også at det gir en positiv effekt for arbeidsgivere. Samtidig er det viktig for kulturbygging og fellesskapsfølelsen i en bedrift at alle er innom kontoret jevnlig.  

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt    

Fremfor enkelthendelser vil jeg trekke frem de større prosjektene jeg har deltatt i de senere årene. Prosjekter med høyt tempo og utfordrende arbeidsoppgaver gjøre det ekstra motiverende å gå på jobb.  

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  

Det morsomste er nok de ufiltrerte samtalene med kollegaene mine på juridisk. Etter mange år sammen har vi fått vår egen sjargong med mye humor. Lunsjene er i så måte et daglig høydepunkt.  

Det er også givende å få tilbakemelding om at arbeidsinnsatsen som er nedlagt blir satt pris på, og at den har bidratt til å forhindre at problem oppstår (eller utfordringer som det så fint heter).    

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?   

Jeg forsøker så godt jeg kan å absorbere den enorme mengden med informasjon som kommer ukentlig, hovedsakelig gjennom nyhetsvarsler fra myndigheter og ulike juridiske aktører (Lovdata, Rettsdata, større advokatfirmaer mv.). Pandemien har også medført at det er mange gode webinar tilgjengelig, og som oftest er de gratis. I tillegg forsøker vi å spre relevant informasjon mellom oss på juridisk avdeling, slik at vi gjør hverandre gode.  

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt?   

Akkurat nå kunne jeg tenkt meg å få digitalisert anskaffelsesprosessen, særlig i lys av utkontrakteringsregelverket og meldeplikt til Finanstilsynet. Et system som tok kontroll på saksflyten og dokumenthåndtering, risikovurderinger og DPIA-er mv., ville spart mye tid og ressurser, samt tatt ned risiko for ev. feil.   

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?   

Jeg tror mange aktører i bransjen, særlige de mindre, står foran vanskelige veivalg; Hvor skal bedriften min være om 5 år? Generalist eller spesialist? «First mover» eller «fast follower»? Skal man våge å velge bort, for så å fokusere på det man er best på? Frende Forsikring har eksempelvis valgt bort pensjon som satsningsområde, og nylig solgt pensjonsporteføljen sin til Nordea. Slike beslutninger er krevende for et foretak, men ikke minst for ansatte som blir direkte berørt av slike fravalg og omstillinger. Men fremtiden vil bringe hard konkurranse og mindre marginer. Nye aktører vil søke å ta deler av verdikjeden din. Spørsmålet blir da om man skal kjempe mot alt og alle i et forsøk på å bevare det som er, eller definere egne styrker og ta de nødvendige kampene for å være aktuell. «Samarbeid når vi kan og konkurrer når vi må», sier bl.a. styreleder i Frende Holding, Jan Erik Kjerpeseth (konsernsjef i SPV). Og det er nok rett. Den som ikke følger med i timen tror jeg i alle fall raskt vil få problemer.  

Jeg må også nevne at det er utfordrende med stadig enderinger i regulatorisk lovgivning, ofte initiert av EU/EØS. Dette pålegger bransjen betydelig byrde og byråkrati og med et bøtenivå som etter hvert er helt ekstraordinært.  

Hva liker du å gjøre på fritiden?   

I disse dager er trening en nødvendighet for å unngå å havne i stabilt sideleie. Det er betydelig mer stillesitting på hjemmekontor enn ellers. Trening gir energi og et mindre surrete hode. Foretrekker treningsstudio og driver i tillegg litt med kampsport, men sistnevnte har pandemien foreløpig satt en stopper for. Ellers er jeg glad i familien min, så det er på ingen måte et tap å være hjemme heller. Men jeg ser selvsagt frem til middag med venner, reiser og alt det andre de fleste av oss setter stor pris på. Det er mye å ta igjen så snart verden er tilstrekkelig vaksinert.  

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?   

Generelt inspireres jeg av personer som er faglig dyktige eller som på annen måte har et talent. Og det gjelder nær sagt innenfor enhver sjanger.  

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?   

Er dessverre altslukende, så tidvis tenker jeg at der forsvant jammen 20 minutt av livet mitt som jeg aldri får tilbake. Helt håpløst. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   

Den har jeg med meg over alt. Eneste jeg kan skryte på meg av moderasjon er at vi har en regel hjemme om at vi ikke har telefoner fremme når vi spiser sammen.  

Når logger du av for kvelden?    

Om det er noe viktig på jobben så kan jeg gjerne holde på til både ett og to om natten. Men i hverdagen forsøker jeg å være i seng før 00:30.