– Jeg blir inspirert av det norske folk! Vi er flinke til å ta alvoret innover oss, og løser krevende oppgaver og situasjoner sammen, noe vi blant annet ser i den tragiske hendelsen i Gjerdrum nå i julen, sier Inge Lindseth, hovedtillitsvalgt i SMN.   

Navn/rolle/arbeidssted/alder:   

Inge Lindseth, hovedtillitsvalgt og konserntillitsvalgt i SpareBank 1 SMN, 57 år ung.  

Kaffe eller te?   

Kaffe. 

Hva har du på nattbordet?   

Mobiltelefon og fjernkontroll til TV. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?   

Det er nok litt tidlig, er A-menneske.  Vi kan si at jeg er ferdig med frokosten og lest de siste nyheter omkring klokken 06:00.  De siste månedene har det ofte vært veldig kort vei til (hjemme) kontoret. 

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag?   

Utstrakt bruk av hjemmekontor, økt bruk av digitale møteformer, vesentlig færre fysiske medlemsmøter i 2020. 

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt 

Jeg har jobbet i det som i dag er SpareBank 1 SMN siden 1982, med en kortere periode i SpareBank 1 Utvikling. Noen situasjoner har festet seg mer enn andre.  Noen gode opplevelser, men som kan være grunnet i mindre gode situasjoner.  Tenker da blant annet på hendelser som treffer medarbeidere i et livsløp, hvor jeg som leder, medarbeider, medmenneske eller tillitsvalgt har fått gode tilbakemeldinger. Ellers husker jeg godt spenningen knyttet til oppkjøpet av Romsdals Fellesbank, hvor vi gjennom det fikk oppleve å få mange nye flotte kolleger. I de siste to årene har det vært spennende å tre inn i rollen som hovedtillitsvalgt, og nesten samtidig få ny konsernsjef, Jan-Frode Janson. Jeg kan vel heller ikke komme utenom 12. mars og nedstengningen av Norge. 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?   

Når man klarer å gjøre en god innsats for medlemmer, og man ser verdien av å være engasjert tillitsvalgt og medmenneske. Det er også veldig morsomt å lykkes med å verve nye medlemmer av Finansforbundet. 

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?   

Jeg følger med en del innenfor fagområdet jeg kom fra da jeg begynte som hovedtillitsvalgt / konserntillitsvalgt på heltid, IT-drift og Utvikling. Ellers er det både krevende og utrolig lærerikt å være med i prosesser med omorganisering og nedbemanning. Man må sette seg inn i vurderinger fra bedriftens side, og forstå mulige konsekvenser for medarbeiderne. I slike situasjoner er det viktig å finne løsninger som ivaretar både medarbeidere og arbeidsplass.  

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt?   

Uten å trekke frem en spesiell oppgave, vil jeg på generelt grunnlag ønske at en del tjenester som kunder oppfatter å være digitale, må bli ytterligere digitalisert. 

Det er ofte flere manuelle operasjoner bak de «knappene» kunde trykker på i nettbank eller på bankens nettsider. For å møte kundens forventninger, må tjenester som kundene bestiller på nett / nettbank, leveres raskt og effektivt. 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? 

Tror det vil være å lande «den nye normalen», som innebærer vesentlige endringer fra hverdagen i 2019.  Det er viktig at vi treffer på kundenes forventninger til digitalisering, og ikke mister kundene på veien. 

Her i SMN skal vi i 2021 forsterke samarbeidet på tvers av våre forretningsområder, som er tradisjonell bank, regnskap og eiendomsmegling, til det beste for våre kunder og ansatte.  

Hva liker du å gjøre på fritiden?   

I en normal situasjon ville det vært å bruke mye tid på hytten, litt krevende akkurat nå, den ligger noen hundre meter på «feil» side av svenskegrensen.  Ellers er det mye familie og venner. 

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?   

I det siste året er jeg blitt imponert over de som har stått på under denne pandemien.  Det er både den øverste ledelse med regjeringen og Erna i spissen, men ikke minst helsemedarbeidere som har gjennomført en fantastisk innsats. 

Jeg vil også si at jeg blir inspirert av det norske folk! Vi er flinke til å ta alvoret innover oss, og løser krevende oppgaver og situasjoner sammennoe vi blant annet ser i den tragiske hendelsen i Gjerdrum nå i julen.   

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?   

Nyheter, er generelt opptatt av hva som skjer i nærmiljøet og ikke minst i bransjen. I tillegg er det hendelser som berører og beskriver skjebner som treffer enkeltpersoner/grupper. De aller fleste i Norge har det fantastisk bra, og jeg er ikke noe unntak i så måte. Jeg blir engasjert om jeg registrerer at noen opplever urett. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen? 

Det vet jeg! Jeg var på hytta for noen år siden, og da gikk det en helg.  Savnet den først da vi skulle kjøre ned på søndag. Da hadde mobilen ligget hjemme siden fredag. 

Når logger du av for kvelden?    

Som regel logger jeg av PC’n til vanlig tid ca. kl. 16:00, men med mobiltelefonen er jeg likevel tilgjengelig.  I perioder er det lengre dager, men mener jeg evner å koble av de fleste ettermiddagene. Noen enkeltsaker krever oppmerksomhet også utover vanlig arbeidstid.