BELASTENDE ARBEIDSHVERDAG: – Blant de ansatte er det mange som sier de har en belastende arbeidshverdag, og det er mange ansatte som svarer at tilpasning av arbeidstiden kan ha betydning for når de går av, skriver forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.
(Foto: Sverre Chr. Jarild).

Skal vi jobbe lenger, eller?

– Mye av politikken styres nå inn mot at vi skal stå lenger i jobben. Det er særlig synlig i utviklingen av pensjonssystemet og behovet for arbeidskraft i Norge. Det er på høy tid at vi diskuterer hva som skal til, for at du og jeg faktisk vil jobbe lenger, skriver forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansfokus.

Tekst: Forbundsleder Vigdis Mathisen

MENINGER: Proba samfunnsanalyse ga i 2017 ut en rapport, «Seniorer i finansnæringen», på oppdrag fra Finansforbundet, Finans Norge og Senter for seniorpolitikk. Selv om det er noen år siden, er konklusjonene fremdeles like aktuelle. Det handler om å skape en kultur og legge til rette for at også eldre trives og har utviklingsmuligheter i arbeidslivet.  

Rapporten viser til at det er generelle trivselsfaktorer (arbeidsmiljø, interessant arbeid osv.) som er viktigst for valget om å fortsette å arbeide, men arbeidstid kan også ha betydning. Blant de ansatte er det mange som sier de har en belastende arbeidshverdag, og det er mange ansatte som svarer at tilpasning av arbeidstiden kan ha betydning for når de går av. En fleksibel stillingsbrøk kan være en løsning for mange. 

Videre viser undersøkelsen at en andel av de ansatte opplever noe forskjellsbehandling i seniorenes disfavør, særlig i forbindelse med lønnsøkning og innføring av ny teknologi. Denne opplevde usikkerheten kan forebygges ved et mer systematisk karriere- og utviklingsløp. Særlig når vi kommer til de yngre-seniorårene (55ish). Det vil kunne bidra til større trygghet og bedre trivsel og legge til rette for at vi står lenger i arbeid. 

I år er det hovedoppgjør. Penger og reallønnsvekst blir viktigst ved vårens oppgjør, men det er mulighet for at vi som parter kan diskutere hva som kan bidra til at vi ønsker å stå lenger i arbeid. Da vil jeg utfordre arbeidsgiverne på at mulighet for arbeidstidsfleksibilitet er en del av løsningen vi eventuelt kan bli enige om.