Min normalarbeidsdag:   – Vi må snu trenden  

- Jeg tror finansbransjen i likhet med samfunnet for øvrig preges og påvirkes av globale utfordringer som økende populisme, større egoisme og mindre fellesskapstenkning. Hvis vi skal lykkes med å løse de store utfordringene vi står overfor må vi snu denne trenden og ta tilbake ord som fellesskap, tillit og samarbeid, sier Mona Helen Sørensen.   


Navn/rolle/arbeidssted: 

Mona Helen Sørensen, seniorrådgiver regnskap og hovedtillitsvalgt i Norges Bank. 

Kaffe eller te? 

Kaffe. 

Hva har du på nattbordet? 

Mobiltelefon, kryssord, sudoku og interiørblader. 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb? 

Når jeg våkner tenker jeg som regel gjennom planene for dagen. 

Bruker du fortsatt kontanter? 

Ikke så ofte lenger, men det forekommer. Jeg liker å ha med meg kontanter på reiser til utlandet. 

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt. 

Som ganske fersk i min første jobb i bank hadde jeg gjort en feil. Jeg stod med bøyd hode foran sjefen for å forklare hva jeg hadde gjort, og ble både overrasket og glad når hun svarte meg slik: «Du skal vite det jenta mi, at den som ingen feil gjør, den ingenting gjør». Den rausheten ga meg tillit i jobben og har vært en ledetråd for meg til å våge å ta ansvar senere i livet.  

Hva er det morsomste du gjør på jobb?  

Jeg trives aller best på jobb når kan lære noe nytt som jeg kan benytte til å gjøre jobben min enda bedre eller når jeg kan bidra til at andre rundt meg utvikler seg og kommer et steg videre. 

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den? 

Jeg liker å sette meg grundig inn i saker og stille godt forberedt. Det gir en plattform og en trygghet som gjør at jeg lettere kan se andres perspektiver og komme andre bedre i møte. 

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer? 

I flommen av endringer og ny kunnskap gjelder det å sortere og velge ut det som virker mest relevant for mine oppgaver og min retning.   

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

Husvasken! 

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)? 

Jeg tror finansbransjen, i likhet med samfunnet for øvrig,  preges og påvirkes av globale utfordringer som økende populisme, større egoisme og mindre fellesskapstenkning. Hvis vi skal lykkes med å løse de store utfordringene vi står overfor må vi snu denne trenden og ta tilbake ord som fellesskap, tillit og samarbeid.   

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 

Jeg inspireres av mennesker som er varme og rause og som tør gå egne veier.  

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier? 

Jeg har venner fra mange steder i verden som jeg liker å følge og holde kontakten med gjennom sosiale medier.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen? 

Frivillig? Ikke særlig lenge! Avhengigheten er stadig økende ettersom jeg betaler med den, har reisekortet mitt der, kalenderen og gjøremålene mine osv.  

Når logger du av for kvelden? 

Altfor sent – jeg er et utpreget B-menneske.