SVÆRT SPENNENDE: Ansvarlig redaktør Svein Åge Eriksen sier det er svært spennende å se resultatet av streiken i Akademikerne og Tekna. (Foto: Morten Brakestad)

Monopol på tariffavtaler?

KOMMENTAR: Synes du det er en god idé at alle arbeidstakerorganisasjoner skal ha en lik hovedtariffavtale?

Det er utgangspunktet for streiken i Akademikerne og Unio. Staten vil nemlig at alle de fire arbeidstakerorganisasjonen (Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat skal ha like tariffavtaler. Da blir det både bråk og streik. 

Nå lurer du kanskje på hva dette betyr for meg? Var det ikke slik at Finansforbundet og Finans Norge/NHO forhandlet frem en ny hovedavtale i januar i år? Jo, det er helt riktig og den nye hovedavtalen gjelder ut 2027. Men det var ingen selvfølge at det skulle bli en ny hovedavtale. Hovedavtalen i vårt avtaleverk inneholder regler og kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i NHO/Finans Norges medlemsbedrifter. Hovedavtalen har bestemmelser om hvordan Sentralavtalen og Bedriftsavtalene skal utformes.   

Organisasjons-Norge er i endring. Fra 1. januar 2023 ble Finans Norge en landsforening i NHO. 19. desember i fjor meldte Finansforbundet seg ut av YS. Bakgrunnen for utmeldingen er at Finansforbundet ville sikre det direkte partsforholdet som forbundet har med Finans Norge/NHO. På denne måten fikk forbundet beholde en avtalestruktur som også er tilpasset finansnæringen i fremtiden.   

Kjernen i saken er at hvis Finansforbundet hadde fortsatt i YS, kunne forbundet risikere å bli sittende igjen med et “felles” avtaleverk sammen med YS, noe som kunne gitt en langt dårligere tariffavtale enn den som ble forhandlet frem i januar med NHO/Finans Norge. Det er akkurat det Akademikerne og Unio nå streiker for. I 2016 forhandlet de frem en tariffavtale som gir muligheten til å forhandle lønn gjennom lokale, kollektive forhandlinger. Nå kjemper begge organisasjoner hardt for å beholde den gode avtalen som ble forhandlet frem i 2016. Det blir svært spennende å se resultatet.