Min normalarbeidsdag: Møysommelig og effektiv   

Den viktigste egenskapen er at jeg er veldig møysommelig, men samtidig veldig effektiv. Jeg bruker det til å optimalisere og effektivisere måter å jobbe på, slik at jeg øker kapasiteten og volumet uten at det går utover kvaliteten i arbeidet, sier Melissa Frydenlund. 
  

Navn/rolle/arbeidssted 

Melissa Frydenlund, CollectorAlektum AS  

Kaffe eller te?  

Kaffe  til! Men jeg drikker begge delergår en del kaffe  dagen, men er fint å ha en god kopp te  kvelden.   

Hva har du  nattbordet 

Der har jeg en lampe og en god bok, av og til dukker det også opp en Donald Pocket. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb 

Nesten i det sekundet jeg våkner. 

Bruker du fortsatt kontanter 

Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Har jeg kontanter blir det en fin måte å spare penger på. 

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt: 

Det er mange, men en av de må vel være da en skyldner kalte en kollega av meg for ‘’inkassobonde’’. Vet ikke hvor GDPRvennlig dette er, men det var ganske morsomt. Og det er noe vi fortsatt tuller og ler av nå flere år i ettertid.    

Hva er det morsomste du gjør  jobb 

Jeg er veldig dedikert i jobben min egentlig  synes det meste er gøy, men det er jo selvfølgelig alltid morsomt å avslutte saker som betalt 

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den?  

Den viktigste egenskapen er vel at jeg er veldig møysommelig, men samtidig veldig effektiv. Jeg bruker det til å optimalisere og effektivisere måter å jobbe på, slik at jeg øker kapasiteten og volumet uten at det går utover kvaliteten i arbeidet. Å kunne se alternativer og være løsningsorientert tenker jeg er viktige egenskaper i en bransje som er i konstant utvikling.     

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer 

Følge med i markedet generelt, men diverse tidsskrifterforbund og medier kan også være gode kilder til informasjon, dog med en viss kildekritikkJeg synes Finansforbundet er veldig flinke til å oppdatere sine sider og holde medlemmene informert  en oversiktlig måte.      

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgavehva ville du valgt 

En AIløsning som kunne besvart enkle problemstillinger/henvendelser som vi mottar på e-post.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat  (generelt og der du jobber)?  

Akkurat nå er det usikkerheten rundt en eventuell hasteinnføring av et nytt lovforslag, som jeg vil tørre å påstå ikke er spesielt gjennomtenkt.   

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag 

 har jeg kun hjemmekontor det er litt rart å ikke se kollegaene mine hver dag lengerselv om vi fortsatt har møter  Teams, Skype etc.  blir det ikke helt det samme.   

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor 

Det må jeg si er en som heter Irene Thorsen (samtykke innhentet). Hun jobber med compliance og er legal Council. Hun er effektiv, løsningsorientert, og målrettet. Men mest av alt klarer hun alltid å se det beste i andre. Videre har hun evnen til å ta lærdom og komme styrket ut av situasjoner der andre kanskje ville sittet igjen med bitterhet og forargelse. For meg indikerer det genuin intelligens og styrke.   

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?  

Forskningsartikler og diverse vitenskapspublikasjoner synes jeg er veldig gøy, men morsomme memes er ikke å forakte det heller 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen 

Tja, jeg klarte meg jo en 14-15 år før jeg fikk en første gang.  

Når logger du av for kvelden 

Jeg prøver egentlig å logge av fra jeg henter barna i barnehagen, så jeg kan få mest mulig utbytte av den lille tiden vi egentlig har sammen, før de skal legge seg igjen. Men slik situasjonen er nå, så lar ikke det seg alltid gjennomføre.