Min normalarbeidsdag: Åpnet kurs med selvskrevet sang 

Sammen med en kollega åpnet Mona Henjesand i KLP et pensjonskurs for 120 deltakere med å fremføre en selvskrevet sang.  

Navn/rolle/arbeidssted: 

Mona Henjesandrådgiver opplæring i KLP og tillitsvalgt. 

Kaffe eller te? 

Kaffe. 

Hva har du  nattbordet? 

Mobiltelefonen. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb? 

Jeg sjekker kalenderen for å  en kjapp oversikt over avtaler før jeg går til jobb 

Bruker du fortsatt kontanter? 

Nei. 

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt:  

Det må være den gangen jeg og en kollega åpnet et kurs om pensjon for 120 deltakere med å synge en selvskrevet sang 

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  

Jeg liker å lære og lære bort. Det morsomste jeg gjør er å lære nye ting og formidle det videre. 

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den? 

Jeg er engasjert. Det bruker jeg til å påvirke, og til å bidra med å finne gode løsninger.  

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer? 

I det daglige bruker jeg naturlig nok mye tid på å sette meg inn i regelendringer på pensjonsområdet. De siste par årene har jeg også gått på BI for å skaffe meg kompetansepåfyll i ulike temaer om digitalisering. 

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

Høsten 2019 tok jeg et fag på BI som heter Den digitale endringsagenten. Eksamensbesvarelsen for min gruppe besto i å foreslå å digitalisere HRprosesser i egen bedrift.   

Jeg ville derfor valgt å starte med å digitalisere tjenestereiser fra ende til ende fra bestilling, til registrering og utbetaling av reiseoppgjør.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat  (generelt og der du jobber)? 

For oss som jobber med offentlig tjenestepensjontenker jeg at den største utfordringen er å kommunisere det kompliserte  en slik måte at kundene kan gjøre kloke valg 

Generelt så endres bransjen i et svært hurtig tempo. En stor utfordring for bransjen er å se hvilken kompetanse ansatte trenger fremover.  

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 

Jeg blir inspirert av mennesker som bruker av sin tid på frivillig arbeid.  

Nå senest en tenåring fra Bjølsen i Oslo som ble kåret til årets ildsjel i bydelen min Sagene. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier? 

Nyheter. 

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen? 

Det er snakk om veldig kort tid.  

Når logger du av for kvelden? 

Logger av?