SpareBank 1 Nord- Norge: 35 ansatte berørt av nedleggelse

35 ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) blir berørt når banken legger ned 16 kontorer ved årsskiftet. De tillitsvalgte arbeider for at alle som ønsker det får beholde jobbene sine.

Tekst: Svein Åge Eriksen

– Jeg er overrasket og skuffet over at så mange kontor blir lagt ned at vi ender opp med å halvere kontornettet. Etter denne runden har vi kun 15 kontorer igjen som vil få nytt og utvidet innhold, sier hovedtillitsvalgt Vivi-Ann Pedersen til Finansfokus.

SpareBank 1 Nord-Norge har siden høsten 2019 jobbet med et lønnsomhetsprosjekt der både bemanning og kontornettet har vært til vurdering.  Prosjektet konkluderte i vår med at det vil være umulig å opprettholde lønnsomhetsmålet uten å gjennomføre reduksjon i bemanningen. Det ble åpnet for en forenklet søkerrunde med sluttpakker, der ansatte som allerede hadde bestemt seg for å slutte kunne søke. 51 ansatte fikk innvilget sluttpakke i første runde, mens den ordinære runden med sluttpakker skulle komme til høsten. Det er satt av penger til ytterligere 50 sluttpakker som ansatte kan søke på i perioden 5. – 16. oktober. Ansatte med høyest alder og lengst ansiennitet får inntil 19 måneders lønn i sluttpakke.

OPPLEVER UTRYGGHET

– Mange ansatte i kontornettet har i lang tid følt på utrygghet for fremtida, men med den beslutningen som nå er tatt så er situasjonen mer avklart. Samtidig er vi tydelige på at vi ikke aksepterer oppsigelser som følge av kontornedleggelsene og at all nedbemanning skal skje på frivillig grunnlag ved bruk av sluttpakkene. Vi forventer at alle ansatte som ønsker det, får beholde jobben sin tilknyttet sitt finanssenter og at det legges til rette for nødvendig fleksibilitet bl.a. ved bruk av fjernarbeid og hjemmekontor.  Gjennom korona-tiden har vi fått gode erfaringer med å betjene kundene fra hjemmekontor og gjennom digitale løsninger. Det er viktig at vi bruker de gode erfaringene vi har gjort med fjernarbeid, slik at våre dyktige rådgivere fortsatt kan betjene bankens kunder også i lokalmiljøet, understreker hovedtillitsvalgt Vivi-Ann Pedersen til Finansfokus.

Hun påpeker også at det er viktig at det brukes nødvendig tid på den videre prosessen fram mot nedleggelsene, slik at det blir gode løsninger for alle som blir berørt.

TILBYR STØTTE

-Nå er det viktig at alle våre berørte medlemmer som trenger noen å snakke med, tar kontakt. Det er en tung og trist dag for oss alle sammen. Derfor er det viktig å ha noen å snakke med i denne prosessen. Vi får bistand fra forbundet, men vi har også en god dialog med ledelsen i banken for å finne de beste frivillige løsningene i samarbeid med dem som er berørt, sier Vivi-Ann Pedersen.

ENDRET KUNDEADFERD

Kundeadferden endres, og mobilbanken har langt på vei overtatt for bankkontoret. Dette er årsaken til at SpareBank 1 Nord-Norge legger ned 16 av de mindre bankkontorene, heter det i en pressemelding.

– De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med våre rådgivere. Et tradisjonelt bankkontor innbyr til at kunder kan komme inn dørene og få løst et problem. Svært få kunder gjør nettopp det i 2020. De løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med våre rådgivere, sier konsernsjef Liv Ulriksen

Liv B. Ulriksen, konsernsjef Sparebank 1 Nord-Norge.
Foto: Marius Fiskum

Konsernsjef Ulriksen er tydelig på at kostnadsfokus også spiller en viktig rolle i vurderingen av kontorstruktur.

– Selv om det kan være vanskelig å forstå at man må spare penger når man samtidig leverer store overskudd, så er og blir kostnadsfokuset svært viktig. Den eneste måten vi kan fortsette å være et sterkt og uavhengig finanskonsern, med hovedkontor i Nord-Norge, er gjennom å levere gode resultater. Da må vi ta grep i tide, og det er det vi gjør nå. I fremtiden må vi investere enda tyngre i digitale løsninger, og man kan i så måte hevde at vi nå vrir kostnadene fra det fysiske til det digitale.

Ulriksen sier det arbeides med å finne løsninger for de berørte medarbeiderne. – Vi har tradisjon for å finne gode løsninger i situasjoner som dette. Vi tilbyr våre ansatte gode sluttpakker, og jeg føler meg trygg på at vi skal finne løsninger for alle, avslutter Ulriksen.

FORVENTER IVARETAKELSE

Sentralt i Finansforbundet håper man det går å finne annet passende arbeid til de som blir berørt.

– Vi forventer at det settes av tilstrekkelig med tid og penger til å ivareta de 35 ansatte som nå står uten arbeid på sitt lokale bankkontor, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Den lokale kjennskapen til regionen er et konkurransefortrinn og det håper jeg ledelsen vektlegger ved å finne annet passende arbeid til de som er berørt. Det er mange som jobber digitalt i dag, så det bør være et alternativ, sier hun.