DNB blant de beste i verden på likestilling 

Norges største finansinstitusjon havner på åttendeplass på FNs rapport om likestilling. De skårer høyt både når det gjelder utjevning av lønnsforskjeller og å få flere kvinner i ledende posisjoner. 

Tekst: Chaitra Shamraya og Claude R. Olsen Foto: DNB 

DNB har prioritert å skape et arbeidsmiljø som både er variert og inkluderende når det gjelder kjønn, alder, kultur og erfaring. Bankkonsernet har forpliktet seg til likelønn for kvinner og menn som arbeider med det samme. Det resulterte i en åttende plass i FNs globale rapport om likestilling – “The 2019 Sustainable Development Goals Gender Index”. Over 3000 selskaper i hele verden er vurdert. 

FN har satt opp 17 mål for en bærekraftig utvikling for å fjerne fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. DNB støtter alle de 17 bærekraftmålene og har bestemt seg for å arbeide mot to bærekraftmål der banken mener den kan gjøre en forskjell.  

Rapporten er utarbeidet for FN av organisasjonen Equileap som utviklet et vurderingssystem i 2016 for likestilling i selskaper. Vurderingen er basert på kriterier som andel kvinner ansatt, andel kvinner i ledelsen, antall toppledere og antall kvinner i styrene. DNB tror at høy kvinneandel på disse nivåene vil føre til bedre forretningsdrift og skape høyere vekst. 

FRA PROBLEM TIL SUKSESS 

I en artikkel i Dagens Næringsliv i 2016 uttalte DNB at de ville øke lønningene til kvinnelige ansatte for å minske gapet som fortsatt var til stede mellom mannlige og kvinnelige ansatte i banken. Siden 2016 har banken gjennomført en utrolig reise for å bryte denne barrieren. 

 – Hvordan har DNB fått til denne fremgangen? 

– Prioritet fra toppledelsen, klare mål og systematisk arbeid over flere år tror jeg er noen av årsakene til at DNB har gjort god fremgang i likestillingsarbeidet, sier fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Merete Bakke til Finansfokus. 

DNB kan tjene som eksempel for andre selskaper som fortsatt strever med likestillingsspørsmål, selv om det ikke finnes noen enkel løsning på dette. 

 – Det er selvsagt fint om DNB kan være til inspirasjon når det gjelder tiltakene og fremgangen vi har oppnådd, sier Bakke. 

LANGT IGJEN  

Rapporten slår fast at 40 prosent av verdens kvinner ikke oppfyller grunnleggende krav om likestilling, mens ytterligere 40 prosent av kvinnene ligger under det som burde være standarden. Forskjellen i lønn mellom kvinner og menn er fortsatt et stort globalt problem for kvinner i 2019.  Selv i selskaper der kvinner deltar i alle deler av bedriften, må de fortsatt slåss for høyere lønn. Men mange aksepterer diskriminering når det gjelder lønn. Rapporten viser at kvinner i snitt blir betalt 23 prosent lavere enn menn. 

FN-rapporten avslører at ingen av de 129 landene som er vurdert, har gjort vedtak om å endre lover, politikk eller offentlige budsjetter i en skala som er nødvendig for å nå likestilling i 2030.   

LIKESTILLINGSKRITERIENE I FN-RAPPORTEN:

  • KjønnsbalanseEquileap undersøker dette kriteriet på fire nivåer i hver bedrift og teller antall kvinner på hvert nivå, i tillegg til hvordan og når kvinner blir forfremmet til et høyere nivå. 
  •  Lønnsgap mellom kjønnene: Differansen mellom gjennomsnittslønnen til menn og kvinner i bedriften. I tillegg sammenliknes lønningene mellom kjønnene på minst tre nivåer i bedriften. 
  • Seksuell trakassering: 58 prosent av selskapene globalt har ikke noen interne regler mot seksuell trakassering. Kvinner blir fortsatt diskriminert og trakassert på arbeidsplassen. 
  • Fødselspermisjon: Betalt fødselspermisjon er ofte dekket av myndighetene i land som ser dette som en av de viktigste faktorene for likestilling.  

 Les mer:

Gender Equality Global Report & Ranking  – 2019 Edition