FERSKESTE FILIAL: Her er trolig Norges ferskeste filial, Larvikbankens nyåpnede besøkskontor i Horten. Fra venstre: Elisabeth Foyn Eithun (kundebehandler), Simen Thormodsrud (autorisert finansiell rådgiver), Johan Harris-Christensen (avdelingssjef) og Joachim Steinsett (adm. banksjef). (Foto: Jan Erling Kvisvik).

Filialene forsvinner ikke

I løpet av de siste fem årene har de 10 største bankene lagt ned nærmere 150 filialer i Norge. Men der storbankene stenger, åpner det seg et helt nytt marked for mindre sparebanker.

I 2016 var det totalt 953 filialer inkludert hovedkontor i spare- og forretningsbankene her i landet. Det viser statistikk over antall ekspedisjonssteder fra Finans Norge. To år senere hadde det forsvunnet 78 filialer. Nå oppdateres ikke denne statistikken lenger, men våre undersøkelser viser at det også etter 2018 har vært en enda sterkere reduksjon i antall filialer.

STORE KUTTER MEST

Ikke uventet, så har forretningsbankene DNB og Nordea kuttet hardest, men også SpareBank1 SNN og SpareBank1 SMN har redusert antall filialer kraftig de siste årene.

Tall Finansfokus har innhentet viser at de tre største bankene alene har avviklet 92 filialer de siste fem årene. DNB har lagt ned flest filialer. I 2016 kom beskjeden om at Norges største finanskonsern legger ned 59 av sine 116 filialer og 600 ansatte mistet jobben. I dag har Norges største finanskonsern 56 kontorer, men DNB planlegger å styrke sin tilstedeværelse på 12 steder uten å øke bemanningen.

SpareBank 1 Nord-Norge er den sparebanken som har kuttet hardest i antall filialer de siste fem årene. I 2016 hadde banken 59 filialer. I 2017 kuttet banken 21 filialer. I fjor kuttet de 19 nye filialer. I år skal fire filialer overføres til SpareBank 1 Helgeland. Da sitter banken kun igjen med 15 såkalte finanssentre i Nord-Norge. Nå har banken ingen planer om ytterligere endringer i filialstrukturen.

Men også Nordea har slanket antall filialer betraktelig fra 75 i 2016 til 50 filialer i 2020. Informasjonssjef Synne Ekrem skriver i en epost at Nordea planlegger ytterligere reduksjon av antall filialer fremover.

ANDRE KUTTER OGSÅ

Også andre store banker har kuttet i antall filialer de siste fem årene. Danske Bank har redusert fra 27 til 20.  Noen av endringene har kommet etter at filialer har blitt slått sammen, mens andre har vært et resultat av at filialer med lav generell aktivitet har blitt lukket. Pressesjef Norge, Øystein Andre Schmidt skriver til Finansfokus at banken nå er fornøyd med den filialstrukturen de har og at det på nåværende tidspunkt ikke foreligger konkrete planer for endringer.

SpareBank 1 SR-Bank er den eneste av storbankene som planlegger å åpne en ny filial i år. Den kommer i Oslo-området i 4. kvartal. Fra 2016 til 2020 har banken etablert tre nye filialer og avviklet fem. 

-SpareBank 1 SR-Bank er en relasjonsbank som satser på folk og personlig rådgiving. Kontorer er et virkemiddel til kundevekst og utvikling på linje med andre kanaler. Kontor er fortsatt den kanaler som er best egnet til å bygge relasjon og løse mer komplekse saker for kundene, sier informasjonssjef Ruth Siri Espedal Lycke.

Kontorer er et virkemiddel til kundevekst

Ruth Siri Espedal Lycke

STYRKER FAGMILJØENE

I fjor høst halverte Handelsbanken sine filialer i Sverige og 1 000 ansatte blir berørt. Også i Danmark reduserer Handelsbanken antall filialer, mens i Norge velger banken stort sett å beholde sitt eksisterende filialnett.

I 2016 hadde Handelsbanken i Norge 50 filialer. De siste fem årene har banken fusjonert flere av sine filialer, slik at i dag sitter de igjen med 44 filialer etter at Kongsberg-kontoret ble fusjonert inn i Drammens-filialen 1. april.

-Vi jobber for å være Norges ledende bank på personlig rådgivning. For å styrke rådgivningen, gjør vi disse fusjonene for å skape større faglige miljøer. Vi ser at større miljøer har større attraktivitet som arbeidsplass, og vi ser at kundene ønsker sterke fagmiljøer. Dette er derfor en respons på ønsker fra både kunder og rådgiverne våre. Fusjonene handler ikke om kostnader eller nedbemanning, men om å styrke fagmiljøene og skape et bedre tilbud til kundene våre, sier kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

Vi ser at kundene ønsker sterke fagmiljøer

Lars N. Sæthre

STABILT BESØK

Nå er det ikke slik at kundene slutter å bruke filialene selv om digitaliseringen av banktjenestene virkelig har skutt fart under pandemien. Det viser den årlige bransjeundersøkelsen Forbruker- og finanstrender som Kantar utfører på oppdrag fra Finans Norge.  

Overraskende nok viser undersøkelsen at andelen som oppsøker en bankfilial har holdt seg noenlunde stabil fra 2016. I 2020 var det 26 prosent som sier at de aldri oppsøker filialen, mens 64 prosent bruker filialen hvert halvår eller sjeldnere. Riktignok er det bare fem prosent som oppgir at de bruker filialen hver måned og like mange sier at de bruker filialen ukentlig.

ÅPNET ÅTTE FILIALER

Ordtaket den enes død, den annens brød kan brukes for å beskrive konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet. For der en storbank trekker seg ut, ser små sparebanker en mulighet til å komme inn på et nytt marked. Flere steder har sparebanken flyttet inn i lokalene til storbanken og i noen tilfeller også overtatt de ansatte.

Sparebanken Øst er en av de bankene som har satset der konkurrentene er blitt lagt ned.   De siste fem årene har banken etablert nye filialer på disse åtte stedene: Sætre, Røyken, Holmestrand, Sande, Stavern, Stovner Senter og Tofte. To dager før koronaen stengte ned Norge, åpnet Sparebanken Øst også en ny filial i Vikersund.

Kundedirektør Kjartan Reve i Sparebanken Øst sier til Finansfokus at banken har planer om å videreutvikle både den digitale og den fysiske distribusjonen de neste årene, men han ønsker ikke å kommentere planene nærmere på nåværende tidspunkt. 

30 NYE EIKA-FILIALER

De 64 sparebankene i Eika-Gruppen utvider stadig sitt nedslagsfelt, selv om 11 banker går ut av alliansen ved neste årsskifte. I 2016 hadde Eika-bankene totalt 209 filialer, men i løpet av dette året vil Eika-bankene etablere flere nye filialer. Den foreløpige siste filialen åpnet så sent som 3. mars da Larvikbanken fikk et besøkskontor i Horten. To dager tidligere flyttet Sunndal Sparebank inn i DNBs tidligere lokaler i Kristiansund. DNB er fortsatt representert i byen med en rådgiver, men de øvrige bankoppgavene blir ivaretatt fra kontoret i Molde.

NYTT KONTOR: Sunndal Sparebank åpnet 1. mars et nytt kontor i de tidligere lokalene til DNB i Kristiansund. Fra venstre: Avdelingsbanksjef Marit Bergan-Skar, ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard og administrerende banksjef Jonny Engdahl. (Foto: Frida Malm, Tidens Krav)

-Tendensen har lenge vært slik at når de større bankene – også regionbankene – velger å trekke seg ut av et markedsområde og legger ned kontorer, ser lokalbankene potensialet til å utvide sitt markedsområde. Samtidig opplever de ved sine etableringer at lokalbank-konseptet med personlig rådgiving, kombinert med gode digitale løsninger for hverdagsbanken, er attraktivt og blir godt mottatt av kundene, sier Sigurd Ulven, informasjonssjef i Eika Gruppen.

Lokalbankene ser potensialet til å utvide sitt markedsområde

Sigurd Ulven

I fjor åpnet fire Eika-banker nye filialer. Grue Sparebank åpnet i Elverum, Drangedal Sparebank i Skien og Valdres Sparebank etablerte seg i Bagn. Evje og Hornnes Sparebank fikk ny filial i Vennesla. Hittil i år er det også fire Eika-banker som åpner nye filialer. Dette er: Hegra Sparebank i Meråker, Sunndal Sparebank i Kristiansund og Larvikbanken i Horten. Covid-19 har forsinket åpningen av Hegra Sparebank. I april/mai åpner Hjelmeland Sparebank nytt kontor på Strand i Ryfylket, melder FinansWatch. Senere i år åpner Sparebank 68 grader nord nytt kontor i Svolvær. Neste år vil Trøgstad Sparebank etablere seg i Askim. Da vil det totalt være 224 Eika-filialer.

NORGES NYESTE FILIAL?

Larvikbanken har nettopp åpnet det som trolig er Norges nyeste bankfilial. Åpningen skjedde 3. mars i Horten. Om kort tid planlegger banken å åpne ytterligere en filial, men nøyaktig hvor dette er vil Finansfokus komme tilbake til på åpningsdagen. I dag har Larvikbanken kontorer i Larvik og Tønsberg i tillegg til det nystartede besøkskontoret.

Markedssjef Jan Erling Kvisvik i Larvikbanken forteller til Finansfokus at banken har bevisst valgt å satse på fysisk tilstedeværelse i tillegg til digital distribusjon.

-Selv om veldig mye av banktjenestene kan løses digitalt i dag, så har det en verdi å være til stede lokalt med et fysisk kontor. Det gir våre kunder en valgfrihet og en nærhet til våre dyktige rådgivere, og det er noe våre kunder setter pris på. 

På grunn av koronapandemien er Horten-kontoret for tiden ikke åpent fysisk, men medarbeiderne er tilgjengelige digitalt og på telefon. Vanligvis betjenes kontoret av 2 – 3 ansatte. Larvikbanken er en Eika-bank og har i dag 42 ansatte.

FEM FILIALER FORSVINNER

SpareBank 1 SMN er den eneste banken som har varslet større endringer i filialstrukturen i år. I løpet av året kuttes filialene på Frosta, Meråker, Øvre Årdal, Eide og Overhalla. Kostnadene skal kuttes med 200 millioner og bunnlinjen forbedres med samme beløp. 100 ansatte blir berørt av endringene.

I Sparebanken Vest har det skjedd små endringer i filialstrukturen de siste fem årene. To kontorer er avviklet og ett nytt kontor ble etablert i Volda i 2019. Det foreligger ingen planer for avvikling eller nyetableringer av kontorer, får Finansfokus opplyst i banken.

Heller ikke i SpareBank 1 Østlandet er det store endringer i filialstrukturen. Banken har i dag 37 filialer og i perioden er en filial blitt samlokalisert. De forventer heller ingen endringer i filialstrukturen med det første.