– Nå har jeg fått mer fritid og den bruker jeg gjerne sammen med familien. Til høsten starter jeg på et årsstudium i Organisasjon og ledelse. En stor takk til Finansforbundet for innvilget stipend. 

Navn/rolle/arbeidssted/alder: 

Irina S. Møllersen, hovedverneombud SpareBank 1 Nord-Norge, 48 år. 

Kaffe eller te?   

Selv om vi russere har sterke te-tradisjoner, velger jeg kaffe etter 25 år i Norge. 

Hva har du på nattbordet?   

Fikk flere fine bøker til jul, men akkurat nå leser jeg Arnt Stefansen sin «Italia: historien, kulturen og menneskene». Når vi ikke kan reise på ordentlig, er det å lese en fin måte å oppleve andre kulturer og lære mer om andre land på. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?   

Det er travelt om morgenen på hjemmebanen, da hunden skal luftes, ungdommene vekkes og matpakke smøres. Kommer i jobbmodus når jeg logger på, evt. får første jobbtelefon. 

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag? 

Jeg er bosatt i Kirkenes. Her oppe har vi nesten ikke hatt smitte, men vi har selvsagt forholdt oss de de nasjonale og interne retningslinjer når det gjelder smittevern, hjemmekontor, sosiale sammenkomster og reiser. Interne jobbreiser ble erstattet av møter på Teams, årsmøter ble gjennomført digitalt, vernerunder ble utsatt, og i flere perioder fikk jeg kjenne på alle fordeler og ulemper med hjemmekontorordningen. 

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt    

Det må bli kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter på kontoret i tiden før korona. Det var god stemning og skikkelig konkurranse gruppene mellom om å ta førsteplassen og få liv i dukken. Også var vi i lag, hadde det artig og fikk tilegnet oss livsviktig kunnskap. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?   

Hverdagen min er veldig variert, da jeg som hovedverneombud blir involvert i pågående prosesser og er i kontakt med mange på forskjellige nivåer i organisasjonen. En god del av tiden går til rutinearbeid og kontroll, samordning av vernetjenestens aktiviteter og faglig bistand til verneombudene. Det jeg setter størst pris på er samtaler med kolleger. De viser meg tillit når de kommer med tilbakemeldinger og tar opp ting. Dette gir meg energi til å stå på, påvirke prosessene for å få til nødvendige endringer. 

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?   

Som autorisert finansiell rådgiver, er jeg opptatt av å få med meg alle de årlige oppdateringene selv om autorisasjonen min er satt i hvilende. Som hovedverneombud jobber jeg med arbeidsmiljørelaterte spørsmål, og følger med endringer i forskrifter og regelverk knyttet til dette temaet. Må også skryte av webinar i regi av Finansforbundet som setter mange aktuelle temaer på agendaen. 

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

Referatskriving. Håper det kommer en funksjon i fremtiden der referatet lages automatisk basert på diskusjoner i møte og vedtak som fattes. 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?   

Fra mitt ståsted er det å bevare godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte i finans – både det fysiske og det psykososiale. Mange har opplevd økt fjernarbeid, innføring av ny teknologi, omorganisering og usikkerhet samtidig. Disse endringene påvirker arbeidsmiljøet og helsen til medarbeidere. Jeg synes det er svært viktig å få på plass tiltak på organisasjonsnivå for å motvirke negative virkninger og legge til rette for økt jobbtilhørighet, trivsel og motivasjon. 

Hva liker du å gjøre på fritiden?   

Som mor til tre aktive ungdommer som driver med håndball, fotball og spiller i korps, er man vant til å ta et tak når det trenges. Jeg savner alle de aktivitetene man var med på før korona: dugnad, kakebaking og styrearbeid. Nå har jeg fått mer fritid og den bruker jeg gjerne sammen med familien. Jeg er også med i filmklubben, er glad i å lese og starter på årsstudium i Organisasjon og ledelse til høsten – stor takk rettes til Finansforbundet for innvilget stipend. 

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?   

Mine kolleger som har stått på under koronaen, som tok utfordringene med ny arbeidshverdag på strak arm, og som tok i bruk nye digitale samhandlingsverktøy. Selv om hverdagen ble snudd opp ned, klarte man alltid å sette kunden først og ta godt vare på hverandre. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?   

Historier om enkeltmennesker og deres kamp mot systemet. Det å ikke gi opp, ta tydelig standpunkt og være tro mot seg selv gjør inntrykk på meg. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   

En gang var vi på ferie i Russland. Mobilnettet var veldig dyrt, og familien min hadde ikke Wifi hjemme. Da ble det faktisk en hel uke uten kontakt med omverdenen, men det er lenge siden. 

 

Når logger du av for kvelden?    

Prøver å være oppmerksom på skille mellom jobb og privatliv. Det hender at det går noen ettermiddager til jobb når man står i krevende saker som berører de ansatte. Får som regel med meg kveldsnytt kl. 23 – men da er dagen over.