Min normalarbeidsdag: IT utfordrer finans 

– Mange av de nye konkurrentene i bransjen er ITselskap som utfordrer på raskere og enklere løsninger som gjør at kunden velger dem. Mange i banknæringen har vært for sene med å snu seg rundt, og derfor er det mange “quickfixløsninger ute og går, sier Gina Aukland. 

Navn/rolle/arbeidssted 

 Gina Aukland. Tillitsvalgt i Danske Bank, styremedlem i region Rogaland og nylig valgt inn som medlem av forbundsstyret i Finansforbundet. Autorisert Finansiell Rådgiver, Danske Bank, Stavanger. 

Kaffe eller te?  

Mye kaffe, litt te. 

Hva har du på nattbordet? 

 Mobil og lesebrett. Fort tiden leser jeg: The Name of the Wind av Patrick Rothfuss 

Når om morgenen begynner du å tenke jobb? 

 På vei til jobb. 

Bruker du fortsatt kontanter? 

 Nei. 

Nevn en jobbsituasjon som du husker spesielt godt 

 Kunde som fridde til samboeren – via mail – med meg på kopi. Dette var etter et rådgivningsmøte vedrørende personforsikring og framtidsplanlegging. Hun svarte ja – via mail, fortsatt med meg på kopi. Møtte selvsagt opp med blomster fra banken dagen de giftet seg! 

Hva er det morsomste du gjør på jobb? 

 Hjelper medlemmer og kunder med å finne gode løsninger, samt å være en samtalepartner for medlemmer i ulike situasjoner. 

Hva er din viktigste egenskap i stillingen du har, og hvordan bruker du den? 

 Jeg mener min beste egenskap i rollen som tillitsvalgt er å være ærlig og nysgjerrig. Å søke informasjon og ulike perspektiver er viktig for å kunne være en god samtalepartner for medlemmer og kollegaer.  

Hva gjør du for å holde deg oppdatert i en bransje med store endringer? 

Jeg opplever det viktigste er å være i dialog med andre i og tilknyttet bransjen, lytte og lære. Dette kan være internt i bedriften, via lokal næringsforening, tillitsvalgtkonferanse, ulike forum osv. I tillegg prioriterer jeg å fylle på med fag fra BI, NTNU osv. Det å ta et fag er veldig lærerikt. Ikke bare på grunn av pensum, men fordi man lærer mye av de andre som deltar. Å høre fra andre næringer, små og store bedrifter, ulik alder og geografisk spredning er viktig for å løfte blikket. 

Hvis du kunne digitalisert en hvilken som helst arbeidsoppgave, hva ville du valgt? 

 Som tillitsvalgt: digitalisering av enkle spørsmål fra medlemmene som for eksempel en “robot” som har tatt hånd om enkle spørsmål i henhold til avtaleverkene/tariffene og tolkninger av vår bedriftsavtale etc. også fra ledelsen som er usikker på om endringer som berører de ansatte må tas opp med oss.  

Hva er den største utfordringen i finansbransjen akkurat nå (generelt og der du jobber)?  

Henge med digitalt når det gjelder arbeidsverktøy for ansatte. Utfordringen er ikke å håndtere arbeidsverktøyene, men å ha gode og raske nok systemer internt i bedriftene. Mange av de nye konkurrentene i bransjen er ITselskap som utfordrer på raskere og enklere løsninger som gjør at kunden velger dem. Mange i banknæringen har vært for sene med å snu seg rundt, og derfor er det mange “quickfixløsninger ute og går.  En trenger gode løsninger både “foran og bak” kameraene. 

Hvem inspirerer deg, og hvordan/hvorfor? 

 Jeg lar meg lett inspirere. Gjerne fra de som tørr å stille de ubehagelige spørsmålene, gir andre perspektiv, og evner å gjøre det med positiv tone. 

Hva får deg til å stoppe opp i sosiale medier?  

Det er mye! Blant annet trening, mat, musikk og sosialt.  

Hva er det lengste du har klart å være uten mobilen?  

En uke – fjelltur uten signal.  

Når logger du av for kvelden?  

Logger for det meste av jobb i det jeg går fra jobben. For meg er det viktig å ha et skille, og gjøre noe annet på fritiden. Men mobilen er sjelden langt unna, og liker å være tilgjengelig. Er jo nysgjerrig.