-Finansbransjen har et ansvar for å bidra til bærekraftig omstilling. Jeg er så heldig å få være med i en gruppe som nå jobber med å få bærekraft inn i kredittprosessen til banken, sier Elisabeth Molvær i Sparebanken Møre.

Navn/rolle/arbeidssted/alder:

Elisabeth Molvær/Fagsjef kreditt/Sparebanken Møre/28 år

Kaffe eller te?

Kaffe

Hva har du på nattbordet?

Mobilen min

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?

Det varierer, men jeg tenker som regel igjennom en plan for dagen når jeg står opp.

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag?

Jeg har vært så heldig å få jobbe på kontoret hele perioden, så arbeidsmessig er den påvirket i liten grad. Det jeg savner mest er å se kolleger fra andre avdelinger.

Fortell om en hendelse på jobb som du husker spesielt godt 

Hvert år deler Sparebanken Møre ut stipend til talenter mellom 15 og 35 år i kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. I 2017 var jeg konferansier for prisutdelingen sammen med en kollega.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Sett bort fra det sosiale med kolleger, så er det å delta i ulike prosjekter.

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer?

Er oppmerksom på det som blir publisert av informasjon både internt i organisasjonen, men også eksternt. En av de positive utfallene som korona-pandemien har ført med seg, er et økt tilbud av digitale kurs og webinarer. Jeg bruker også LinkedIn.

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt?

Kommer ikke på noe i farten, det meste er digitalisert eller under digitalisering.

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? Finansbransjen har et ansvar for å bidra til bærekraftig omstilling. Dette bidrar til en omstilling og endring av strategi- og rammeverk. Jeg er så heldig å få være med i en gruppe som nå jobber med å få bærekraft inn i kredittprosessen til banken. Mulig det ikke er den største utfordringen enda, men det er en viktig og betydelig omstillingsprosess skjer allerede nå om man skal nå visjonen om «en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030».

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Mye av fritiden går til å være dansetrener og annen type trening, men jeg er veldig glad i å være sosial og reising.

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor?

De som gjør det de selv ønsker, og som ikke lar seg påvirke av press fra samfunnet og sosiale medier.

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?

Ting jeg ønsker meg.

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?

Ca. en uke, det var riktignok fordi mobilen ble stjålet.

Når logger du av for kvelden? 

Stort sett innen kl. 24.00