Min normalarbeidsdag:  Bombetrussel satte fortgang i fødselen 

Høygravid kom Signe Lende Skeie tilbake på jobben etter en legekontroll 26. april 1990. Der var det nettopp ringt inn en bombetrussel. Det satte fortgang på fødselen. Dagen etter fødte hun en datter. 

Navn/rolle/arbeidssted:  
Signe Lende Skeie, regiontillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank ASA område Jæren, styremedlem i geografisk avdeling Finansforbundet Rogaland. Jobber som autorisert finansrådgiver i SpareBank 1 ASA, område Jæren på Bryne-kontoret.  

Kaffe eller te? 

Kaffe, men jeg tar gjerne te også.  

Hva har du på nattbordet?  

En vekkerklokke, fotkrem og så ligger alltid mobilen der om natta også.  

Når om morgenen begynner du å tenke jobb?  

Prøver ikke å tenke jobb før jeg setter meg i bilen, men starter mange ganger å tenke jobb i det jeg står opp.   

Bruker du fortsatt kontanter 

Nei, det er veldig lite kontanter jeg bruker, så å si ingenting.   

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt:  

Det må være 26. april 1990 da jeg som høygravid hadde vært på legekontroll og kom tilbake til kontoret der det nettopp var blitt innringt en bombetrussel. Vi måtte evakuere til det kom en hund som kunne sjekke gjennom bygget. Jeg fødte en datter dagen etter 27. april. Hadde riktignok termin i de tider, men dette satte nok «fortgang på fødselen.»   

Hva er det morsomste du gjør  jobb 

Det er å få hjelpe og yte god service til kunder, og å få hjelpe de til å tilfredsstille sine drømmer, om boligkjøp etc.   

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den?   

Det er viktig å kunne snakke med kunder som er på forskjellige nivå. Noen f.eks. unge, kjøper bolig for første gang. De trenger kanskje en annen mer detaljert rådgivning enn de som kjøper sin 3. bolig og vi trenger da aksept på at de forstår det som blir presentert. En må også tenke på at vi har «2 ører og en munn» og må være gode til å lytte til hva kunden ønsker å få vite.   

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer 

Jeg prøver å lese aktuelle tidsskrifter som aviser, den informasjon som blir lagt ut på SR-Bank sin nettside og være med på telefonmøter vi har nesten fast for alle ansatte hver fredag morgen. Det inneholder nyttig informasjon for oss og av og til litt makro som også er nyttig, spesielt i disse tider.   

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgavehva ville du valgt?  

SR-Bank har kommet ganske langt med digitalisering. Det merket jeg tydelig når jeg nettopp hadde hjemmekontor på grunn av koronatilstanden. De dokumentene som måtte skrives ut for å få fysisk signatur på, var pantobligasjon ved eiendomsoppgjør siden noen eiendomsmeglerfirma ikke kunne ta elektronisk eiendomshandel.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat  (generelt og der du jobber)?  

Det er høy konkurranse om kundene. Vi har mye rentehenvendelser, noe som media er ivrige til å påvirke ved at de skriver at alle må sjekke hvilken rente de har og at de bør undersøke med andre banker.  Alle banker må nok bruke mye tid til å betjene disse henvendelser. De ønsker at kundene skal få en rask respons på henvendelsen.   

Hvordan påvirker korona-utbruddet din arbeidshverdag?  

Jeg sitter nå på kontor der vi kun tar imot avtalte kunder. Har hatt hjemmekontor i 4 uker inkl. påskeuken. Vi ble delt i 2 grupper for hvem som satt på kontor og hvem som satt hjemme. Nå er de fleste tilbake på kontorene (3 stk. for området Jæren).  Ellers har vi Microsoft Teams som har vært kjempebra i disse tider. Der har vi fellesmøter hver morgen. Når vi arbeidet hjemme, hadde vi møter 2 ganger om dagen. Vi kan også se hverandre der om vi ønsker det 

Kan også nevne at vi arrangerte årsmøte for Finansforbundet SR-Bank på Teams, som også gikk kjempefint. En kan ha inntil 250 personer pålogget på møte ved Teams – så det er helt fantastisk.  

Ellers har Koronautbruddet gjort at vi sender mer til kundene elektronisk. De blir fornøyde når de selv klarer å mestre en mer elektronisk hverdag.  

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor 

Dersom du tenker jobb, må det være kunder som holder det som blir avtalt i forhold til f.eks. sparing til egenkapital for boligkjøp, det vil si at de holder seg til avtalt plan. Det som også inspirerer, er gode kundeopplevelser som vi deler med hverandre som kolleger.  

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?  

Gode og nyttige artikler, men det kan også være morsomme artikler.   

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?  

Det  være da jeg glemte den  jobb en dag da ble det til morgenen etter 

Når logger du av for kvelden?  

Det varierer, alt etter hva jeg foretar meg om kvelden.