Fet bonus i Kredinor

116 000 kroner til hver. Det er bonusen de 538 ansatte i Kredinor får for 2018.

Tekst: Sjur Anda

Styret i Kredinor vedtok å utbetale 25 prosent av resultatet til de ansatte, og alle får lik sum per årsverk, uavhengig av funksjon. Dette blir 116 000 kroner for fjoråret.

– Ordningen med flat, kollektiv bonus har vi hatt siden begynnelsen av 80-tallet. Vi har dyktige ansatte som har jobbet hardt for at vi skal få et så godt overskudd. Snittlønnen for mange av våre ansatte er på rundt 400 000 og da blir en god bonus et godt tilskudd, sier Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor.

Lønnsnivået er rimelig greit hos oss

Bonusen for 2017 var på 88 000 kroner.

– Vi har hatt bonusutbetalinger hvert år siden 2013 i alle fall. Da lå den på 15 til 20 000 og har da gått gradvis oppover hvert år. Men det er ikke så lenge siden vi ikke hadde noen utbetaling, sier Berntsen.

Kredinor er et samvirkelag som eies av kundene, uten aksjonærer som det ville vært naturlig å utbetale utbytte til. Selskapet kan også velge å betale ut til deltakerne i samvirket, men det har bare skjedd en gang.

– Med så høye bonuser burde det vel vært rom for å øke de generelle lønningene istedenfor?

– Lønnsnivået er rimelig greit hos oss. Det er mange år der vi ikke har hatt overskudd til bonus. I tillegg er det diskusjoner i media og blant politikere som tyder på at rammebetingelsene vil kunne endres vil dette kunne gjøre at vi verken har rom for lønnsøkninger eller bonuser, sier Berntsen.

– Har du noen egen bonus utover det de ansatte får?

– Nei, jeg får det samme som alle andre.

FORNØYDE ANSATTE

– Vi ansatte er naturligvis fornøyd med at bonusen fordeles likt til alle uansett funksjon. Alle får lik bonus, enten om man jobber i toppledelsen eller i vanlig drift. Kredinor har ingen aksjeeiere som skal ta ut utbytte og da er det bra at overskuddet blir fordelt på oss ansatte.

SKAPER FELLESSKAP: – Vi kan ikke ta bonusen for gitt, men det er en god motivasjon for å yte litt ekstra, sier Grethe Dehli, hovedtillitsvalgt i Kredinor.

– Med en så høy bonus, burde ikke lønningene hatt en kraftig generell økning istedenfor?

– Det er på mange måter et godt spørsmål og det er mange meninger om dette internt. Men vi vet aldri resultatet på forhånd, det var flere år der vi ikke fikk bonus, og det kan fremdeles komme tider da bedriften går dårligere. Bonusen bidrar til at alle jobber sammen for å få et godt resultat og man yter gjerne litt ekstra. Samtidig bidrar dette også til å skape en fellesskapsfølelse, både når det går godt og når det går dårlig, sier Grethe Dehli, hovedtillitsvalgt i Kredinor for Finansforbundet.