-Jeg er så heldig at jeg har fått lov til å kombinere jobben med doktorgrad i industriell økonomi på NTNU. Nå koser jeg meg med fag og forskning og norske og internasjonale eksperter på bankdrift, sier Endre Jo Reite i BN Bank. 

Navn/rolle/arbeidssted/alder: 

Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank ASA, Trondheim, 47 år 

Kaffe eller te?    

Helt klart kaffe! 8-10 kopper hver dag.  

Hva har du på nattbordet?   

Nå er det en bok av Kjell Nyborg som heter «Collateral Frameworks». Den handler om rammene for hvordan sentralbankene kan bistå bankene i en krisesituasjon, slik vi nettopp opplevde i vår, og hvordan dette påvirker bankenes vilje til å ta risiko.   

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?   

Kanskje rundt sjutiden. Går gjennom finanspressen, og ser litt om det er større ting som har skjedd internasjonalt.  

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag? 

Det har blitt mer intenst, og det jeg har spart i reisetid ser jeg blir spist opp av møter. Det er lavere terskel enn noen gang å invitere mange til et møte, og også flere møter utover normalarbeidstid.  

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt    

Når jeg stod i kassen som ung bankrådgiver, og en kunde kom inn i sykehuskjortel og slippers og ville ta ut alle pengene sine, og ta dem med i en bærepose. Det endte med at vi tok en kopp kaffe på et bakeri til vi fikk kontaktet pårørende og sykehuset. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?   

Det artigste er å løse problemer. Det kan være store eller små utfordringer, men har en rådgiver en krevende kredittsak eller er det en ansatt som trenger hjelp og har det tungt, så merker jeg at jeg blir glad over å kunne løse en floke eller være til hjelp.  

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?   

Jeg er så heldig at jeg har fått lov til å kombinere jobben med doktorgrad i industriell økonomi på NTNU, og får kose meg med fag og forskning med både norske og internasjonale eksperter på bankdrift. Jeg er bare halvveis, men skal publisere noen nye fagartikler nå gjennom det neste året.  

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt?   

Akkurat nå er det hvitvaskingsområdet, og forenkling av arbeidet med identifikasjon av mistenkelige transaksjoner som står høyest på agendaen. Her er det et stort potensial for tettere samarbeid mellom banker, og ikke minst med andre aktører som for eksempel eiendomsmeglere. Her bør bransjen samle seg om digitalt samspill. 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?   

Avveiningen mellom forbrukervern og forenkling av løsninger. Vi har et utrolig sterkt omdømme som bransje. Hver gang det oppstår et forventningsgap mellom forbrukernes behov for trygghet, veiledning og rådgiving og bankenes tjenester, så er det med på å svekke oss.  

Hva liker du å gjøre på fritiden?   

Til jeg er ferdig med doktorgraden, så er det ærlige svaret her faglitteratur og å tilbringe tid med familien. Er dessverre bare akkurat nok på turer i skogen til å vedlikeholde Facebookprofilen med nye bilder, og har tykke lag med støv på både fiskeutstyr og hagle.  

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?   

Jeg er mest inspirert av min kone. Hun har som rådmann akkurat gjennomført kommunesammenslåing av fire kommuner, og havnet rett i håndteringen av en pandemi. Våre praktiske utfordringer med organisering av arbeidet i banken blekner litt mot de utfordringene man møter i samling og organisering av alt fra helsetjenester til barnevern og skole. Sjefen min får heller bære over med det.  

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?   

Jeg elsker skråblikk på nyheter, og eksempler på avisartikler som kan misforstås og følger alt av kontoer som Badesken og humorkontoer.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?   

Gjennom dagen er det ikke mange minutter, men jeg legger den gjerne bort i noen timer på kvelden. Dessverre ofte for å bytte den ut med klimpring på PC. Det har blitt en uvane å være litt til stede flere steder.  

Når logger du av for kvelden?    

Rundt klokken 01.00 pleier jeg normalt å skru over på flymodus, og ta kvelden.