Hva kan du?

I debatten om hvilke kompetanser som er viktige og nødvendige fremover, er det vanskelig å få et klart bilde av hva som behøves.  Det digitale skiftet utfordrer oss på mange måter.  Jobber kommer til å forsvinne, og nye jobber med andre kompetansekrav kommer til.  Det som diskuteres altfor lite, er hvordan kompetansen vi allerede har, kan benyttes og veksles inn i ny.

Skal vi tro noen av forståsegpåerne vil nåløyene for å få de nye jobbene være trange.  Vi har en høyt utdannet ungdomsbefolkning som skal ut i arbeid.  Konkurransen om å få jobb er stor.  Du må altså være særlig dyktig for å få innpass.  Når du først er inne, må du lære kontinuerlig.  Utdanningen du kommer inn med, vil miste sin aktualitet mye raskere enn før.  Å lære på – og gjennom – jobben vil bli den nye hverdagen.

Dette snakker vi om som en realitet.  Vel og bra.  Men dette vil ikke bare gjelde våre nye kolleger.  Det vil gjelde for oss alle.  Og det er her jeg savner den store debatten.  Debatten om hvordan vi skal bruke vår enorme samlede kompetanse inn i fremtiden.  Ny kompetanse skal møte den etablerte.  De som har vært i arbeidslivet en stund, skal være der lenge.  Den kompetansen de sitter inne med, har vært god frem til nå.  Den er ikke bortkastet for fremtiden.  Debatten burde ta opp i seg hvordan vi kan bruke den og samtidig formulere lærings- og kompetansemål for den enkelte fremover.

Det blir for enkelt å bare fokusere på at nytt er bedre enn gammelt.  Jeg skal bidra til at Finansforbundets medlemmer forstår hva de selv bør gjøre for å være attraktiv arbeidskraft fremover.  Jeg skal også kjempe for at arbeidsgivere ikke tatoverer folk med ‘best før’ for å slippe å ta medansvar for arbeidstakernes fremtid.  Fremtiden er lysere enn konsulentfirmaer tar seg betalt for å fortelle oss.

 

PÅL ADRIAN HELLMAN

Forbundsleder

Twitter: @Pahfinans

Mobil: 938 33 550

pah@finansforbundet.no